Parochienieuws

Week Nr. 01 -  4 januari 2006

KERSTMIS IN ONZE KERK
Heel veel mensen hebben in onze kerk kerstmis gevierd. Het ging crescendo met als hoogtepunt de gezinsviering op kerstdag zelf.
Op de vooravond was de kerstnachtviering. Twee groepen trokken mee het geboortefeest van Jesus op gang: onze chirogroep en ons Clemenskoor. De chiro nodigde iedereen bij het binnenkomen uit een vredeswens op te schrijven. Ze hangen nu in het portaal aan het prikbord. Drie ervan offerden de vredeswens in de viering. Blij dat jullie erbij ware! Het Clemenskoor met de lectoren kondigden met mooie liederen en teksten de geboorte van Jezus aan. Er waren innige momenten van stilte en rust in de kerstnacht.
De dageraadviering op kerstdag had de rust en innigheid van de morgen en de stilte van de dag waarop de herders als eersten de Messias bezochten.?
In de gezinsviering was de kerk bijna te klein. Dat had alles te maken met kerstmis maar ook met het feit dat zoveel kinderen berokken waren als acteurs of als zangertjes…! Dank aan allen die zich in en buiten de kerk hebben ingezet om kerstmis te vieren als een diep geheim van liefde tussen God en de mensen. Moge de vrede van kerstmis onze opdracht blijvend in het nieuwe jaar.

KERSTWENS
Uit de vele wensen in de kerstnacht heb ik deze genomen! Misschien geeft hij het best weer wat we allemaal verlangen? “Ik wens iedereen vrede met zichzelf, met zijn of haar naasten, … Ik hoop op meer samenhorigheid in deze wereld met politieke leiders die de moed en de verantwoordelijkheid hebben om op wereldniveau beslissingen te nemen ten gunste van de minder machtige mensen, naties en regio’s…”. Bedankt allemaal die een wens op papier gezet hebben.

GEVONDEN
Na de kinderviering van kerstmis werd in de kerk een kinderarmbanduurwerk gevonden. Terug te bekomen op de pastorie.

BEDANKT
De omhaling op kerstdag voor de verwarming van de kerk bracht de flinke som op van 375 euro. De kerkfabriek zal er dankbaar om zijn.

BUURTWERKING
Op woensdag 11 januari om 19.30 uur worden alle buurtwerkers verwacht voor de jaarlijkse bijeenkomst in de zaal. Hopelijk zijn de nieuwe boekjes dit jaar op tijd gedrukt zodat iedereen ze mee kan nemen en verdelen in hun eigen buurt.

POIEL BY NIGHT
Vorig jaar was de kerststal van Poiel vanuit de ruimte te zien en dit jaar ook op RTV De initiatiefnemers zijn er toch wee in geslaagd om enkele nieuwe impulsen te geven aan kerstmis in Poiel. Proficiat! Het is belangrijk om mensen samen te brengen en samen te houden in onze buurten.

PROFICIAT
Met de buurtwerking van de Leeks wenst heel de parochie ook mee proficiat aan Julleke Boeckx en Roos Stijnen die deze dagen 60 jaar getrouwd zijn. We wensen vooral dat ze nog enkele jaren in zo goed mogelijke conditie samen thuis mogen zijn.

JAARKALENDER 2006
Nog slechts enkele kalenders beschikbaar. Dus als je er nog een wil moet ge er rap bij zijn. Klop eens aan bij Jos en Julia in het parochiesecretariaat of spreek een van de vele bestuursleden van KWB aan of spring eens binnen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21. Alle activiteiten die zullen plaatsvinden op onze parochie in 2006 staan erop samen met recente foto´s van activiteiten uit 2005. Voor 4 euro hebt ge hem in huis!

DATA KWB PAPIERSLAGEN IN 2006
Volgende ophaling: zaterdag 11 februari 2006
Noteer de ophaaldata (zaterdagen) alvast op je (KWB)jaarkalender:

Archief

Deze Week Week 52

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/581243
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@advalvas.be

Abonnement Parochieblad

Jef Proost, Ploegstraat 6   Tel. 014/86.77.05
Rekeningnummer 320-0147297-27   Kerk en Leven Geel Zuid
E-mail: j.proost@skynet.be