Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 15 - 8 april 2020

11 – 12 april: Hoogfeest van Pasen

 "De steen is weg gehaald. Jezus leeft, Ga het aan zijn apostelen zeggen!"

In het normale leven beleven wij een mix van vreugde, verdriet, blijheid, afgunst, bemoediging en tegenslag. In donkere tijden gaan de donkere stukken overheersen. Een steen komt op ons af. Hij kan erg drukken.

Maar opeens gebeurt het. Een leven gevende ontmoeting, een vriendelijk woord, een vergevend gebaar en plots breekt de zon door. De kalender zegt “Pasen” en “verrijzenis”. Ons hart zegt “Corona” en ons geloof zegt “Hij komt”.


Geen openbare vieringen in Geel deze weken. Dit mag ons niet verhinderen om te bidden. Wij beleven wel een heel strenge “Goede Week” en willen de suggesties van onze bisschop aanbevelen:

Witte Donderdag 9 april

10.00 u. Chrismamis: Livestream uit de kathedraal van Antwerpen.  
19.00 u.  Eucharistie van het Laatste Avondmaal: Livestream uit het seminariehuis in Gent

Goede Vrijdag 10 april

15.00 u. Herdenking van de kruisdood van Jezus:  livestream uit de kathedraal van Antwerpen

Paaszaterdag 11 april

20.00 u. Paaswake: livestream uit de St. Sixtusabdij van Westvleteren

Paaszondag 12 april

10.00 u. hoogmis van Pasen met zegening van het doopwater en de paaskaars: Livestream uit de kathedraal van Antwerpen,.

10.00 u. Radio eucharistie op VRT uit de Abdij van de Keizersberg in Leuven.

11.00 u. TV eucharistie op VRT in Eurovisie vanuit Parijs

Op Goede Vrijdag gaan in tal van dorpen of steden een openbare ‘kruisweg’ of een ‘tocht met kruisen’ door; dat kan dit jaar niet; wel kan je een kruis versieren met een kaars of een bloem ter gedachtenis aan Jezus die voor ons stief aan het kruis.

Zegening van doopwater en paaskaarsen zal in onze parochies gebeuren wanneer de vieringen hervatten

Nog even de weg wijzen naar de livestream.

* Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-aanbod?microsite=203

* YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

* Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

 

17.30 u. Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zalig Pasen!

“’t is Pasen, ’t is Pasen, verrijzen wij, met Christus verrijzen wij” (oud lied)©Dirk Van den Broeck

Beste mensen, we vieren de Goede week dit jaar op een bijzondere manier. Hoewel we niet letterlijk met elkaar verbonden kunnen zijn, zijn we dit des te meer op andere manieren. Via telefoon en sociale media, als we elkaar op veilige afstand tegenkomen op straat, … menselijk contact is er nog en dat is maar goed ook. Laat elkaar niet los, ook niet in deze paastijd! Als christenen zijn we ook verbonden met elkaar in gebed, zeker tijdens de goede week.

We nodigen u uit om de diensten intens mee te volgen op tv of via de website van het bisdom. De meest recente info vinden jullie ook op www.pastoraleeenheidgeel.be .

In deze Goede week voelen wij ons verbonden met Christus en we willen zijn weg langs het kruis, tot de verrijzenis mee gaan. We denken heel bijzonder aan alle slachtoffers van het coronavirus en bevelen hen aan bij God. We bidden heel speciaal om kracht voor al die mensen die al weken lang werken om ons land draaiende te houden. Dank je wel voor jullie tomeloze inzet!

 Het team van de pastorale eenheid wenst ieder van u een intense Goede Week, en een Zalig Pasen!

“Ja, het zal Pasen zijn” zei onze bisschop enkele weken geleden. We vieren Jezus verrijzenis, laat het paaslicht dit jaar een bron van hoop zijn voor iedereen!

Zalig Pasen!


Eerste communie en vormsel opgeschort

Eén van de meest ingrijpende maatregelen op kerkelijk vlak gaat over de opschorting van de eerste communies en de vormsels. Alvast tot en met Pinksteren zullen deze vieringen ook in Geel niet doorgaan. Indien de regering zou toestaan dat er na 19 april of na 3 mei opnieuw bijeenkomsten mogen plaatsvinden, zal het niet zijn met een volle kerk en niet met drie generaties kerkgangers tegelijk (kinderen, ouders en grootouders).

De nieuwe data van de eerste communievieringen en vormsels voor Geel zijn nog niet bekend, maar we houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte.


