Parochienieuws

Week Nr. 24 - 14 juni 2006

VAKANTIEREGELING “ PAROCHIEBLAD “

Het groot verlof staat voor de deur en dat vraagt bijzondere aandacht!!!

Wie voor volgende periodes misintenties of berichten wil doorgeven aan hun plaatselijke correspondent dient er tijdig bij zijn:

***Op donderdag 28 juni verschijnt nummer 26 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 20 juni***

***Op donderdag 19 juli verschijnt nummer 29 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 27 juni***
 

PAROCHIETEAM
Woensdag 21 juni a.s. hebben we onze laatste vergadering van het werkjaar 2005-2006. Wellicht kijken we eerst terug naar de samenkomst van de P-teams van het Zuid. Daarna kijken we al vooruit naar september! En tussendoor lossen we de vragen op die zijn blijven liggen. Op 7 juli gaan we samen met de P.T.’s van Stelen en Punt wandelen in de Belse bossen, het mooie kerkje bezoeken met een gids en een pint drinken op een zonnige vakantie.

GEZINSVIERING
Zaterdag 17 juni om 18.00 u
nodigen we alle kinderen, in het bijzonder de eerste communicantjes en de vormelingen met hun ouders uit, voor de gezinsviering. Het past zeker dat we Jezus danken voor alle goede gaven die we ontvangen hebben in dit schooljaar. Tot zaterdag!

PAROCHIEFEESTEN
Groep lotenverkopers
: mogen wij u vragen om zoveel mogelijk uw loten te komen afhalen op woensdag 14 juni vanaf 20.30 uur in het vergaderzaaltje van de parochiezaal. Bedankt
Oproep alle verenigingen : deze avond woensdag 14 juni om 20.30 uur vergadering i.v.m. de voorbereiding van de parochiefeesten en nabespreking vorige vergadering.

EERSTE COMMUNIE
Op 25 mei was er veel volk in de kerk: tijdens een gezellige, eigentijdse viering, deden onze tweedeklassers hun eerste communie. Proficiat Pauline, Amber, Stefanie, Gilles, Britny, Maithé, Nele, Seppe, Niels, Senne, Thomas, Carl, Maxim en Laura.
Dankjewel Jan, Tine, Greet, Karine, Annik, Corine, Kristine, Irène, Nadine & Johan, Griet & Ronny

BELASTINGGROEP ACW
Zoals ieder jaar komt de belastinggroep van het ACW weer rond in de parochies, om iedereen een dienst te bewijzen. Zij willen – met kennis van zaken – uw belastingbrief invullen en reeds berekenen, wat je te verwachten hebt, tegen dat volgend jaar de aanslagbrief toekomt. Je moet dan wel met je brief naar één van de locaties komen en de nodige documentatie meebrengen. Dan gaat het vooral om: fiches van het inkomen, van de bank in verband met een hypothecaire lening, levens- of schuldsaldoverzekering, kinderopvang, PWA-cheques, giften, formulier grondlasten, enz. Vergeet ook je laatst ontvangen aanslagbiljet niet, zoals de diensten van de belastingen je vorig jaar hebben “aangeslagen”.
Wij beginnen er telkens om 19.00 u.
Donderdag  08 juni: Bel (parochiezaal)     
Maandag  12 juni: Punt   (parochiezaal)             
Dinsdag  13 juni: Ten Aard (parochiezaal)
Woensdag  14 juni: Oosterlo (school)
Maandag  19 juni: Winkelomheide (zaal De Hoef)
Dinsdag  20 juni: Elsum (feestzaal)
Dinsdag  27 juni: Stelen (parochiezaal)
Woensdag  28 juni: Holven (parochiezaal)
Donderdag  29 juni: Larum (parochiezaal)
Maandag  03 juli: St.-Dimpna (ontmoetingscentrum)
Dinsdag  04 juli: Zammel (parochiezaal)
Donderdag  06 juli: St.-Amands (ACV-lokalen)

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be