Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 16 - 15 april 2020

18 – 19 april: beloken pasen

Donderdag 23 april: St.-Joris, patroonheilige van de scouts, paardenfokkers, ruiters en blikslagers.
Zaterdag 25 april: H. Marcus, evangelist.

De apostelen waren eensgezind en ijverig in het breken van het brood

In het liturgisch jaar en in de eigen lezingen ervan beleven wij de geschiedenis van de eerste kerk.

Is elke overeenkomst met Lockdown en corona louter toeval ???


Nog steeds geen openbare vieringen in Geel. Ook de drukte van de Goede Week, waarin de kerk kon rekenen op verschillende TV-initiatieven is weggeëbd. Toch moeten wij niet ophouden te bidden.

De grot in Ten Aard blijft druk bezocht. Lees onze rubriek over de thuiskerk, volg onze website van de pastorale eenheid of kijk op kerknet.

* www.pastoraleeenheidgeel.be

* www.kerknet.be/livestream

Dagelijks om 10.00 en 17.00 u. gebeden in de kathedraal van Antwerpen

Zondag 19 april 10.00 u.: Hoogmis met een Brussels accent vanuit Jette, zowel op livestream als via TV1

* Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-aanbod?microsite=203

* YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

* Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Dank aan (onze samenstellers van het parochieblad) ons allemaal

Je kan heel wat informatie vinden in ons parochieblad, in de rubriek van de pastorale eenheid en in het nieuws van elke parochie. Daarbij willen wij ook al onze lokale samenstellers van dit blad bedanken en in het bijzonder ook onze redactie “Marcel en Jef” voor hun werk elke week.

Op de drukkerij “Halewijn” doen ze dezer dagen ook enorm hun best, dank ook aan de werknemers van Halewijn en aan de postbodes. De drukkerij vraagt ons het heel kort te houden, want er zijn maar twee bladzijden beschikbaar voor al het nieuws. Hier willen we aan meewerken. Het is voor ons ook moeilijk, want we weten niet wat er binnen veertien dagen al kan of niet kan. Dus houden wij deze week onze tekst kort. Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte en laten we waar het kan ook zorg dragen voor elkaar.

Pastorale eenheid H.H. Dimpna en Gerebernus


Blijf op de hoogte, blijf verbonden

We zijn al een tijdje gewoon om in een ander ritme te leven. Door de Coronacrisis heeft het leven van iedereen een heel andere wending gekregen en wat meer is, bij iedereen die ik ontmoet komt het beste in de mens naar boven. De verbondenheid die er is met elkaar, vaak online, via telefoon, mail … doet goed. Wij voelen ons als pastorale eenheid sterk verbonden met iedereen en willen via deze weg iedereen een hart onder de riem steken. Dank aan onze zorgverleners, dokters, leerkrachten, buschauffeurs, postbodes, vuilnismannen, winkelbedienden,… en zoveel mensen meer die voor ons blijven zorgen in moeilijke tijden.

Blijf elkaar steunen, in je gezin, in het ziekenhuis, in het Woonzorgcentrum. Bel eens een keertje meer met iemand. De telefoon wordt in deze tijden herontdekt!

De Vlaamse kerk en het bisdom Antwerpen proberen ook hun best te doen via lifestreaming op ons scherm.

* Eucharistieviering op weekdagen om 10.00 u.

* Eucharistieviering vanuit de kathedraal op zondag om 10.00 u.

* Kroongetuigen op weekdagen om 13.30 u. (voor kinderen)

* De Schatkamer om 15.00 u.

* Vieren met de bisschop - dagelijkse verbinding om 17.00 u.

* Dagelijkse verdieping op weekdagen om 17.30 u.

Deze programma’s zijn te vinden via volgende files:

* Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-aanbod?microsite=203  

* YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

* Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

Via onze site www.pastoraleeenheidgeel.be blijf je op de hoogte van alle laatste nieuws en krijg je elke dag een bezinning aangeboden. Je vindt er ook de linken met de online gebedstijden van onze bisschop.

Heb je nog geen nieuwsbrief van de pastorale eenheid? Geen nood! Schrijf je snel in via info@pastoraleeenheidgeel.be.
Geef duidelijk je mailadres door en meld dat het is als nieuw lid voor de nieuwsbrief.
Heb je geen internet of computer en zit je met een dringende vraag?
Aarzel niet en bel ons op 0472/820458. Wij proberen zo snel mogelijk uw vraag te beantwoorden!

Goede moed voor iedereen en blijf elkaar steunen.


Brief van de Bisschop over uitvaarten in coronatijden

Naar aanleiding van de huidige crisis schreef de bisschop van Antwerpen een brief over het vieren van uitvaarten tijdens de periode van loc down.

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke gebaren.”

De veiligheidsmaatregelen van de regering maken een gewone organisatie van onze rouwzorg en uitvaartliturgie onmogelijk. Dat geldt zowel voor mensen die sterven aan het corona-virus als voor andere overledenen. Aan hun familie kunnen we nu niet de normale rouwbegeleiding en uitvaartliturgie aanbieden. We hopen dat deze uitzonderlijke toestand niet te lang moet duren.