Blijf op de hoogte, blijf verbonden

We zijn al een tijdje gewoon om in een ander ritme te leven. Door de Coronacrisis heeft het leven van iedereen een heel andere wending gekregen en wat meer is, bij iedereen die ik ontmoet komt het beste in de mens naar boven. De verbondenheid die er is met elkaar, vaak online, via telefoon, mail … doet goed. Wij voelen ons als pastorale eenheid sterk verbonden met iedereen en willen via deze weg iedereen een hart onder de riem steken. Dank aan onze zorgverleners, dokters, leerkrachten, buschauffeurs, postbodes, vuilnismannen, winkelbedienden,… en zoveel mensen meer die voor ons blijven zorgen in moeilijke tijden.

Blijf elkaar steunen, in je gezin, in het ziekenhuis, in het Woonzorgcentrum. Bel eens een keertje meer met iemand. De telefoon wordt in deze tijden herontdekt!

De Vlaamse kerk en het bisdom Antwerpen proberen ook hun best te doen via lifestreaming op ons scherm.

* Eucharistieviering op weekdagen om 10.00 u.

* Eucharistieviering vanuit de kathedraal op zondag om 10.00 u.

* Kroongetuigen op weekdagen om 13.30 u. (voor kinderen)

* De Schatkamer om 15.00 u.

* Vieren met de bisschop - dagelijkse verbinding om 17.00 u.

* Dagelijkse verdieping op weekdagen om 17.30 u.

Deze programma’s zijn te vinden via volgende files:

* Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/coronacrisis-dag-verbinding-met-bisschop-liturgisch-aanbod?microsite=203  

* YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

* Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

Via onze site www.pastoraleeenheidgeel.be blijf je op de hoogte van alle laatste nieuws en krijg je elke dag een bezinning aangeboden. Je vindt er ook de linken met de online gebedstijden van onze bisschop.

Heb je nog geen nieuwsbrief van de pastorale eenheid? Geen nood! Schrijf je snel in via info@pastoraleeenheidgeel.be.
Geef duidelijk je mailadres door en meld dat het is als nieuw lid voor de nieuwsbrief.
Heb je geen internet of computer en zit je met een dringende vraag?
Aarzel niet en bel ons op 0472/820458. Wij proberen zo snel mogelijk uw vraag te beantwoorden!

Goede moed voor iedereen en blijf elkaar steunen.


Verbonden in gebed

Gedragen door ons geloof, gedragen door gebed

Binnen onze pastorale eenheid zijn de kerkgebouwen gesloten. Mensen die graag een kaarsje laten branden (klein of noveenkaars bij St.-Dimpna), mensen die graag een gebedsintentie doorgeven kunnen dit laten weten via dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be of 014/580666. Spreek bij afwezigheid je intentie in. Wij steken een klein kaarsje aan en nemen je intentie mee in ons gebed.

In deze Coronatijd is het niet zo eenvoudig om een uitvaart te organiseren. De nabestaanden hebben het dan ook moeilijk met wat maar kan bij een uitvaart. Wij begrijpen dat en daarom willen wij als pastorale eenheid alle mensen gedenken van wie wij in deze moeilijke tijd afscheid moeten nemen. Wij doen dat door de doodsklokken te laten luiden in onze zondagskerk St.-Amands. Dit zal gebeuren elke vrijdag om 18.30 u. Wij willen iedereen dan ook uitnodigen om al onze overledenen te gedenken in hun gebed.

Bij het schrijven van dit artikel is bekend dat alle vieringen tot en met 19 april zijn opgeschort.

Wij sluiten onze tekstberichten steeds af op woensdagmiddag. Vanwege uitgeverij Halewijn krijgt U, beste lezer, nog altijd een later bericht in het gekleurde kadertje vooraan. Toch willen wij hier even samenvatten, wat op 24 maart gold als “recentste richtlijnen van de Belgische bisschoppen:

Palmzondag: Geen vieringen (ten hoogste besloten uitzendingen op radio, tv of streaming). Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.

Chrismaviering De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma enkel in besloten kring, met de bisschop als voorganger. Te volgen op Youtube

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen enkel besloten vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming.

Biecht De bisschoppen van België verlenen toestemming de paasbiecht uit te stellen tot een latere datum.

Communie aan huis kan jammer genoeg niet in deze bijzondere periode.

Uitvaarten: in strikt intieme kring met beperkt aantal aanwezigen. Later is er een afscheidsviering.

Doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn.

Vormsels en eerste communies tot en met 19 april geschorst. Na 19 april is het te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen.

Kerkgebouwen buiten Geel blijven soms open voor individueel gebed en bezinning. Uiteraard gelden de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Vastencampagne Broederlijk Delen is niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Huidevetterstraat 165 1000 Brussel met vermelding 201/1000/50089. Dank voor elke bijdrage!

