Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 12 - 18 maart 2020

21 – 22 MAART: 4DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" Jezus geneest de blindgeborene "


“Dan zullen zij, die niet zien: zien. En zij die zien, zullen blind worden” … straffe woorden, die de evangelist Johannes in Jezus’ mond legt. Dan is het wel duidelijk dat Jezus hier niet praat over brillen of oogziekten, maar over mensen, die zicht en inzicht hebben op hun leven. Voelen wij soms ook niet in onze verhouding tot de anderen, dat onze ogen plots wijd open vallen … “dat had ik niet zien aankomen, nu heb ik het gezien !”

17.30 u. Geen Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Bezoek uit Senegal

Van vrijdag 6 tot vrijdag 13 maart hadden we in Geel bezoek uit Senegal. Mamadou Drame, gast van Broederlijk Delen, verbleef tijdens zijn inleefreis hier in België een week in Geel. Vanuit zijn gastgezin vertrok hij elke dag enthousiast naar één of andere activiteit om kennis en ervaring op te doen, maar ook te delen in zijn eigen inzichten. Mamadou werkt voor Symbiose, een organisatie die zich inzet voor herstel en beter beheer van het leefmilieu, en innovatie op vlak van economische landbouwactiviteiten. Hij is bezig met ontwikkelingsprojecten voor jongeren en vrouwen, is een aanhanger van de agro-ecologie en gelooft vooral in de participatieve aanpak. “ Ik hoop te kunnen uitwisselen over ontwikkeling, agro-ecologie, mileubeheer, boerenorganisaties, bezoek aan productiegebieden, enz. En ik wil graag meer weten over Broederlijk Delen,” vertelde Mamadou aan het begin van zijn bezoek.

In Geel werd het een enorm boeiende week. Mamadou had aandacht voor ontmoeting en bezoek. Een hoogtepunt in zijn programma was ondermeer het bezoek aan een geitenboerderij, waar onze Senegalese gast erg onder de indruk was van de productiemethodes en de aanpak van het bedrijf. Hij had ook aandacht voor onze Geelse geschiedenis met een bezoek aan de St.-Dimpnakerk en het gasthuismuseum.

Tijd voor ontmoeting was er op de openavond in Buurtcentrum de alleman, en in het St.-Dimpnacollege waar Mamadou een paar uur op weg ging met de leerlingen van de school. Hij legde ook heel veel persoonlijke contacten, via het gastgezin, via een ontmoeting met de judofederatie, via een ontbijt in de kerk van Zammel. Tijdens het kerkelijk ontbijt sprak Mamadou niet alleen over Broederlijk Delen, maar ook over hoe mensen vanuit verschillende geloofsachtergronden, moslims en christenen, samen kunnen werken en zo mogen bouwen aan een mooiere wereld. De boodschap van hoop sprak zeker ook onze vormelingen aan die aanwezig waren in de viering. Het enthousiasme en de positieve kijk op de toekomst, werkten aanstekelijk. Wij kunnen de wereld veranderen, het is nog niet te laat, als wij de handen uit de mouwen steken en opkomen voor klimaat, tegen armoede, … kortom als we samen delen.

Mamadou gaat alvast met een korf vol verhalen terug naar Senegal, maar hij deelde ook van zijn verhaal met ons. Dat is wat Broederlijk Delen van ons vraagt, samen delen om zo samen aan de toekomst te bouwen. Dank je wel aan allen die van deze week iets moois hebben gemaakt!


14 Eeuwen zot van Dimpna …

“Er staat een kapelleke langs de baan” … en dat staat er al eeuwen. Volgens het bekende liedje: 13 eeuwen, maar dat liedje zelf is meer dan honderd jaar oud …

En dit jaar 2020 is weer een DIMPNAJAAR en dan schakelen wij elke keer een versnelling hoger. Rondom de ommegang, de Dimpnamis en Gheelamania manifesteren zich zeker nog heel wat activiteiten en dan zien wij plots na jaren van onbekendheid een mooi fris schilderij van de ontmoeting tussen Dimpna en haar vader verschijnen. Jaren niet gezien en daar staan ze dan. “Zot van Dimpna” staat er bij. Je vind ze tegenwoordig overal.

De Dimpnadevotie zou nooit de eeuwen getrotseerd hebben zonder de liturgische ondersteuning van de abdij van Tongerlo, waar nu nog een beeld van Dimpna de binnenkoer overschouwd, maar waar lange tijd een Dimpnakapel in de kerk te vinden was.

Goswin Van der Weyden kleinzoon van de beroemde Rogier, schilderde voor die kapel zeven mooie altaarstukken over het leven en het martelaarschap van St.-Dimpna. In de loop der eeuwen zijn ze verdwenen uit de Kempen en verzwakte de belangstelling vanuit Tongerlo.

Waar de stukken overal terecht kwamen, is een zeer lang en hobbelig verhaal, maar plots was er de “Katoennatie”, een immens familiebedrijf van de familie Huts, die ze kon bemachtigen in het buitenland en die met de Phoebus Foundation de kunstwerken liet bestuderen en restaureren, een werk dat meer dan drie jaar duurde.

Hier bij ons in Geel worden de panelen voor het eerst in al hun glorie vertoond en daarna maken ze een reis rond de wereld. Hun volgende halte is Tallin. Je zal ze maar gaan zoeken zo ver weg, ofwel tussen 27 maart en 7 juni langs lopen in de St.-Dimpnakerk, waar ze gepresenteerd worden in al hun glorie, vergezeld van beeldmateriaal over Geel, als omkadering. Fernand Huts komt zelf naar Geel voor de opening en hij brengt nog enkele serieuze sprekers mee, om de waarde van de stukken nog wat meer kracht bij te zetten

Ook het Davidsfonds doet mee met een korte lessenreeks. Op donderdagen 23 april en 7 mei kan u luisteren naar Niels Schalley en Sven Van Dorst. Zij maken deel uit van het specialistenteam dat het altaarstuk van Goswin van der Weyden, heeft doorgelicht. Zij geven u een unieke kijk op het restauratieproces.

De tentoonstelling loopt in de St.-Dimpnakerk via het gasthuismuseum en is uiteraard gratis toegankelijk. De Davidsfondssessies lopen in het winhuis en zijn toegankelijk aan inkomprijs.

Meer info daarover: jan.drijkoningen3@gmail.com


Kleding inzameling in Holven

Op zaterdag 18 april is er de halfjaarlijkse kledinginzameling voor Wereldmissiehulp in Holven. Kleding, schoenen en speelgoed, zijn allen goed verpakt in gesloten zakken of dozen, van harte welkom. De inzameling heeft plaats in de lokalen op de parking naast de kerk (Kapelstraat 18) van 14.00 u. tot 16.00 u. Alvast bedankt!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11      
         

Externe Links