Parochienieuws

Week Nr. 50 - 13 december 2006

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KINDEREN
Nieuwjaar valt dit jaar op een maandag, en normaal gaan de kinderen de dag ervoor nieuwjaar zingen. Maar dat is een zondag! Op vraag van vele ouders gaan we het nieuwjaar-zingen een dag vervroegen. Op zaterdag voormiddag. Daar zullen de mensen wel blij om zijn. En de kinderen zeker.

KRING-12
Onze vormselcatechese sluit het eerste trimester af op zaterdag 16 december a.s. Om 14.00 uur verwachten we alle vormelingen in de schoolrefter. Een ganse namiddag werken we samen om onze zieken ook een prettige kerstmis te brengen op de ziekendag. We bereiden de viering van zaterdagavond voor en stellen aan Jezus de vraag; wat moeten wij doen? We rekenen erg dat we er allemaal zijn. Want om 18.00 uur verzorgen we ook nog de avondmis.

OKRA (GEPENSIONEERDEN)
De kerstviering is op 20/12. De zaal gaat open om 9.30 uur. We gaan aan tafel om 11.45 uur. Rond 15.30 uur is het tijd voor bezinning en om 4 uur staat de koffietafel klaar. Diegenen die nog willen inschrijven moeten hun verantwoordelijke verwittigen tegen 15/12 ’s middags. Bedankt.

WELZIJNSZORG
De advent biedt ons twee wegen om naar kerstmis toe te leven. De eerste weg is die van het gebed, het gesprek met Jezus. Voor Hem steken we de derde kaars al aan. De tweede weg is die van Welzijnszorg. In alle kerken van ons land worden gelovigen gevraagd te delen met mensen in ons land die in armoede leven. Laten we niet krenterig zijn, maar ruimhartig voor hen die ons nodig hebben. Dank in Jezus’ naam.

KALENDER 2007
HET IS WEER EEN TOPPER. Allerlei groepen en verenigingen, grote en kleine mensen staan weer een maand op de eerste bladzijde. Wil je een kalender van KWB Punt? Dan kan je nog terecht op de pastorie! Bij Julia en Jos krijg je er eentje voor 4 euro en een glimlach erbij voor niets.

ADVENT
Verleden jaar was de adventswake in onze kerk. Vanavond is deze viering om 19.00 uur in de kerk van Holven. Het wordt weer een rustige, mooie gebedsdienst die ons op weg zet naar kerstmis. Het is de moeite om er een goed half uur tijd voor te maken.

VERZOENINGSDIENST
Volgende week maandag om 19.00 uur kan je in de kerk van Oosterlo of woensdag ook om 19.00 uur in de Sint-Amandskerk aansluiten bij een dienst die ons voorbereid op Kerstmis. Indringende teksten, mooie zang, rijke symbolen roepen ons op Christus’ licht in ons te ontsteken. We hopen dat ook parochianen van het Punt te ontmoeten.

WESTERLO
De gemeente Westerlo legt een werfreserve aan voor een betrekking in vast dienstverband voor een verantwoordelijke in de groendienst. Voor meer info kan je terecht op de personeelsdienst 014 – 534174 of mail: jef.janssens@westerlo.be.

DANK
Graag danken we de familie Vangheel –Bal in de Doornboomstraat. Zij schonken onze kerk twee prachtige yuca’s. Een telefoontje naar Kurt De Cnodder was voldoende om de planten naar de kerk te brengen. Onze kosteressen zullen er goed voor zorgen. Bedankt allemaal!

POIEL
Wanneer u deze straat doorrijdt kunt u het niet missen. Het kerstdorp staat er. Het resultaat mag gezien worden. Wat hebben ze er toch weer een pracht van een kerstdorp van gemaakt, met een echte mini dierentuin. Zeker de moeite om eens langs te lopen. Tevens kunt u ook genieten van de sfeervolle kerstverlichting aan de huizen in Poiel.
Het kerstdorp is te bezoeken van 15 december tot 6 januari van 12 tot 23 uur. Tevens zijn er ook verschillende optredens van muzikanten en zangers geprogrammeerd. Iedereen is welkom. P.S. Respecteer de tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie: tijdens de kerstperiode is er éénrichtingsverkeer. Dit voor de veiligheid van iedereen en om nutteloze boetes te vermijden want er wordt zeker controle uitgevoerd.

KVLV
Bloemschikken 21 december om 19 uur. Wij werken rond het thema Kerstmis.
Op reis: Wij gaan naar de kerstmarkt in Keulen om vrijdag 15 december. U wilt graag mee? Dit kan zolang er nog plaats is. Informeer even bij Maria 014/587879 of 0494/400724. We vertrekken om 07.30 u, wees dus tijdig op post.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be