Parochienieuws

Week Nr. 16 - 19 april 2006

DANKEN DOET DEUGD
Als je even achter de schermen kon zien van alles wat er in onze kerk gebeurt, dan zou je zeker verbaasd opkijken over de vele mensen die meewerken om de diensten goed te verzorgen. In de Goede Week was dat niet anders. Daarom zeggen we dank aan het Clemenskoor, de kosteressen die ook het altaar versieren met bloemen door vrijwilligers geschonken, de lectoren en de misdienaars, de werkgroep gezinsviering, de kerkfabriek, collectanten… en wellicht ben ik er nog vergeten. Allemaal bedankt voor de mooie diensten van de Goede Week in onze kerk.

KRING-12
Donderdag 20 april komen catechisten en de ouders van onze vormelingen om 20.00 samen in onze parochiezaal. Naast een diepere blik op de betekenis van het vormsel van onze twaalfjarigen, worden de praktische afspraken gemaakt voor de dagen voor en de dag zelf van het vormsel op 14 mei a.s.
Onze vormselcatechistenploeg komt op woensdag 26 april om 20.00 u samen om de laatste stappen voor te bereiden.

EERSTE COMMUNIE
Op ons Heer Hemelvaart 25 mei om 11.00 u zullen weer kinderen van onze parochie voor het eerst Jezus mogen ontvangen in hun hartje. Een bijzonder moment voor elk kind. Maar ook de ouders moeten zich daarop voor bereiden. Daarom nodigt de werkgroep eerste communie alle ouders uit op een verdiepingsavond. Iedereen kan kiezen tussen 25 april om 20.00 u in Elsum of op 3 mei ook om 20.00 u in Zammel

DOOPSEL
Op palmzondag werd in onze kerk Sophie Embrechts gedoopt. Zij is het derde kindje in het gezin van Rudi en An Bens uit de Puntstraat. Grote broer mocht de voorbede lezen en kleine zus de doopkaars ontsteken en met zijn allen hebben we gebeden om de zegen over Sophie.

ONS BROEDERLIJK DELEN
Broederlijk Delen van Palmzondag bracht in totaal 480q,23 euro samen voor de bananenboeren op de Filippijnen. De spaarpotjes van de kinderen van Toppunt waren samen ook 97 euro waard. In totaal was dat voor heel onze parochie in deze vastentijd 930,18 euro. We danken alle milde gevers.

Schoolfeest TOP@PUNT op zaterdag 29 april
Twee weken ná Pasen, op zaterdag 29 april, zal het schoolfeest doorgaan. We lichten al een tipje van de sluier: Top@punt in Axenland is de titel en alle groepen laten zich inspireren door de dieren uit de axenroos, een handig hulpmiddel om met de kinderen te werken aan sociale vaardigheden. De kleuters bijten te 14.00 uur de spits af met een herhaling van hun optreden tijdens het feest van de grootouders.
De leerlingen van de lagere school kozen ‘locatietheater’ als vorm, dat wil zeggen dat de voorstelling van de 3 graden op verschillende plaatsen zal doorgaan. Wie alles wil zien, zal zich dus tijdens de korte pauzes moeten verplaatsen van de ene ruimte naar de andere. Tegen 17.00 uur zal alles klaar staan om van een lekkere vlees- of vismaaltijd te genieten. Inschrijvingsformulieren voor deze barbecuemaaltijd te bekomen via een van de schoolkinderen of op de website van' t Punt.

KVLV
Kinderknutselen
: in vele huiskamers staat een mooi paasstuk te pronken, gemaakt door ijverige kinderhanden. Wat werd er gezwoegd, gewerkt en overlegd. Hoe moest het nu juist geschikt worden om tot het beste resultaat te komen. Fier en trots waren ze met hun prachtige paasdecoratie, dit zou zeker tuis een mooie plaats krijgen. Bedankt aan de begeleiders.
Op reis: zaterdag 6 mei bezoeken we Amsterdam. Al ingeschreven? Zeer dringend doen.
Ledenvergadering: dinsdag 25 april om 19.30 u. “Bevorderen van het gevoel van eigenwaarde”. Door Herman Damen uit Gierle. Iedereen een positief gevoel van eigenwaarde laten ontwikkelen en zich de moeite waard voelen. Hoe ontwikkelen we een gevoel van zelfvertrouwen en van vertrouwen in de anderen? Wij geven elkaar een groot cadeau als wij hiertoe een positieve bijdrage leveren. Al doende krijgen we ervaring.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be