Parochienieuws

Week Nr. 32 - 9 augustus 2006

IN MEMORIAM
In memoriam : Maria Vangeel uit Poiel, weduwe van Alfons Nevelsteen. Wanneer ik, gedurende dertig jaar, deze goede vrouw bezocht, werk ik telkens getroffen door haar sterke persoonlijkheid. Nooit uitbundig, nooit echt teneergeslagen. Ondanks vele lichamelijke ongemakken, ondanks het te vroeg overlijden van haar man, bleef ze een sterke vrouw. Hoe oud was ze al toen ze nog met haar auto reed? Wat me ook telkens trof was haar moederlijke bezorgdheid, niet enkel voor haar gezin maar ook voor de geesteszieken die haar waren toevertrouwd . Zij voelden zich gelukkig en geborgen bij haar. Donderdag werd ze uitgeleide gedaan. Rust nu in vrede Gods schone hemel waar haar man haar blij ontvangen zal.

DOOPSELS
In juni werd Kobe Aernaerts gedoopt. Hij is de zoon van Gert en Silvia Hendrickx. Zij wonen met hun eerste kindje in de Doornboomstraat.
Begin juli werden in onze kerk nog twee kindjes gedoopt. Silvy Van Herck en Brechje Cras. Silvy woont op de Antwerpseweg met papa Kim en mama Cindy Janssens. Zij is het zusje van Kelly en Silke.
Brechje Cras woont in Winkelomheide, maar heeft toch een band met onze parochie. Zij is het tweede kindje bij Nico en Anja Roothooft, die les geeft op Top@Punt.
We wensen alle nieuwgedoopten en hun ouders van harte proficiat en veel geluk.

LIEVEVROUWHEMELVAART
Volgende week vieren we Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. We zetten in de Kempen niet alleen Maria in de bloemekes, maar ook alle moeders en zeggen hen dank. In onze parochie wordt de mis op de vooravond te 18.00 uur door ons Clemenskoor mee verzorgd. Op de hoogdag zelf is er om 8.00 uur de morgenmis met uiteraard ook Marialiederen. We wensen alle moeders en Maria’s een zalige hoogdag.

BISDOM ANTWERPEN ?
Op de brief van Pidpa om de stand van de watermeter op te nemen stond het in grote letters: Bisdom Antwerpen, Antwerpseweg 135 2440 Geel. We zijn natuurlijk heel vereerd om zo’n titel. Maar vragen ons toch ook af waarmee we dat verdiend hebben! Na enig speurwerk kwam de enig mogelijke verklaring uit de bus. Er is ooit een bisschop van Antwerpen in hoge nood bij Jos Versmissen komen aankloppen. Het was zo gebeurd. En na een vriendelijke babbel en de noodzakelijke wandeling in de hof is monseigneur Daem verlicht en gerust gesteld naar Antwerpen vertrokken… De levering van water is iets van Pidpa en zo zou het kunnen komen dat Punt nu tot bisdom is verheven door Pidpa.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be