Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 18 - 29 april 2020

2 – 3 MEI: VIERDE PAASZONDAG

" Ik ben de deur voor de schapen "

Volg je thuis de wekelijkse lezingen? Lees je de bezinningen op de binnenbladzijden? Dan lezen wij deze tijd mee in de Handelingen van de apostelen over de eerste kerk. Overal klinkt Jezus als de deur voor zijn schapen. Kijken naar Jezus, is kijken naar God. Jezus kende de mensen, Hij kende God. Bidden is komen te staan voor God en dit: zoals wij zijn, in ziekte én gezondheid, in Corona en in griep.

Vieringen

Nog steeds geen openbare vieringen in Geel.
Wij sturen onze teksten in op woensdag maar de vooruitzichten zijn nog steeds niet rooskleurig om met veel mensen samen te kunnen komen.
Toch hoeven wij niet op te houden met bidden.

De grot in Ten Aard, kleine en grote kapellekes blijven bezocht. Wij vragen wel, om geen “bijeenkomsten” te houden bij het kaarsjes branden.

Bezinningsteksten zijn te vinden op onze website en wij willen ook verwijzen naar de ijver van onze Bisschop vanuit Antwerpen.

Zondag 3 mei 10.00 u.

* bisdom Antwerpen: mis in de kathedraal

* radio 1 én TV1: Mis in abdij van Grimbergen

* NPO1 : Mis in de kathedraal van Breda

Elke weekdag om 17.00, 17.15  en 18.00 u. bidden en bezinnen met de bisschop

Elke weekdag om 16.00 u. mis in de kathedraal van Antwerpen

Vrijdag om 15.00 u. mis in het Engels in de kathedraal van Antwerpen

Alles is te vinden, (want de uren durven nogal eens verwisselen):

* www.pastoraleeenheidgeel.be

* www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen.
Daar klik je door op het liturgisch bezinnend aanbod.


Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

2020 een Dimpnajaar zonder Dimpna ???

Altijd rekening houden met het feit, dat wij schrijven, een week voor publicatie van dit stuk! Toch staat het nu wel zo veel als vast, dat op 15 mei de kerken nog niet open zullen zijn voor grote groepen. En 15 mei is de feestdag van de Heilige Dimpna. Toch hebben wij er lange tijd op voorhand mee gerekend, dat 2020 (net als alle jaren eindigend op 0 en op 5) voor Geel een Dimpnajaar zou worden.

De herhalingen en de decorbouw voor GHEELAMANIA waren volop bezig, toen miss Corona toesloeg. Het werd al snel duidelijk, dat alles zou uitgesteld worden.

Ook de jaarlijkse Dimpna-Hoogmis, gekoppeld aan de familiedag van het OPZ was helemaal ingepland in een grote meimaand, die Geel zou doen stralen. Personaliteiten van allerlei slag hadden toegezegd, dat ze zouden aanwezig zijn. De toren en de kerk van St.-Dimpna ging nieuwe buitenverlichting krijgen. Kunstwerken van wereldformaat zouden Geel bezoeken. En niemand hield zijn hart echt vast voor de grote organisatie, want in Geel hebben ze ervaring zat, om Dimpna te vieren … niet dus want de feesten gaan niet door. 2021 wordt een Dimpnajaar zonder vijf en zonder nul.

Maar zet je Dimpna en Gerebernus zo maar opzij in Geel ? Kijk eens rond met Geelse ogen en je komt er wel. Ons OPZ bouwt erop los als nooit tevoren. Daar gaat men de uitdaging aan van de nieuwe geestelijke gezondheidszorg van de eenentwintigste eeuw. Dagelijks proberen hier mensen elkaar gelukkig te maken.

Mensen, die moeten thuis blijven, worden het wel moe, maar ze blijven creatief, om elkaar meer te verwennen dan te ambeteren. Mensen, die moeten gaan werken om onze economie gaande te houden, houden er de moed in en wij horen niet over massale uitval om gezondheidsredenen. Zij houden vol. Iedere avond om 20.00 u. hoor je nog steeds mensen in de handen klappen in onze straten. Zij houden vol. Mensen brengen waardering op voor elkaar.  

