Parochienieuws

Week Nr. 15 - 12 april 2006

GOEDE WEEK
Morgen is het Witte Donderdag. We zijn gastparochie voor enkele parochies uit het zuid van Geel. Om 19.00 u gedenken wij de instelling van de eucharistie in het laatste avondmaal. Voor de priesters is dit een hoogdag en voor iedere gelovige een bijzondere avondviering. We nodigen u uit om talrijk mee te komen vieren. Maar de kleur en de toon van Goede Vrijdag zijn reeds aanwezig. Op Goede Vrijdag zijn we genodigd in de parochie van Winkelomheide of in Stelen. In beide parochies gedenken we om 19.00 u Jezus’ lijden. Onze kerk zal om 15.00 u open zijn om in een moment van rust Jezus’ kruisweg mee te maken.

PASEN
We nodigen iedere parochiaan uit om de  verrijzenis van Jezus mee te vieren. Zaterdag om 18.00 u beginnen we met de paaswake die overgaat van stilte naar een roepen om het licht van Christus en de volle zang van ons Clemenskoor. De paaswake is de mooiste viering van het jaar. Zij belijdt dat in Gods liefde Jezus is verrezen en dat verrijzenis ook onze toekomst is.
Zondagmorgen om 8.00 u is er een stille morgenmis. Dicht bij het graf ontmoeten leerlingen Jezus, de Verrezene. Om 11.00 u is er gezinsviering. Ook kinderen proeven de aanwezigheid van Jezus als we samen komen in de eucharistie. We wensen iedereen, in het bijzonder zieken en bejaarden, een zalig Pasen toe.

KRING-12
Onze vormelingen gaan morgen, Witte Donderdag, om 10.00 u in de kathedraal van Antwerpen weer de chrismamis meemaken. We vertrekken om 8.30 u stipt aan de kerk om er rond 14.30 u terug te keren. Zij brengen boterhammen mee voor ’s middags. Zij zullen ook de nieuw gewijde oliën voor heel Geel meebrengen. Wat ze beleefd hebben die dag zullen ze wel vertellen…

ZIEKENCOMMUNIE
Naast de zieken die vandaag in onze zaal de paasmis met ziekenzalving meemaken, zullen ook thuis op dinsdag 18 april (tweede paasdag) na de middag de zieken de heilige communie kunnen ontvangen. Het zijn dezelfden als op tweede kerstdag. Tenzij er iemand is die deze dagen pastoor Versmissen nog belt op te nr. 014/588363.

Schoolfeest TOP@PUNT op zaterdag 29 april
Twee weken ná Pasen, op zaterdag 29 april, zal het schoolfeest doorgaan. We lichten al een tipje van de sluier: Top@punt in Axenland is de titel en alle groepen laten zich inspireren door de dieren uit de axenroos, een handig hulpmiddel om met de kinderen te werken aan sociale vaardigheden. De kleuters bijten te 14.00 uur de spits af met een herhaling van hun optreden tijdens het feest van de grootouders.
De leerlingen van de lagere school kozen ‘locatietheater’ als vorm, dat wil zeggen dat de voorstelling van de 3 graden op verschillende plaatsen zal doorgaan. Wie alles wil zien, zal zich dus tijdens de korte pauzes moeten verplaatsen van de ene ruimte naar de andere. Tegen 17.00 uur zal alles klaar staan om van een lekkere vlees- of vismaaltijd te genieten. Inschrijvingsformulieren voor deze barbecuemaaltijd te bekomen via een van de schoolkinderen of op de website van' t Punt.

OM TER SNELST
We weten dat op onze parochie één van de snelste wegracepiloten ter wereld woont. Hij zond ons een knappe foto van heel zijn team en de nieuwe motor “Kawasaki 21” waarmee hij dit jaar voor het eerst een volledig seizoen endurama of uithouding zal volmaken. Hij start op 17 april in Asse in Nederland en dan reist hij de hele wereld door. Wil je hem volgen? Kijk dan op www.krisjennes.be.

KVLV
Op stap naar Amsterdam
Zaterdag 6 mei bezoeken we Amsterdam. Vertrek rond 7.30 u, thuis rond 20.30 u. Koffie bij aankomst, rondrit door het historische Amsterdam, stadswandeling, gezellige boottocht, vrij winkelen, bezoek museum of terrassen, kortom een heel gevulde dag. Prijs: 25 euro per persoon en iedereen mag deelnemen. Schrijft u dringend in voor 18 april bij Nadine: 014/581184, of Maria: 041/587879 of 0494 400724. Eerst is eerst.
Ledenvergadering
Dinsdag 25 april om 19.30 u ledenvergadering “bevorderen van het gevoel van eigenwaarde” door Herman Damen uit Gierle.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be