Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 43 - 21 oktober 2020

24 – 25 oktober: 30ste  ZONDAG DOOR HET JAAR

" De Heer beminnen met heel uw hart "

Jezus vraagt ons, de Heer te beminnen en onze naast … als onszelf.

Al eens gekeken, wie je “naasten” zijn ?

En Jezus zegt: ”Bemin je naaste !!!”


Voor wie niet terecht kan, zijn er de media

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

“Als het in je hart koud en donker is omwille van afscheid en gemis, wees dan licht en warmte”

We zijn middenin de herfst. Enkele koude nachten vertelden ons al dat de winter op handen is. Het wordt steeds kouder, donkerder… niet enkel buiten, maar ook in het hart van velen… omwille van afscheid en gemis. Velen gaan tijdens de volgende dagen, naar een kerkhof om nog eventjes hun verdriet te kunnen uiten, te rouwen.

Verdriet slaat wonden en die genezen slechts langzaam: Ze hebben licht nodig, en warmte… het licht en de warmte van de vriendschap van lieve medemensen! En daarom willen wij zoals elk jaar , in onze parochiekerken tijd maken en samenkomen om onze overledenen te gedenken en te omgeven met liefde, licht en bloemen.

We zijn er ook om elkaar nabij te zijn met de warmte en het licht van onze vriendschap. In 2020 zal deze viering anders zijn. Uiteraard herdenken wij in elke parochie al de mensen die een afscheidsviering gehad hebben in de kerk. De families worden daar voor persoonlijk uitgenodigd. Zij kunnen dan ook na de viering het gedachteniskruisje mee naar huis nemen.

Het voorbije half jaar was het voor velen niet mogelijk om afscheid te nemen zoals men dat graag gewild had. Covid-19 maakte en maakt nog heel veel slachtoffers. Hen kunnen we niet bij naam noemen – we kunnen hen wel gedenken. Daarom zullen alle parochies dit jaar al deze mensen een plaats geven in de aangepaste viering. We nodigen graag iedereen uit op deze vieringen.

Je kan de kerk kiezen die je wil. Als je niet aan een parochie gebonden bent kan je best een grote kerk kiezen. De Corona maatregelen beperken nog steeds het max. aantal plaatsen in de kerk.

Herdenkingsvieringen van onze overledenen


Forum op dinsdag 27 oktober

Graag nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan ons eerste forum van het werkjaar 2020-2021. Dit forum gaat door op dinsdag 27 oktober om 19.30 u. in de kerk van Elsum. We kijken deze avond de film Rabot van Kristina Vandekerckhoven.

Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het einde van een woelig tijdperk.

We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving. Deze film sluit perfect aan bij het thema van Welzijnszorg.“Onbetaalbaar”. Een goede woning zou voor onbetaalbare momenten moeten zorgen.

Voor 1 op de 5 huishoudens is wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!!. Na de film stellen Chris en Jan de eerste aanzetten voor van de visietekst over onze pastorale eenheid waar rond wij in de volgende samenkomsten van dit jaar willen werken. Wij zullen ervoor zorgen dat alles coronaproef kan doorgaan.

Wij vragen dat alle deelnemers op deze avond een mondkapje zouden dragen. Iedereen van harte welkom.


Een heilige ANDERHALVE METER

Overal, in alle persmededelingen en –conferenties komen wij hem tegen: “de heilige anderhalve meter”.

Zo heilig, dat wij hem moeten heiligen en een mondkapje moeten gebruiken, als wij hem schenden. De “heilige anderhalve meter

Op zoek naar de heiligheid van de anderhalve meter, willen wij plaats maken voor de drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde … elk een halve meter en de anderhalve meter is heilig. 

50 cm geloof

50 cm hoop

50 cm liefde

En onze anderhalve meter is volledig D E U G D ! ! !


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.


PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

 


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24
Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33
Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
Week 39 Week 40 Week 41 Week 42  

Externe Links