Parochienieuws

Week Nr. 22 - 31 mei 2006

VAKANTIEREGELING “ PAROCHIEBLAD “

Het groot verlof staat voor de deur en dat vraagt bijzondere aandacht!!!

Wie voor volgende periodes misintenties of berichten wil doorgeven aan hun plaatselijke correspondent dient er tijdig bij zijn:

***Op donderdag 28 juni verschijnt nummer 26 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 20 juni***

***Op donderdag 19 juli verschijnt nummer 29 met inhoud voor drie weken***
***Al deze berichten dienen binnen te zijn voor dinsdag 27 juni***
 

PAROCHIETEAM
Door verontschuldigingen van Dimpke en Guido was ons parochieteam wel flink uitgedund. Voor de vergadering van het zaalcomité waren Guido en Louis dan weer om 20.00 u aan de zaal i pl v 20.30 u zodat ze te vroeg naar huis keerden. Spijtig, want de bekommernis voor de parochiezaal is toch belangrijk. We zochten naar mogelijke kandidaten voor het federatieteam, maar zouden graag eerst ons eigen team nog aan vullen met (M/V). Wie interesse heeft kan zich tot Guido Holvoet wenden voor informatie. We keken ook samen even terug naar de startavond van ons bisdom over het thema voor volgend jaar: de bijbel in onze parochies. Tenslotte hielden we een krachtige evaluatie van het voorbije jaar. Op 7 juni zijn we er allemaal weer voor de samenkomst van alle P-teams van de parochies zuid.

IN MEMORIAM


Jos Geukens

In memoriam Jos Geukens.
Ondanks zijn bewonderenswaardige moed, zijn levensoptimisme, zijn kracht die hij putte in een diep christelijke overtuiging heft deze toffe man zijn aardse strijd verloren om te gaan naar het Vaderhuis, om er de beloning te ontvangen voor zijn verdienstelijk leven.
Ondanks zijn jarenlang ziek zijn bleef hij een gelukkig man, met een lieve vrouw die hem trouw bijstond “in goede en kwade dagen”, met drie zonen en vijf kleinkinderen waar hij fier op kon zijn. En met vele vrienden. Jos was een toffe man. We zullen hem na de wekelijkse zondagmorgenmis missen want het gezellig praatje na de mis, met de kring van zovele vrienden, was telkens een feest.
Jos, wees nu gelukkig bij ons Heer. We zullen u niet vlug vergeten. Vrijdag hebben we, met weemoed maar ook met dank, afscheid genomen in onze kerk. Mogen vele mooie herinneringen een troost zijn voor Theresa, de kinderen en kleinkinderen die we, langs deze weg, ons christelijk meevoelen betuigen.

TOMBOLA ZIEKENZORG
De tombola van CM ziekenzorg heeft voor de parochie Geel-Punt één winnend nummer getrokken: het lot eindigend op 054.

GEZINSVIERING
Woensdag 7 juni
komt onze werkgroep om 20.00 uur samen om de dankviering met onze vormelingen en eerste communicantjes van zaterdag 17 juni a.s. voor te bereiden.

TOP@PUNT
Kleuterleidster Katrien heeft er een tweede zoontje bij :Lowie. En nu is Ward een toffe grote broer geworden.

8e KWB KERMISJOGGING
Op zaterdag 3 juni organiseert KWB Geel-Punt voor de 8e maal haar kermisjogging. Er wordt van start gegaan met een kinderjogging (voor kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar) om 14 u. Naargelang de leeftijdscategorie loopt men 200 m, 400 m, 600m of 800 m. Iedere deelnemer krijgt een aandenken en voor de eerste 3 in elke categorie is een mooie medaille voorzien.
Om 15 u. start de 8e Punt Kermis Jogging met afstanden van ongeveer 5 km, 10 km, 15km en 20 km. Inschrijven voor zowel kinderjogging als kermisjogging kan vanaf 13u in de Vrije Basisschool Top@Punt aan 1 euro voor de kinderen, 3 euro voor KWB-leden op vertoon van hun lidkaart en 5 euro voor niet-leden. Alle deelnemers aan de kermisjogging nemen deel aan een aanwezigheidstombola met mooie prijzen.
Meer info kan bekomen worden bij Jules Smeyers, Poiel 109, 2440 Geel, Tel 014/72.35.00.

KWB VOLKSPELEN
Omdat onze jogging dit jaar doorgaat tijdens het Pinksterweekend en we traditioneel Punt Kermis en Pinksteren niet laten samenvallen organiseert KWB ter gelegenheid van Punt Kermis op zaterdag 10 juni vanaf 14u volksspelen voor de kinderen van de lagere school. De gelegenheid om nog volgende spelen nog eens te doen: Zaklopen, Flesjes vullen, Hindernissen piste enz.  Alle kinderen zijn hierbij welkom. Wij garanderen een plezierige namiddag en zorgen ervoor dat je niet met lege handen naar huis gaat.

PAROCHIEFEESTEN
Restaurantdag
: op zondag 3 september.
Mosseldag : op zaterdag 23 september.
Woensdag 14 juni om 20.30u : voorbereidende vergadering voor onze parochiefeesten en ook verdeling van de loten voor onze jaarlijkse tombola. Oproep aan onze vrijwillige lotenverkopers: tracht zoveel mogelijk uw loten te komen afhalen op deze vergadering, dan verlicht u het werk van de organisatoren want we zijn toch allen vrijwilligers die werken voor het behoud van onze parochiezaal.

BEAURAING
Woensdag 5 juli gaat het bisdom Antwerpen met heel veel mensen op bedevaart vaar Beauraing. Onze bisschop Paul Van den Berghe begeleidt de dag onder het thema: “Maria, zij gaat ons voor in gebed”. Voor alle inlichtingen kan je terecht bij Maria Bens, Puntstraat 7 tel 014-586157..

PAROCHIEZAAL
Aan alle Puntse verenigingen
: Vooreerst dank voor de talrijke opkomst op onze vorige bijeenkomst. Met velen aan tafel bijeen kunnen er toch vele zaken en ideeën naar voorgebracht worden. Want er dienden toch enkele afspraken gemaakt te worden i v m de werking en het gebruik van onze parochiezaal; En mogen wij u vragen om uw voorstellen en resultaten voor te leggen op onze volgende vergadering op woensdag 14 juni om 20.30 uur. Tot dan dus.

KVLV
Bestuur
: Reeds ingeschreven voor de programma avond van dinsdag 6 juni in Oostmalle? Dringend doen.

BELASTINGSBRIEVEN
Op maandag 12 juni worden geheel gratis door KWB-ACW vanaf 19.00 u belastingsbrieven ingevuld in ons parochiecentrum.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be