Parochienieuws

Week Nr. 08 - 22 februari 2006

ASWOENSDAG
Om 9.00 uur in de voormiddag misviering in onze kerk met wijding en oplegging van de assenkruisjes. Zieken en oudere mensen die graag communie en assenkruisje thuis ontvangen moeten wel een seintje laten aan oud-pastoor Versmissen (tel. 014/588363). Na de viering in de kerk doet hij de huisbezoeken.
In de Sint-Amandskerk is er ’s avonds om 19.00 uur een gebedswake voor alle parochies van Geel. Ook daar zal de asoplegging gebeuren. We vragen dat wie er naartoe komt het palmtakje van vorig jaar meebrengt en achteraan in het mandje legt bij het binnenkomen.

DOOPSEL
Zondag werd de eerste dopeling van 2006 in onze kerk verwelkomd. Ze heet Kato Peeters en woont met zus en broer en papa Willem en mama Hilde Voets in de Velveken. Het werd een fijne doopviering met veel kindjes die allemaal graag iets deden. We wensen Kato en heel het gezin proficiat en het allerbeste op de weg van Jezus.

INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN
In ons bisdom bestaat een “school” die volwassenen voorbereidt om godsdienstonderwijs te kunnen geven of pastorale taken op zich te mogen nemen os diaken of pastoraal werk(st)er. De cursus verloopt over 3 jaar of 30 zaterdagen per jaar. Wie het diploma of getuigschrift behaalt kan godsdienst geven in het onderwijs op in de pastoraal stappen.
Meer dan 100 mensen volgen deze scholing. Merkwaardig genoeg zijn er zelden Gelenaren bij. En toch zouden ze een belangrijke taak kunnen vervullen in onze parochies en scholen! Heb je belangstelling?
Bel 03 / 543 97 15 of mail: higw.antwerpen@dsko.versanet.be. Misschien wil je gewoon maar steunen. Dat kan ook op 403-910561-38 dioc.Cat.Centrum 2030 Antwerpen vermeld: gift 2006.

KVLV
Gewestvergadering: op woensdag 8 maart om 20.00 uur in PC Werft te Geel. “Karakters en temperamenten” door Greet Van den Broeck. We (her)kennen onze zwakke en sterke kanten en die van de anderen. Deze kennis kunnen we aanwenden om een positieve balans in ons leven te verkrijgen.
Dringend inschrijven bij uw wijkverantwoordelijke voor 1 maart. Ook niet-leden zijn van harte welkom, prijs: 7 euro, niet-leden: 7 euro.
Dinsdag 28 februari hobbyclub van 13 tot 16 uur. Wil je bij een gezellige babbel iets creatief doen, kom dan naar deze bijeenkomst.
Noteer reeds de datum van dinsdag 11 april (paasvakantie)in de namiddag knutselen met kinderen, van het 1ste tot het 6de leerjaar.

KVLV LEDENVERGADERING LOURDESREIS


Internationale vedetten op de Lourdes vergadering van de KVLV.

KWB QUIZ

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 6 mei 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender of via de stickertjes die je in je brievenbus vond op je IOK-kalender.

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be