Parochienieuws

Week Nr. 41 - 11 oktober 2006

AANBIDDING
Woensdag 18 oktober komen we voor de mis van 18.30 uur samen omin stilte te bidden bij het Heilig Sacrament van Jezus’ aanwezigheid in ons midden. Vanaf 18.00 uur is het Allerheiligste uitgestald.

KERKFABRIEK
Vrijdag 13 oktober is geen ongeluksdag want dan komt de kerkraad van ’t Punt samen om te overleggen. De begroting van 2007 wordt dan opgemaakt. We verwachten iedereen om 20.15 uur op de pastorie.

KRING-12
Zo noemen we de twee groepen van 6 jongens of meisjes die zich voorbereiden op het vormsel 2007. Zaterdag 14 oktober gaan ze van start! Om 9.45 uur stipt verzamelen zij aan de kerk. Van 10 tot 12 uur gaan ze de eerste catechese stappen zetten en afspraken maken in de bossen van het boswachtershuisje in Westerlo. Daarna gaan ze bij Moniek of Liliane om de veertien dagen op catechese. We wensen de hele groep een fijne startdag toe.

START BIJBELJAAR
Zaterdag en zondag gaat ook in onze parochie het bijbeljaar van start; Onze bisschoppen vragen dit werkjaar veel aandacht te geven aan de bijbellezing. Wat er gaat gebeuren op ’t Punt en daarbuiten vertellen we in een feestelijke viering met ons Clemenskoor op zaterdag. “Kom en zie”, zei Jezus tot de eerste leerlingen.

WIE IS PAUL RENDERS?
Paul zal af en toe en allicht steeds meer op onze parochie te zien zijn voor ziekenbezoek, parochieteam, chiro Jomesa, vormselcatechese…
Paul is van Kasterlee afkomstig en studeerde aan de Leuvense universiteit godsdienstwetenschappen en pastoraal theologie. Door de bisschop is hij vorig jaar in Geel benoemd als parochie-assistent. Deels is hij bezig met jeugdpastoraal en plusserswerking. Maar in onze parochie zal hij het deel van de taken van pastoor Jan Mertens overnemen dat hierboven is vermeld. Wij weten dat hij zich helemaal zal geven aan zijn taak en zeggen: welkom Paul.

KVLV
Ledenvergadering
: ons nieuw werkjaar is gestart. Onze eerste ledenvergadering zit er op. Bijzonder welkom aan de vele nieuwe leden. Aan de reacties te horen van de aanwezigen was het een echt succes. Proficiat aan de bestuursleden die er zo’n werk van maakten.
Bewegingsaspect was het thema en de rode draad gedurende gans de avond. Wandelen, stappen, bergbeklimmen, lopen joggen en wat werd er nog allemaal meer gedaan om in beweging te zijn. Ook werd er wat af gelachen met de uitbeelding van de beroepen, de ene kon goed balletdansen, de andere deed dan weer aan yoga, karate, turnen, voetbal skiën enz.. En maar raden wij juist wat deed. Het was voor iedereen een echt leuke avond.
”Goed begonnen is half gewonnen” zegt een Vlaams spreekwoord. Dus nu maar hopen dat we op de goede weg zijn met onze KVLV afdeling
Bestuur: vrijdag 13 oktober om 19.30 uur is er een bestuursbijeenkomst. U hebt toch reeds uw deelname bevestigd?

WANDELDAG
Op onze Puntse wandeldag t.v.v. onze parochiezaal waren de weergoden ons goedgezind. Een 80-tal moedige wandelaars liepen het uitgestippelde parkoers af. Er waren er zelfs bij die de afstand te kort vonden en er (bij vergissing van de markering) nog wat meters bij deden. De drankstop onderweg was een aangename verpozing en een droge schuilplaats bij de enige kleine bui die onze wandelaars overviel. De lekkere pannenkoeken en de smakelijke eigenbaktaarten bij de aankomst in de zaal viel opperbest in de smaak. Allen bedankt en tot op onze volgende wandeldag op zondag 23 september 2007.

ZAAL
Dinsdag 17 oktober om 20.30 uur vergadering. Wij verwachten van elke vereniging een afgevaardigde.

KALENDER 2007
Aan alle verenigingen, organisaties, sportclubs van Geel-Punt:
Jaarprogramma´s voor Kalender 2007. Oproep aan alle organisaties, school, sportclubs en verenigingen. Gelieve jullie jaarprogramma´s binnen te brengen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21. of door te sturen naar johan.jacobs@advalvas.be voor opname in de jaarkalender van 2007 en dit voor zondag 1 oktober.

Geslaagde foto´s van jullie activiteiten zijn uitermate welkom om een maand van de kalender te sieren!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be