Parochienieuws

Week Nr. 21 - 24 mei 2006

HEILIG VORMSEL
Zondag 14 mei l.l. was het groot feest in onze kerk! Charlotte, Klara, Mattijs, Vincent, Phaedra, Elise, Staf, Roos, Giese, Lore, Jonas en Liene werden door EH Paul Van Herck gevormd. Het was een prachtige viering waarin door zalving en handoplegging Gods Geest aan hen gegeven werd! Temidden van hun fiere ouders en familie was het een warm gebeuren van geloof in Jezus en elkaar. Graag danken we de catechistenploeg die deze jongens en meisjes thuis ontving voor de catechese en de vieringen voorbereidden. Heel bijzonder waren de mooie liederen die de vormelingen zongen rond gitaristen en fluitisten. Ook danken we om de mooie versiering en de warme dienstbaarheid van Francine en Paula, de kosteressen. Aan onze vormelingen zeggen we proficiat en tot ziens in de zondagsvieringen of de plussersgroep.. of ergens onderweg.

EERSTE COMMUNIE
Donderdag 25 mei
zullen weer enkele kleine jongens en meisjes om 11.00u voor het eerst Jezus ontvangen in hun hartje. Na bijna 2 jaar voorbereiding door de ouders thuis, door juf Tinne in de school en de werkgroep eerste communie en gezinsviering in de kerk zijn ze er helemaal klaar voor. Het wordt een aandoenlijk gebeuren waarbij kinderen ons voorgaan op de weg naar Jezus. En daarom zijn we er allemaal welkom.

TOP@PUNT
Vandaag woensdag 24 mei gaan de leerkrachten van onze school, samen met andere leraren , op studie. In 13 ateliers worden ze begeleid door de muzen. Geen school dus! Morgen hoogdag van Onze-Heer-Hemelvaart en Eerste Communie. Vrijdag is de school in brugverlof. Zaterdag en zondag is het weekend. Wie zou er niet in zo’n school willen studeren. En maandag 29 mei gaan de kleuters op schoolreis. We wensen hen allemaal veel zon toe deze dagen.

TOP@PUNT IN AXENLAND
was mede dankzij jullie een meer dan geslaagd schoolfeest! Wat hebben de afwezigen gemist ?

  1. een originele reis van de peuters, kleuters ιn Jules naar axeneiland
  2. een ‘mini-musical’ uit 1001 nacht van de leerlingen van de 1ste graad
  3. griezelen bνj en genieten vαn het schimmenspel van de 2de graad
  4. ontroerd worden door het poλzieprogramma van de 3de graad

We danken alle leerlingen voor hun inzet, en uiteraard wensen we hen samen met de leerkrachten Carine, Inez, Miek, Annik, Natalie, Ria, Tine, Els, Caroline, Cindy en Kristine van harte proficiat !

Bovendien kunnen we op 't Punt al sinds jaar en dag rekenen op een hard werkende ouderraad, die reeds maanden vooraf bezig is met de praktische voorbereidingen en tegen de ‘grote dag’ zelf, zijn zij bijna dag en nacht in de weer om alles piekfijn te laten verlopen ! Ook de echtgenoten van de OR-leden en een tiental andere ouders draaiden vrijwillig mee in de keuken, achter de toog of als kelner. En zowel de Chiro als de KWB verlenen al sinds mensenheugenis logistieke ondersteuning. Wij zijn uiteraard zeer blij met al die sympathie en namens de kinderen zeggen we bij deze nogmaals hartelijk dank aan al wie er mee blijft voor zorgen dat onze school niet voor niks top@punt heet ! 

*UITSLAG TOMBOLA TOP@PUNT
Er staan nog enkele mooie prijzen te wachten op een winnaar en neen, nog niemand won de fiets ! Tijd dus om buren en familie nog eens te vragen of ze niet een van onderstaande loten in hun bezit hebben:
10873 - 11508 - 11526 - 11559 - 11872 - 11926 - 12263 – 12296 – 12322 – 12337 – 12357 – 13270 – 13432 – 13472 – 13495 – 13613 – 13987 – 14073 – 14127 – 14130 – 14190 – 14213 – 14641 – 14663 – 14718 – 14737 – 14826 - 14837- 14915 – 14932 - 14949 – 15061 – 15356 – 15511 – 15782 – 15954 – 15960 – 16423 – 16468 – 16535 – 16911 – 16917 – 16923 – 16976 – 16942 – 17030 – 17113 – 17127 – 17169 – 17553 – 17592 – 17861 – 7906 – 17981

ZIEKENZORG
Heb je zin om op woensdag 14 juni mee te gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel? Vertrek: met de bus om 13.15u aan ’t pleintje. Programma: 14.30u: Rozenkrans, 15.00u: viering, nadien koffietafel in de " Ster " Dit alles voor slechts 8 euro.

BELASTINGSBRIEVEN
Op maandag 12 juni worden geheel gratis door KWB-ACW vanaf 19.00 u belastingsbrieven ingevuld in ons parochiecentrum.

VERKEERSSITUATIE
Op 16 mei organiseerde het gemeentebestuur van Geel een informatievergadering in het PC over het wegwerken van de gevaarlijke punten in het verkeer op de Ring van Geel. De volgende voorstellen lagen op tafel: aanpassen van de lichten aan de Larumseweg, bijkomende lichten en herinrichten van het kruispunt aan de Drijhoek en bij Poiel alle verkeer loskoppelen van de R14 en sluiten van de middenberm Op het geheel afsluiten van de toegang van Poiel naar de ring kwamen heel wat reacties. Het gemeentebestuur gaat deze verder onderzoeken.

KVLV
Leden:
“Borst vooruit” is een project georganiseerd door de stedelijke preventiedienst. Hiervoor vroeg men de medewerking van de plaatselijke organisaties. Tentoonstelling, lezingen, kennismaking met zelfhulpgroepen enz.. Wat dit verder inhoud kan je lezen in de folder die eerdaags door de bestuursleden in de brievenbus gedeponeerd wordt. Lees hem dus aandachtig.
Bestuur: Programma avond dinsdag 6 juni in Oostmalle. We kunnen proeven van het nieuwe KVLV aanbod “’t Zit vanbinnen”. Vertrek rond 18.45 uur. Wij moeten op voorhand het aantal deelnemers meedelen. Mogen wij U dan ook vragen om dringend te bevestigen aan Josfine, Nadine of Maria of je meerijdt.
Bestuursvergadering: donderdag 8 juni om 20.00uur voor de opstelling van het jaarprogramma. Dik bestuursblad meebrengen en op voorhand eens doornemen. Graag zouden we rekening willen houden met de mening en voorstellen van ieder van U.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be