Parochienieuws

Week Nr. 23 -  7 juni 2006

VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD

Het groot verlof staat voor de deur en dat vraagt bijzondere aandacht!!!

Wie voor volgende periodes misintenties of berichten wil doorgeven aan hun plaatselijke correspondent dient er tijdig bij zijn:

***Op donderdag 28 juni verschijnt nummer 26 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 20 juni***

***Op donderdag 19 juli verschijnt nummer 29 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 27 juni***
 

DE HEZESCHRANS
Geel-Punt heeft een beschermd monument: de Hezeschrans. In "Dagboek, 50 jaar Punts parochieleven" kunt ge lezen hoe in de 11de eeuw, de tijd van de Noormannen, de Heze een versterkt huis kreeg omringd door water. Om zich te beschermen tegen de rondtrekkende benden. Dirk van Parijs, bastaardzoon van Jan van Hoorne, heer van Geel, bouwde het Schrans uit tot een echt kasteel omringd door een prachtig park. Ook jonkheer Wouter van Lye, drossaard van Geel in 1486 woonde er. Helaas, in de 80-jarige oorlog werd in 1578 het Schrans verwoest. Maar met de Puntse steen die ter plaatse werd gemaakt kan in 1742 de Schranshoeve gebouwd worden op de fundamenten van het verwoeste kasteel. En die staat er nog ... Gelukkig is dit gebouw nu een beschermd monument geworden, belangrijk omdat door die bescherming een dam opgetrokken wordt tegen de oprukkende industrie. En een mooi stukje natuur behouden blijft.

KERKFABRIEK of KERKRAAD
Vrijdag 16 juni komt de huidige krekraad om 20.15u samen op het parochiesecretariaat. Daar er geen nieuwe kandidaturen gesteld zijn zal uit deze kerkraad eerst opnieuw de voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen worden. Daarna wordt overgegaan tot de orde van de dag.

BELASTINGSBRIEVEN
Nu maandag 12 juni kan je vanaf 19.00 u in ons parochiecentrum uw belastingsbrieven geheel gratis door KWB-ACW laten invullen.

DOOPSELCATECHESE
De doopcatechese wordt op dit ogenblik in onze parochie gedragen door n persoon: dat is te weinig. Zo zijn er voor de volgende drie maanden al 5 kindjes ingeschreven. Graag zouden we een ploeg van enkele mensen vormen om ouders te begeleiden naar de doop van hun kindjes... Laat eens iets horen aan doopcatechese Lutgart Spruyt of aan de pastoor als je interesse hebt.

OOK GEZIEN OP TV ?
Zondagavond zag ik op TV 5 permanente gezellen van de Bouworde. Ze werden in de bloemen gezet omdat ze 50 jaar geleden de spekpater Werenfried Vanderstraeten gevolgd zijn om waar ook ter wereld te gaan helpen. En van hen was Frans Dens, een echte Puntenaar. Hij gaf zijn bedrijf als schrijnwerker op en ging tot in Congo. Wij wensen Frans vanuit onze parochie proficiat en hopen hem nog eens in ons midden te mogen begroeten. Wie heel veel contact met hem had was Maria Peeters die hem zelfs in Congo is gaan bezoeken. Zij was ook bij het jubileum betrokken. Met haar rode ton in de ingang van de kerk heeft ze Frans Dens en de Bouworde gesteund met onze centen.

WOORDEN VAN DANK
12 knappe jongens en meisjes brachten heel enthousiast een mooie vormselviering in onze kerk: Charlotte, Klara, Mattijs, Vincent, Phaedra, Elise, Stef, Roos, Giese, Lore, Jonas en Liene waren fijne vormelingen.
Samen met hun catechisten werkten zij ijverig gedurende het hele werkjaar. In de klas ondersteunde hun juf Carine met hart en ziel. Ook onze gitaristen, Corien en Kristien waren steeds aanwezig en leerden hen mooie sfeervolle liederen aan. Paula en Francine zorgden ervoor dat onze kerk piekfijn in orde was en versierden alles met prachtige bloemstukken.
14 mei werd een feestdag voor al deze 12-jarigen. Vormheer Paul, pastoor Jan en schoolhoofd Eric waren beslist trots op hen. Aan allen een welgemeende
DANKJEWEL dit vanwege onze KRING-12-team: Hilde, Monique, Nancy, Christiane en Sonja.

ZIEKENZORG
Heb je zin om op woensdag 14 juni mee te gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel? Vertrek: met de bus om 13.15u aan t pleintje. Om 14.30u: Rozenkrans. 15.00u viering, nadien koffietafel in de "Ster". Dit alles slechts voor 8 euro.

BEAURAING
Op 16 juni moet iedereen die mee op bedevaart wil naar OLV van Beauraing, op woensdag 5 juli e.k. ingeschreven zijn bij Maria Bens, Puntstraat 7 tel 014-586157.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be