Uitvaartceremonies mogen enkel nog doorgaan in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De bisschop dankt iedereen, die - ondanks vele beperkingen - families begeleidt en bijstaat in het afscheid van een geliefde. Zolang de loc down duurt, kunnen naast de voorganger amper zangers of parochiemedewerkers aan de uitvaartviering deelnemen en kan er ook geen eucharistie zijn. Achteraf zullen alle families de kans krijgen om een gedachtenisviering bij te wonen voor één of meerdere overledenen, in de week of aansluitend bij een zondagsliturgie in het weekeinde. In deze gedachtenisviering zal ruimte zijn voor een getuigenis vanwege de familie, voor bijzondere voorbeden of voor het uitdelen van gedachtenisprentjes. Het is belangrijk aan families in rouw dat vooruitzicht nu al mee te geven.

Indien families bij gelegenheid van een uitvaart toch een gift willen doen, zal deze in de eerste plaats dienen voor de kosten van het kerkbestuur.


Verbonden met God en elkaar, ook in Coronatijden

We zijn al een tijdje gewoon om in een ander ritme te leven. De coronatijden zoals men ze nu al noemt, nopen ons er toe ons dagelijkse doen en laten aan te passen, niet altijd eenvoudig. We vroegen een gezin met drie kinderen, hoe zij er mee omgaan.

“In ons gezin is het aanpassen, zeker met twee tieners thuis en 1 dochter in de lagere school. Een redelijk strak schema dat we opstelden in huis helpt ons daarbij wel. De oudste twee hebben natuurlijk hun schoolwerk en kunnen wel zelfstandig verder, maar hen blijven motiveren is niet altijd eenvoudig.

Nu alle structuur wegvalt is het niet altijd eenvoudig om hen niet tot ’s middags in hun bed te laten liggen. De jongste heeft natuurlijk nog begeleiding nodig bij haar schoolwerk, en als je moet gaan werken is dit ook niet altijd vanzelfsprekend.”

Je kan natuurlijk niet de hele dag met schoolwerk bezig zijn. Met het goede weer kan je natuurlijk wel buiten spelen, maar voor de twee oudsten is dat ook niet altijd eenvoudig waarschijnlijk.

“Het probleem is ook dat er - terecht natuurlijk - veel infrastructuur van de stad gesloten is. De sportpleinen op de Leunen, het skatepark, Den Bogaerd, de speeltuigen op de buurtpleintjes. Al de plaatsen waar mensen samenkomen en vooral jongeren, die zijn dicht… niet eenvoudig altijd met twee pubers in huis, maar tot hiertoe slaan we er ons wel door. We kunnen al op berenjacht gaan!”

We slaan er ons wel door …

Wij spraken ook met een oma en opa die hun kinderen en kleinkinderen moeten missen. Als christen niet meer naar de zondagsviering kunnen gaan. Hoe doe je dat als grootouders?

“Nu we in quarantaine zitten, grotendeels geïsoleerd zijn van iedereen behalve van onze huisgenoten kunnen we ons afvragen waar is God? Luisteren wij nog naar Hem? Stellen wij ons hart open voor Hem om Hem te danken en hem onze problemen voor te leggen? We kunnen elke dag om 10.00 u. de Eucharistie volgen in de Kathedraal van Antwerpen. Daarvoor maakten wij van onze TV ruimte een eenvoudige kapel. We plaatsten twee (kerk)stoelen, een bijzettafeltje met een kruisbeeld en een kaars. Tijdens de Eucharistie antwoorden wij luidop, staan wij recht en gaan wij zitten zoals in de kerk. Na de Eucharistie bidden wij samen eerst de Geloofsbelijdenis en daarna zeven maal Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader. In de loop van de dag zetten wij ons nog eens in de privé kapel om een Rozenhoedje te bidden. Onze Lieve Vrouw heeft ons geleerd dat de Eucharistie het centrum van onze dag is en dat de rozenkrans ons wapen is om elk onheil te overwinnen. Laat het ons zo veel mogelijk samen, maar op veilige afstand doen!”


Verbonden in gebed

Gedragen door ons geloof, gedragen door gebed

Binnen onze pastorale eenheid zijn de kerkgebouwen gesloten. Mensen die graag een kaarsje laten branden (klein of noveenkaars bij St.-Dimpna), mensen die graag een gebedsintentie doorgeven kunnen dit laten weten via dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be of 014/580666. Spreek bij afwezigheid je intentie in. Wij steken een klein kaarsje aan en nemen je intentie mee in ons gebed.

In deze Coronatijd is het niet zo eenvoudig om een uitvaart te organiseren. De nabestaanden hebben het dan ook moeilijk met wat maar kan bij een uitvaart. Wij begrijpen dat en daarom willen wij als pastorale eenheid alle mensen gedenken van wie wij in deze moeilijke tijd afscheid moeten nemen. Wij doen dat door de doodsklokken te laten luiden in onze zondagskerk St.-Amands. Dit zal gebeuren elke vrijdag om 18.30 u. Wij willen iedereen dan ook uitnodigen om al onze overledenen te gedenken in hun gebed.