Wij weten niet (of willen niet weten) of wij met alle honderd procent mee zijn in de gedragscode van deze crisistijd maar Geel gedraagt zich. Politiepatrouilles lopen en rijden elkaar voor de voet. Als er opvallende uitspattingen zouden gebeuren, wij zouden zeker de gazetten halen. Nog niks gehoord (op het moment dat deze tekst tot stand komt). Toen één rusthuis de kranten haalde omwille van zware tegenslag, haalden we onmiddellijk wéér de kranten, omdat vanuit drie kanten tegelijk werd hulp geboden. Op fiets- en wandeltochten, waar mensen elkaar kruisen, krijg je de ene groet na de andere. Mensen kuisen hun “kot” op, maar onze kapellekes krijgen ook hun likje verf. Op Kievermont kwam er zelfs een nieuwe deur in de kapel en je voelt en ziet, dat het morgen mei is. Meimaand is Mariamaand, maar voor ons ook Dimpnamaand, al kan de grote viering dit jaar niet doorgaan

Als elke Gelenaar voor de andere een stukje Dimpna of Gerebernus kan zijn, dan blijft 2020 een Dimpnajaar met een gouden kroontje.

Toch nog één bemerking: bidden mag, ontmoeten mag maar hou afstand, hou je aan de voorschriften.


Kaarsen aan onze grot en kapelletjes


De kapel van de Groenenheuvel, waar mensen spontaan een kaarsje branden © S.V.

We zijn al in de zevende week van de lock-down. De meeste dagen is het weer stralend geweest en vele mensen trekken - op veilige afstand van elkaar - toch even hun wandelschoenen aan of nemen de fiets om in de omgeving een tochtje te maken. Mensen maken - ook weer op veilige afstand van elkaar - onderweg even een praatje met elkaar, zwaaien even aan het venster van de Woonzorgcentra of van de buren. Mensen laten elkaar niet los of in de steek. Wat mij persoonlijk al is opgevallen, zijn de kapelletjes en grotten. Ze zijn opvallend mooi versierd vaak en er branden kaarsjes, meer dan anders. Spontaan steken mensen kaarsjes aan om langs Maria, steun te vragen aan God. Spontaan staan er bij kapelletjes waar je het anders niet zo vaak ziet, kaarsen te branden. Een kaarsje is tweemaal bidden zegt men wel eens,  een kaarsje zet je gebed verder als je er niet meer bent, als je verder gaat met je wandeling, met je werk… een kaarsje blijft de stille getuige van je gebed.

Wist je trouwens dat een kaarsje branden een universeel symbool is? Over heel de wereld zijn er mensen die weleens een kaars branden. Mensen die in God geloven en mensen die niet geloven. Mensen die in veel goden geloven en mensen die in de kracht van de Liefde geloven. Je vindt het in de kerk en je vindt het op straat. In de tempel en in huiskamers…

Als wij dezer dagen dan vanuit onze christelijke traditie een kaarsje aansteken, mogen ook wij ons niet alleen verbonden weten met onze eigen naaste omgeving en onze dierbaren, maar ook met de wereldwijde gemeenschap van mensen die hopen dat deze crisis voor bij zal gaan. We mogen ons verbonden voelen met de grote gemeenschap van mensen die, elk vanuit hun eigen traditie, hoop blijven uitstralen naar de wereld, die de moed niet opgeven en blijven bidden en vertrouwen op God die ons niet in de steek laat.

Over enkele dagen start de meimaand weer, een fijne kans om een kaarsje te branden bij Maria die al onze gebeden brengt tot bij God.

(Dirk)


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning.
Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geïnspireerd te blijven elke dag.
Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be
Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online
.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

Een oproep aan onze Kerkfabrieken

Door de huidige toestand hebben de kerkfabrieken minder inkomsten. Geen omhalingen meer, geen misintenties, geen uitvaartdiensten. Voor sommige kerkfabrieken ook geen inkomsten van verhuur van lokalen en dergelijke. Er zullen ook wel minder kosten zijn, maar meestal zal dit zich eerst later laten voelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld in 2021 minder kaarsen moeten aankopen, maar ze moeten in 2020 al wel betaald worden en lopen de voorschotten voor elektriciteit en gas, die berekend zijn voor een heel jaar, verder door. Bij de jaarlijkse afrekening zal dit dan wel voordelig zijn, maar dat voelen we eerst volgend jaar.
Het centraal kerkbestuur doet een oproep naar onze kerkraden, om tijdig de budgetten in het oog te houden, om in geval van moeilijkheden tijdig een signaal te geven, ofwel aan het stadsbestuur, ofwel aan het centraal kerkbestuur. Mailen en bellen kan met Luc Hermans.
Zijn coördinaten zijn voldoende bekend bij onze besturen.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17    

Externe Links