Parochienieuws

Week Nr. 07 - 15 februari 2006

MYSTERIE OPGELOST !
Twee dagen na elkaar werd het Punt, en ’t Punt alleen in Geel, idyllisch mooi door een dik sneeuwtapijt. Mooi maar ongezond want de lokale sneeuwval werd veroorzaakt door vuile lucht. Industriesneeuw noemt het Brusselse KMI dit fenomeen… Het mooie wintertapijt bevatte veel mangaan, nitraat, nitriet en roetpartikels en was niet geschikt voor een sneeuwballengevecht. Onze kennis komt te laat want de schoolkinderen vonden het reuze fijn om in de sneeuw te spelen!

KRING 12
Zaterdag a.s. gaan de 12 vormelingen van onze parochie in de mis van 18.30 uur hun naam opgeven voor het vormsel. We willen graag horen hoe zij willen groeien als jonge mensen en volgelingen van Jezus. We nodigen iedereen uit om erbij te zijn: ouders, broers en zussen op de eerste plaats.

PAROCHIETEAM
Dinsdag 21 februari komen we weer samen om 20.00 uur op onze pastorie. We bekijken zeker de gevolgen van de nieuwe wet op de v.z.w.’s, voor onze parochiale werking! We kijken ook naar de werking van onze parochiezaal… en de stand van zaken voor de catechese, liturgie enz…

ZIEKENZORG
Op donderdag 16 februari om 19.30 bestuursvergadering in ’t PC. We bereiden de ziekenzalving voor
Ook de grote solidariteitsactie is weer gestart. Wie graag wil steunen door loten te kopen neemt best contact op met de ziekenbezoekers of Dimpna Verachtert tel 014/58.26.34.

EERSTE COMMUNIE
De werkgroep voor de eerste communie komt woensdag 22 februari om 20.15 uur samen bij juf Tinne. Ze willen de mis van de eerste communie op 25 mei voorbereiden! Is dat lang vooruit? Nee toch, want dan begint het grote werk met de tweedejaars kinderen. En tussendoor is er nog paasvakantie en krokusvakantie. Dank u wel werkers van het eerste uur.

KVLV LEDENVERGADERING
De aanblik van de prachtig gedecoreerde tafels, de sfeervolle verlichting en het centraal geplaatste Mariabeeld brachten ons in de juiste stemming. De gesprekken kwamen volop op gang, wie zou dit jaar het winnend lot treffen, wie zou onze afdeling gaan vertegenwoordigen in Lourdes. Nog even geduld. Met een gepaste Lourdes bezinning werd de avond geopend. Vervolgens een lekker etentje en een muzikaal optreden van enkele plaatselijke vedetten. Beide bezorgden ons de nodige vitaminen. En dan was het grote ogenblik daar: de trekking van de tombola. Spanning alom. De (onschuldige) hand van het oudst aanwezige lid viel de eer te beurt om de spanning te doorbreken en het winnend nummer te trekken. De cijfers werden gelezen. Pech… Joepie… de gelukkige was in de zaal aanwezig. En gelukkig dat ze was. De eer om onze afdeling te vertegenwoordigen in Lourdes is voor Mw. Roza Geerts-Hapers. Van harte gefeliciteerd, Roza en dat je er een fijne deugddoende bedevaart mag beleven. Proficiat!

KVLV BESTUURSVERKIEZING
Oproep aan alle leden
: de voorbije dagen ontving u in de brievenbus een omslag en enkele formulieren met de nodige gegevens om deze formulieren in te vullen. Nog niet ingevuld? Doe het dan vlug. Gelieve de omslag met de ingevulde formulieren klaar te houden. Deze gesloten omslag zal door uw bestuurslid opgehaald worden vanaf vandaag 15 februari. Dank voor uw begrip.

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 6 mei 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender of via de stickertjes die je in je brievenbus vond op je IOK-kalender.

GEELS NIEUWS

AAN ALLE OUDERS VAN DE VORMELINGEN TE GEEL
In alle parochies zijn er catechisten die én de kinderen én de ouders heel wat aanbieden rond het vormsel.
En toch: misschien is er nog iets méér te doen.
Geloven wordt aangeboden, doorverteld, voorgeleefd, uitgelegd, doorgegeven. Welke mensen, dicht of veraf, hebben uw leven sterk beïnvloed? Als u aan uw opvoeding denkt (thuis, school, jeugdbeweging enz.) zijn er dan personen waar u met dankbaarheid aan terugdenkt? Waarom komt dat gevoel in u op? Zo is dat ook voor uw kind. Jullie gaan samen  de weg naar het vormsel. Dat is een keuze, een keuze die met ‘Godsgeloof’ te maken heeft. Jullie hopen dat dit geloof uw kind ten goede zal beïnvloeden en gelukkiger maken.
Wij nodigen alle ouders van de vormelingen, die hierover eens serieus willen doorpraten, dan ook van harte uit op onze samenkomsten met als thema: “Hoe kunnen ouders hun kinderen gelovig opvoeden?”
Mogen wij ook u verwachten op de woensdagen 8 en 22 maart 2006 om 20.00 u., in de parochiezaal van St.-Amands, Werft 16.
De ouders hebben langs de kinderen een brief ontvangen met nog wat meer uitleg!

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN
Zoals ieder jaar vertrekken er uit ons bisdom weer twee  diocesane bedevaarten naar Lourdes:
De meibedevaart heeft plaats van 11 tot 16 mei met HST, of van 12 tot 15 mei met het vliegtuig.
De julibedevaart staat zoals steeds onder het voorzitterschap van bisschop Paul Van den Berghe en er is een aangepast programma voor zieken en jongeren.  Het kan met de trein: HST of nachttrein, beiden van 13 tot 19 juli.  (zieken reizen uitsluitend met nachttrein).  Met het vliegtuig kan van 14 tot 21, van 14 tot 17 en van 17 tot 21 juli.
Inlichtingen bij Marie-Josée T' Syen, Kanunnikenblok 14 op tel.014/58.02.26 en bij Bart Rombouts, Kameinestraat, 33, 014/ 56.08.39, 0497/43.27.94 of b.rombouts@pandora.be  

ASWOENSDAG BROEDERLIJK DELEN
Op 1 maart vieren alle parochies van Geel samen weer Aswoensdag. In de parochies gaan op verschillende tijdstippen vieringen door rond de askruisjes en ‘s avonds is er in de St.-Amandskerk een viering met alle parochies en parochiepastores samen om 19.00 u. Aansluitend wordt het thema van Broederlijk Delen : HET ZUIDEN WIL GROEIEN gelanceerd en toegelicht in een multimedia-debatavond in het parochiecentrum op de Werft.
Wordt vervolgd !!!!

Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be