Parochienieuws

Week Nr. 14 -  5 april 2006

BROEDERLIJK DELEN
De eerste omhaling op 25 en 26 maart bracht 350 euro in het mandje van Broederlijk delen. In de gezinsviering van zaterdag werden er nog spaarpotjes uit onze school bijgezet voor nog een s 45 euro. We danken iedereen die Broederlijk Delen in zijn hart draagt en zo de boeren uit de Filippijnen vooruit helpt. Volgende zondag, palmzondag, gaat de tweede omhaling van ons Broederlijk Delen door.

PALMZONDAG
Pastoor Versmissen heeft de palmtakjes al klaar gezet. Zaterdag en zondag vieren we Jezus’ intrede in Jeruzalem. We zegenen de palmen die je na de mis kan meenemen om thuis het kruis te eren.

EERSTE COMMUNICANTJES
In de vakantie komen de eerste communicantjes van dit jaar op woensdag 12 april samen. Pastoor Versmissen gaat hen de geheimen en schatten van onze kerk laten zien. Daarna is er een grote kwis over de kerk en wordt er samen gezongen om de communieviering voor te bereiden. Tenslotte worden er wafels en pannenkoeken op tafel getoverd door ouders en catechisten! We beginnen om 14.00 u in de refter van de school en eindigen daar ook om 17.00 u.

PAROCHIETEAM
Elke maand komt ons P-team samen op de pastorie en de avond is altijd tekort voor de agenda. Op 21 maart werden o.a. de Aswoensdagvieringen besproken. In de avondviering in Sint-Amands waren een 120 mensen samen.. en de viering heeft de aanwezigen zeker aangesproken omwille van de knappe teksten en de palmverbranding en de samenzang.
Onze vormelingen deden mee aan de solidariteitsdag voor alle 320 vormelingen van Geel en hielden er een goed gevoel van enthousiasme aan over.
Met Lutgart Spruyt is de pastoor op zoek en bezoek om enkele doopcatechisten bij te vinden! Wie heeft er zin in kerkwerk?
De verkeerssituatie wordt ook in het P-team opgevolgd. De huidige planning wordt als onvoldoende aangevoeld. Wordt vervolgd…
Daarnaast kwamen aan bod; kerkfabriek en geluidsoverlast in de kerk, de avond in mei voor de P-teams in voorbereiding volgend werkjaar, uitbreiding van het Puntse team…

KERKFABRIEK
Vrijdag 24 maart kwam onze kerkraad bijeen om de rekening van 2005 te maken. Dank zij Staf en Raf vooral( als voorzitter en penningmeester ) zal er een klein positief saldo zijn. Maar de opdrachten blijven komen: de kabel naar de klokkentoren weet van het water en dat geeft kortsluiting. De centrale verwarming geeft nog te veel lawaaihinder, etc.. Wij hopen maar dat de parochianen kerk en parochie blijven steunen.

GEBOORTE
Peggy Geerts kwam als fiere moeder de doop voor haar tweeling aanvragen. Jarno en Jens wil ze zo snel mogelijk laten dopen. De twee jongens heten Verwimp naar de naam van papa Kris Verwimp. Zij wonen in de Hazenhout nr 6. Tegen begin mei, hun doopdatum,  zullen de jongens flink gegroeid zijn. We wensen hen allen proficiat en veel geluk toe.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be