Bij het schrijven van dit artikel is bekend dat alle vieringen tot en met 19 april zijn opgeschort.

Wij sluiten onze tekstberichten steeds af op woensdagmiddag. Vanwege uitgeverij Halewijn krijgt U, beste lezer, nog altijd een later bericht in het gekleurde kadertje vooraan. Toch willen wij hier even samenvatten, wat op 24 maart gold als “recentste richtlijnen van de Belgische bisschoppen:

Chrismaviering De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma enkel in besloten kring, met de bisschop als voorganger. Te volgen op Youtube

Biecht De bisschoppen van België verlenen toestemming de paasbiecht uit te stellen tot een latere datum.

Communie aan huis kan jammer genoeg niet in deze bijzondere periode.

Uitvaarten: in strikt intieme kring met beperkt aantal aanwezigen. Later is er een afscheidsviering.

Doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

Vormsels en eerste communies tot en met 19 april geschorst. Na 19 april is het te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen.

Kerkgebouwen buiten Geel blijven soms open voor individueel gebed en bezinning. Uiteraard gelden de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Vastencampagne Broederlijk Delen is niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Huidevetterstraat 165 1000 Brussel met vermelding 201/1000/50089. Dank voor elke bijdrage!

Klokken van dank en hoop De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus. : Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten door het luiden van de kleine klok. Op Pasen zullen om 12.00 u. álle feestklokken luiden

We vieren de Goede week dit jaar dus online of via TV verbonden met elkaar. We verwijzen u naar onze website en nieuwsbrief voor alle laatste info. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via alle kanalen die we tot onze beschikking hebben.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

DIT BETEKENT DAT ER OOK BIJ ONS IN GEEL

*Voorlopig geen kerkelijke vieringen of samenkomsten doorgaan in onze kerken.

Wij bevelen de gegeven misintenties door voor persoonlijk gebed en zullen ze – in overleg met de families – later hernemen.

*Wat de andere sacramenten en pastorale vieringen betreft gaan ook de gebedsvieringen in de woon- en zorgcentra niet door.

*Dopen kunnen in overleg worden uitgesteld of in kleine kring doorgaan.

*Uitvaarten kunnen enkel in intieme kring.

Wij bieden wel aan om op een latere datum een mooie afscheidsviering te laten doorgaan indien de familie dit wil.

*Alle vergaderingen en bijeenkomsten, die niet écht dringend zijn  worden afgelast of uitgesteld.

Volg daarover de andere media. Eén bijvoorbeeld daarvan is de uitstap van de Pastorale Eenheid

*Wij vernemen op de valreep nog, dat Gheelamania en de St.-Dimpnaommegang worden verschoven naar 2021.

Ook dat is een streep door de rekening van velen, maar wij zijn gelukkig, omdat wijze mensen in onze stad ook wijze beslissingen nemen

*Graag verwijzen wij ook naar de website van onze pastorale eenheid: www.pastoraleeenheidgeel.be

Onze Geelse mensen leveren daar ook dagelijks een grote inspanning om tot bezinning te komen.


Een hart onder de riem voor onze WZC en ziekenhuis

Als dit artikel in ons parochieblad verschijnt, dan zijn onze lezers van het WZC en het ziekenhuis al een tijdje van de buitenwereld afgesloten. Via deze weg willen we hen een warm hart onder de riem steken. Hopelijk kunnen we snel terug overgaan tot de normale gang van zaken in onze stad.

Beste bewoners en personeel weet dat we aan jullie denken, dat we jullie meedragen in ons hart, dat we jullie steunen.

Een lieve dame van 85 vertelde me vorige week:

“Ik heb dit al veel meegemaakt in de oorlog, de expo, de crisis op de beurs, maar wat er nu gebeurt is toch heel speciaal. Maar met de hulp van God, slaan we er ons wel door.

Een kranige heer van 90 vulde later op de dag nog aan:

“Tijdens de oorlog mocht er veel niet, maar we konden nog naar de kerk. Dat kan nu op dit moment niet, en dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik bid dan thuis maar zodat alles goed komt”

Ik denk dat deze twee Gelenaars de nagel op de kop slaan. God laat ons niet in de steek en is er ook vandaag om ons te steunen. Hij laat ons niet in de steek! We laten elkaar ook niet in de steek, verbonden met elkaar, oud of jong, buiten huis of thuis! En zo spoedig mogelijk, als het terug kan, komen we weer bij elkaar op bezoek!

Toon Hermans schreef ooit: “Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriend.”

Laten we als vrienden van Jezus, elkaar helpen waar het kan, met een lach en een traan, en laten we zoals de hoofdredacteur van “De Zondag” het zo mooi zei: “binnenkort, als het terug mag dubbel zo hard knuffelen en omhelzen en dan omarmen we nog meer samen het leven!”


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning. Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geïnspireerd te blijven elke dag. Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be. Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15        

Externe Links