Parochienieuws

Week Nr. 04 - 27 januari 2010

VORMSELCATECHESE
Onze vormelingen zijn ondertussen halfweg hun voorbereiding op het vormsel. In de catecheselessen hebben ze al stil gestaan bij het geroepen zijn. Als christenen worden we door Jezus geroepen om zijn leerling te worden. We stonden tevens stil bij de betekenis van onze naam die we gekregen hebben van onze ouders.
We zijn niet alleen, samen met anderen, de bredere kerkgemeenschap proberen wij te leven naar het voorbeeld van Jezus in onderlinge liefde en verbondenheid.
Christenen zetten zich steeds in voor een betere wereld. Onze vormelingen hebben op de adventsnamiddag geluisterd naar het verhaal van Dimpke Verachtert, voorzitster van Ziekenzorg. Voor de zieken hebben ze mooie wenskaarten geknutseld. Zo leerde ze dat we aandacht moeten hebben voor de zwakkeren van onze samenleving.
Natuurlijk mag ook Jezus niet ontbreken in de catechese. We stonden stil bij zijn leven en werk.
In Jezus’ spoor zijn vele mensen reeds getreden. De onlangs heilig verklaarde pater Damiaan is daar een goed voorbeeld van. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor de melaatsen en inzet voor hun welzijn was gebaseerd op een rotsvast geloof in Jezus. Pater Damiaan leren ze in de volgende catecheseles beter kennen.
De catechisten hebben voor hen nog 4 lessen voorbereid. De datum van de 8ste les is nog niet vastgelegd.

Er staan ook nog enkele vieringen op het programma zoals onder andere de kruisoplegging op 27/03. In deze viering ontvangen onze vormelingen het symbool van elke christen: het kruis. Het vormsel vindt plaats op zondag 2 mei.
We willen de ouders en vormelingen vragen om indien ze door ziekte niet aanwezig kunnen zijn, ons op voorhand te verwittigen.

LICHTMIS
De kinderzegening vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 januari om 18.00 u  in onze kerk. De ouders van onze dopelingen werden per e-mail of per brief uitgenodigd. Grootouders, peters en meters en ook alle andere kinderen zijn uiteraard welkom voor de kinderzegening.

VORMSEL 2011
Het bisdom heeft de vormselvieringen in het bisdom eens onder de loep genomen. Onze nieuwe bisschop, Mgr. Johan Bonny, staat er op dat enkel nog dekens, vicarissen en erevicarissen alsook de bisschop zelf vormen. Het tekort aan priesters maakt dit ook noodzakelijk. Hierdoor moest er een nieuwe planning worden opgemaakt om dit waar te maken. Voor het Punt werd het vormsel voortaan geplaatst op de 6de zondag na Pasen, dit is de zondag na O.H.-Hemelvaart. In 2011 zal het vormsel dus doorgaan op zondag 5 juni 2011 om 11.00 u. Als je weet dat op het Punt de eerste communie doorgaat met O.H.-Hemelvaart, dan weet je dat voortaan de zondag na de eerste communie het vormsel plaats heeft.

BESTELLEN MISINTENTIES
Wanneer iemand in ons midden gestorven is, proberen wij hem of haar te gedenken. Misschien bidden wij ook eens voor hen. Wie graag wil dat we bidden voor hun dierbaren, kan een misintentie aan ons toevertrouwen. In de voorbede gedenken wij de overledenen en bidden voor vrede en liefde bij de Heer. Wie een mis wenst te bestellen, kan dit door langs te komen op het parochiesecretariaat (tijdens de openingsuren). Men kan ook gebruik maken van het formulier dat men in het portaal van de kerk vindt. Men vult de gewenste datum en uur in, voor wie we moeten bidden en voegt er 10 euro bij. Je kan de intentie in de intentiebus steken in het portaal van de kerk of meegeven met een buurtwerker die het voor jou bezorgd aan de parochie of gewoon in de brievenbus steken van de parochie. Als je dit 14 dagen op voorhand doet, dan wordt uw intentie ook vermeld in het parochieblad. Indien er iets moest misgelopen zijn; de intentie wordt bijvoorbeeld vergeten of is niet vermeld in het parochieblad; dan neem je best contact op met onze parochieassistent Paul Renders, 0494.93.34.21, renderspaul@gmail.com

KVLV

KWB PAPIERSLAG
Zaterdag 6 februari
vanaf 9u30 : Papierslag. Alle papier en karton mag weer , goed verpakt, buitengezet worden.

KALENDER PAROCHIE
Zaterdag 30/01
18.00 u Lichtmisviering met kinderzegening in de kerk.
Woensdag 3/02 20.00 u Voorbereiding 3de themaviering eerste communie bij Corine.
Donderdag 11/02 20.00 u Parochieraad in de parochiezaal.
Dinsdag 16/02 20.00 u Parochieteam in de Pastorij.
Woensdag 17/02 Aswoensdag
Woensdag 24/02 20.00 u Voorbereiding eerste communieviering bij Corine.
Zondag 28/02 14.00 Doopviering Punt

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 001-3507181-2Kerk en Leven Geel Zuid - Abonnement Geel Punt
E-mail: j.proost@skynet.be