Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 13 - 25 maart 2020

28 – 29 MAART: VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" De opwekking van Lazarus "


Iemand, die “gelovig” is, aanvaardt zijn leven én zijn sterven in vertrouwen op Jezus in zijn woord. Voor christenen heeft de dood ook niet het laatste woord. Door Jezus heeft een Christen de geloofszekerheid, dat lijden en dood niet kunnen scheiden van God… In deze spannende tijden, waar mensen de regie verliezen over hun leven en hun omgeving, is het meer dan goed, om vertrouwen te hebben.
Wij zijn in Gods hand, zoals Lazarus. Ook al was hij voor de wereld gestorven.

17.30 u. Geen Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Alle kerken van Geel zijn dicht. Vieringen kunnen niet doorgaan op voorschrift van de stad en de staat. Toch kan niemand ons hinderen om te bidden en God is ons nabij. Aan tientallen kapelletjes en aan de grot van Ten Aard is plaats voor stil gebed en om een kaarsje te branden. Een kaars, waar ieder mens zijn eigen intentie kan mee geven.

Op radio en TV kunnen wij nog vieringen meevolgen, ze worden opgedragen op een gezonde manier en zonder publiek. Wij kunnen ons aansluiten in vele talen met veel intenties, ook de onze.

De Vlaamse kerk en het bisdom Antwerpen proberen ook hun best te doen. Op zondag om 10.00 u. gaat de bisschop voor in een eucharistieviering en iedere avond om 17.00 u. is er avondgebed in de kathedraal. Een bezinning, een lezing, enkele mededelingen en voorbeden. Dit alles kan gevolgd worden via:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/

Website: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/vieren-met-de-bisschop?microsite=203

De mensen van onze pastorale eenheid doen ook hun best, om ons iedere dag een stukje bezinning voor te houden.

Wij bevelen daarbij ook in uw persoonlijk gebed aan, de intenties, die deze week werden gevraagd voor de geschorste vieringen in onze parochies. Na de crisis zullen wij deze intenties in de parochies hernemen.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

Uw parochieblad in barre Corona-tijden

CORONA kan Christelijke organisaties danig in de war sturen,

Vandaag bieden wij U, beste lezer, een nood-blad aan. Tussen de datum, toen wij ons vorig nummer schreven en het ogenblik, dat het verscheen, zijn er ingrijpende maatregelen genomen door de overheid (het was op vrijdag 13 maart …) waardoor de sociale werking van onze parochies volledig is stil gevallen. Vergaderingen, om iets te gaan plannen waren zinloos, vergaderingen die mensen zouden samen brengen waren onverantwoord.

Wij volgden trouw en geëngageerd de gegeven instructies, maar zijn dan ook gedwongen om onze berichtgeving aan te passen.

Vanwege de corona-epidemie besliste de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing ging in voor het weekend van 14 – 15 maart en geldt momenteel zeker tot zondag 5 april. Via andere media zullen wij sneller verwittigd worden van eventuele verlenging

De bisschoppen roepen de gelovigen op om de periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen die gebruikelijk zijn voor deze tijd willen zij toch ter bezinning meegeven. Op TV en radio blijven programma’s komen, die ons kunnen inspireren. Wij bevelen deze wegen ten zeerste aan. Kijk daarbij ook op de bladzijde, waar normaal de liturgische vieringen van Geel aangekondigd worden.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.


DIT BETEKENT DAT ER OOK BIJ ONS IN GEEL

*Voorlopig geen kerkelijke vieringen of samenkomsten doorgaan in onze kerken.

Wij bevelen de gegeven misintenties door voor persoonlijk gebed en zullen ze – in overleg met de families – later hernemen.

*Wat de andere sacramenten en pastorale vieringen betreft gaan ook de gebedsvieringen in de woon- en zorgcentra niet door.

*Dopen kunnen in overleg worden uitgesteld of in kleine kring doorgaan.

*Uitvaarten kunnen enkel in intieme kring.

Wij bieden wel aan om op een latere datum een mooie afscheidsviering te laten doorgaan indien de familie dit wil.

*Alle vergaderingen en bijeenkomsten, die niet écht dringend zijn  worden afgelast of uitgesteld.

Volg daarover de andere media. Eén bijvoorbeeld daarvan is de uitstap van de Pastorale Eenheid

*Wij vernemen op de valreep nog, dat Gheelamania en de St.-Dimpnaommegang worden verschoven naar 2021.

Ook dat is een streep door de rekening van velen, maar wij zijn gelukkig, omdat wijze mensen in onze stad ook wijze beslissingen nemen

*Graag verwijzen wij ook naar de website van onze pastorale eenheid: www.pastoraleeenheidgeel.be

Onze Geelse mensen leveren daar ook dagelijks een grote inspanning om tot bezinning te komen.


Een hart onder de riem voor onze WZC en ziekenhuis

Als dit artikel in ons parochieblad verschijnt, dan zijn onze lezers van het WZC en het ziekenhuis al een tijdje van de buitenwereld afgesloten. Via deze weg willen we hen een warm hart onder de riem steken. Hopelijk kunnen we snel terug overgaan tot de normale gang van zaken in onze stad.

Beste bewoners en personeel weet dat we aan jullie denken, dat we jullie meedragen in ons hart, dat we jullie steunen.

Een lieve dame van 85 vertelde me vorige week:

“Ik heb dit al veel meegemaakt in de oorlog, de expo, de crisis op de beurs, maar wat er nu gebeurt is toch heel speciaal. Maar met de hulp van God, slaan we er ons wel door.

Een kranige heer van 90 vulde later op de dag nog aan:

“Tijdens de oorlog mocht er veel niet, maar we konden nog naar de kerk. Dat kan nu op dit moment niet, en dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik bid dan thuis maar zodat alles goed komt”

Ik denk dat deze twee Gelenaars de nagel op de kop slaan. God laat ons niet in de steek en is er ook vandaag om ons te steunen. Hij laat ons niet in de steek! We laten elkaar ook niet in de steek, verbonden met elkaar, oud of jong, buiten huis of thuis! En zo spoedig mogelijk, als het terug kan, komen we weer bij elkaar op bezoek!

Toon Hermans schreef ooit: “Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriend.”

Laten we als vrienden van Jezus, elkaar helpen waar het kan, met een lach en een traan, en laten we zoals de hoofdredacteur van “De Zondag” het zo mooi zei: “binnenkort, als het terug mag dubbel zo hard knuffelen en omhelzen en dan omarmen we nog meer samen het leven!”


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning. Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geïnspireerd te blijven elke dag. Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be. Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12    
         

Externe Links