Klokken van dank en hoop De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus. : Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten door het luiden van de kleine klok. Op Pasen zullen om 12.00 u. álle feestklokken luiden

We vieren de Goede week dit jaar dus online of via TV verbonden met elkaar. We verwijzen u naar onze website en nieuwsbrief voor alle laatste info. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte via alle kanalen die we tot onze beschikking hebben.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

Alle medewerkers, tekstschrijvers, -inzenders, -verzorgers van het Parochieblad wensen aan alle lezers een zalig Pasen en aan alle medewerkers in de parochies goede moed en inspiratie tegen het moment, dat onze normale activiteiten weer op gang komen

Klokken zullen luiden met Pasen
Op het hoogfeest van Pasen zullen wij alle parochies uitnodigen om de feestklokken te luiden om 12.00 u. Het is niet de bedoeling dat we dan samen komen aan of in de kerk want die zal gesloten zijn. Wel willen wij jullie uitnodigen om thuis in je eigen omgeving de verrijzenis van Jezus te gedenken. Op het uur van het luiden zal de Paus Franciscus de zegen geven aan de stad Rome en de wereld. Dit kan je ook volgen op televisie.

Klokken luiden op vrijdag
Op vrijdagavond om 18.30 u. luiden de klokken van de zondagskerk (St.-Amands) Op dat moment gedenken wij als kerkgemeenschap alle overledenen van de afgelopen week. Wij nodigen iedereen uit thuis de overledenen te gedenken. Misschien kan je ook voor hen een kaarsje ontsteken. Laten wij God vragen dat Hij alle overleden zal opnemen in zijn liefde. Wij willen ook sterk verbonden zijn met de families die in heel moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen van hun geliefden.


DIT BETEKENT DAT ER OOK BIJ ONS IN GEEL

*Voorlopig geen kerkelijke vieringen of samenkomsten doorgaan in onze kerken.

Wij bevelen de gegeven misintenties door voor persoonlijk gebed en zullen ze – in overleg met de families – later hernemen.

*Wat de andere sacramenten en pastorale vieringen betreft gaan ook de gebedsvieringen in de woon- en zorgcentra niet door.

*Dopen kunnen in overleg worden uitgesteld of in kleine kring doorgaan.

*Uitvaarten kunnen enkel in intieme kring.

Wij bieden wel aan om op een latere datum een mooie afscheidsviering te laten doorgaan indien de familie dit wil.

*Alle vergaderingen en bijeenkomsten, die niet écht dringend zijn  worden afgelast of uitgesteld.

Volg daarover de andere media. Eén bijvoorbeeld daarvan is de uitstap van de Pastorale Eenheid

*Wij vernemen op de valreep nog, dat Gheelamania en de St.-Dimpnaommegang worden verschoven naar 2021.

Ook dat is een streep door de rekening van velen, maar wij zijn gelukkig, omdat wijze mensen in onze stad ook wijze beslissingen nemen

*Graag verwijzen wij ook naar de website van onze pastorale eenheid: www.pastoraleeenheidgeel.be

Onze Geelse mensen leveren daar ook dagelijks een grote inspanning om tot bezinning te komen.


Een hart onder de riem voor onze WZC en ziekenhuis

Als dit artikel in ons parochieblad verschijnt, dan zijn onze lezers van het WZC en het ziekenhuis al een tijdje van de buitenwereld afgesloten. Via deze weg willen we hen een warm hart onder de riem steken. Hopelijk kunnen we snel terug overgaan tot de normale gang van zaken in onze stad.

Beste bewoners en personeel weet dat we aan jullie denken, dat we jullie meedragen in ons hart, dat we jullie steunen.

Een lieve dame van 85 vertelde me vorige week:

“Ik heb dit al veel meegemaakt in de oorlog, de expo, de crisis op de beurs, maar wat er nu gebeurt is toch heel speciaal. Maar met de hulp van God, slaan we er ons wel door.

Een kranige heer van 90 vulde later op de dag nog aan:

“Tijdens de oorlog mocht er veel niet, maar we konden nog naar de kerk. Dat kan nu op dit moment niet, en dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik bid dan thuis maar zodat alles goed komt”

Ik denk dat deze twee Gelenaars de nagel op de kop slaan. God laat ons niet in de steek en is er ook vandaag om ons te steunen. Hij laat ons niet in de steek! We laten elkaar ook niet in de steek, verbonden met elkaar, oud of jong, buiten huis of thuis! En zo spoedig mogelijk, als het terug kan, komen we weer bij elkaar op bezoek!

Toon Hermans schreef ooit: “Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriend.”

Laten we als vrienden van Jezus, elkaar helpen waar het kan, met een lach en een traan, en laten we zoals de hoofdredacteur van “De Zondag” het zo mooi zei: “binnenkort, als het terug mag dubbel zo hard knuffelen en omhelzen en dan omarmen we nog meer samen het leven!”


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning. Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geďnspireerd te blijven elke dag. Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be. Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
         

Externe Links