Parochienieuws

Week Nr. 25 - 21 juni 2006

VAKANTIEREGELING “ PAROCHIEBLAD “

Het groot verlof staat voor de deur en dat vraagt bijzondere aandacht!!!

Wie voor volgende periodes misintenties of berichten wil doorgeven aan hun plaatselijke correspondent
dient er tijdig bij zijn:

***Op donderdag 28 juni verschijnt nummer 26 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor woensdag 21 juni 10u***

***Op donderdag 19 juli verschijnt nummer 29 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor woensdag 28 juni 10u***
 

TOP@PUNT
Elk jaar reikt onze parochieschool aan de zesdeklassers diploma’s uit om een stap verder te zetten naar het middelbaar onderwijs. Dinsdag 27 juni om 20.00 u zal dit weer gebeuren in de schoolrefter. Wij wensen zesdeklassers, ouders en leerkrachten proficiat en het allerbeste voor later. En daarvoor gaan we met zijn allen bidden op woensdag 28 juni in de schoolviering te 9.00 u met fietsenwijding achteraf. Hiermee is ook iedereen uitgenodigd om erbij te zijn.

PAROCHIETEAM
Woensdag 21 juni sluit ons P-team de jaarwerking af met een laatste samenkomst om 20.00 u op de pastorie. We kijken nog eens naar de samenwerking in de federatie Geel en reeds vooruit naar het jaar van de Heilige Schrift volgend werkjaar.

VORMSELCATECHESE
Maandag 26 juni
komt de ploeg van de vormselcatechisten samen om 21.00 u voor de evaluatie en de planning. Daarna gaan ze zoals iedereen met verlof.

PAROCHIEBLAD IN VERLOF
Het volgend parochieblad wordt een editie voor 3 weken : van 1 juli tot 21 juli. En op 19 juli verschijnt weer een parochieblad voor drie weken: van 22 juli tot 9 augustus. Voor de tweede editie kunnen alleen volgende week nog missen worden ingeschreven. Het parochiesecretariaat is in het groot verlof, juli en augustus, alleen nog op dinsdag van 18.00 u tot 19.00 uur open voor informatie, berichten of missen!

POIELSE FEESTEN
Woensdag 28 juni houden we onze traditionele zetterprijskamp. Iedereen is welkom. Dus kaartliefhebbers allen op post. Inschrijven vanaf 19.00 uur, start om 20.00 uur. Plaats: feesttent Poiel 92.

BELASTINGGROEP ACW
Zoals ieder jaar komt de belastinggroep van het ACW weer rond in de parochies, om iedereen een dienst te bewijzen. Zij willen – met kennis van zaken – uw belastingbrief invullen en reeds berekenen, wat je te verwachten hebt, tegen dat volgend jaar de aanslagbrief toekomt. Je moet dan wel met je brief naar één van de locaties komen en de nodige documentatie meebrengen.

Wat mag je zeker niet vergeten ! ! !

Wij beginnen er telkens om 19.00 u.
Maandag  19 juni: Winkelomheide (zaal De Hoef)
Dinsdag  20 juni: Elsum (feestzaal)
Dinsdag  27 juni: Stelen (parochiezaal)
Woensdag  28 juni: Holven (parochiezaal)
Donderdag  29 juni: Larum (parochiezaal)
Maandag  03 juli: St.-Dimpna (ontmoetingscentrum)
Dinsdag  04 juli: Zammel (parochiezaal)
Donderdag  06 juli: St.-Amands (ACV-lokalen)

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be