Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 11 - 11 maart 2020

14 – 15 MAART: DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
donderdag 19 maart: ST.-JOZEF, patroonheilige van België, van timmerlieden en van de parochie Holven

" Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw "


… en de Samaritaanse vrouw ontmoet Jezus !!! Door het gesprek met Jezus, ontmoet zij ook zichzelf.
Misschien is dit wel het grootste leerpuntje, dat wij kunnen vinden in dit evangelie: Iemand ontmoeten, die bij jou binnen kijkt.
Jezus weet veel van haar en dat is een zware confrontatie. “Je moest eens weten !”
Als wij zo iemand zouden tegen komen, zouden wij Jezus erin herkennen?

17.30 u. Geen Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Schaapjes tellen

Naar aanleiding van het voorbije burgerlijk jaar werden we andermaal overspoeld met cijfers. Cijfers in allerlei maten en soorten, de meeste met veel nullen. Zoals vorig jaar blikken ook wij rond deze tijd even terug op het voorbije jaar: de schaapjes tellen of... wel en wee in 'de vrome kudde' van de Goede Herder... in onze pastorale eenheid. Aangezien we zo volledig mogelijk wilden zijn, heb je even langer moeten wachten, maar hier zijn dan enkele cijfers!

In 2019 werden er 119 kinderen gedoopt in Geel. 109 van hen waren tussen de 0 en 1 jaar, 30 waren er tussen de 1 en 7 jaar en 7 van hen waren ouder dan 7 jaar.

261 kinderen ontvingen de eerste communie en 213 kinderen werden gevormd. Deze kinderen werden afgelopen jaar begeleid door een ploeg van meer dan 35 mensen.

Het afgelopen jaar 2019 waren er 21 kerkelijke huwelijken in onze pastorale eenheid en van 85 mensen namen we kerkelijk afscheid.

Op een gewone zondag in oktober gingen er 757 mensen naar een weekendviering en met Kerstmis trokken 2864 mensen naar de Kerk om samen te vieren.

Als je alle vrijwilligers in ruime zin meetelt (ook christelijke verenigingen) zijn er nog meer dan 1051 mensen die op 1 of andere manier met de kerk (in nabije en iets ruimere zin) betrokken zijn.

Zo, cijfers zijn natuurlijk wat ze zijn, maar ze geven toch een beetje een beeld weer van het vorige jaar.

Laten we samen verder bouwen aan onze pastorale eenheid met een mooie blik op de toekomst.


Film Rabot

De werkgroep diaconie van de pastorale eenheid en de KWB, nodigen u uit op de filmvertoning van de documentaire Rabot, een Belgische productie van regisseur Christina Vandekerckhove. Rabot vertelt het verhaal van een sociaal woonblok dat tegen de vlakte moet. Mensen die een uitweg zoeken in hun miserie komen er van het dak springen, zij die nergens anders een woning vonden, kregen er een plaats. Een klein dorp in de hoogte waar onverschilligheid hoogtij viert. Zowel de bewoners als het gebouw moeten weg, het einde van een woelig tijdperk. We volgen een aantal bewoners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. Een raamvertelling over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze Westerse samenleving. De reacties en recensies over deze documentaire zijn algemeen lovend: een zeer realistisch beeld, eerlijk, aangrijpend, de soms harde werkelijkheid wordt zeer sereen weergegeven. Kortom, mis deze unieke kans niet en kom kijken! Een perfecte activiteit in deze veertigdagentijd, waarin Broederlijk Delen ook focust op armoede hier bij ons. Want delen is een wereldwijde droom, een wereldwijd probleem, maar, en gelukkig maar ook een wereldwijde opgave waar miljoenen mensen zich voor inzetten.

Wij verwachten iedereen op woensdag 18 maart in het auditorium van school Sint – Jozef, Technische Schoolstraat 52.
Er is een drankje voorzien. Deelname is gratis, een vrije gift is welkom!


Bijbelse activiteiten in maart

Morgen, 12 maart komt onze bezinningsgroep “Kerk en Bijbel” weer samen van 14.00 u. tot 15.00 u in het parochiecentrum van St.-Amands. We staan weer stil bij een stukje over de handelingen van de apostelen. Je bent van harte welkom.

Donderdag 19 maart is er weer “Vijf broden en twee vissen” in het pastoraal huis te Holven van 19.30 u. tot 21.30 u. Het thema deze avond is “In de schaduw van het kruis”. We verdiepen ons in deze veertigdagentijd in het lijden en sterven van Jezus en de vruchten voor ons. Van harte welkom!

Dinsdag 24 maart kan je weer deelnemen aan de leesgroep van de Handelingen, tevens in het pastoraal huis. Er is een namiddagsessie van 14.00 u. tot 16.00 u. en een avondsessie van 19.00 u. tot 20.00 u. Wie komt, best graag een seintje vooraf op info@pastoraleeenheidgeel.be

Durf jij ook een stapje te zetten naar 1 van onze groepen? Je zal er in elk geval met open armen worden ontvangen!


Buitenverlichting op de St.-Dimpnakerk

Er beweegt wat rondom de Sint-Dimpna kerk, want er zijn grote dagen op komst rond onze Geelse heilige. Aanvang februari was er een proefopstelling; en momenteel worden voorbereidende graafwerken uitgevoerd. Eind april zal de Sint-Dimpnakerk ’s avonds prachtig verlicht worden.

We kijken er nu al naar uit !!

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

Bisschop Johan Bonny in Tongerlo

Morgen, donderdag 12 maart om 19.30 u. is onze bisschop Johan Bonny te gast in de parochiekerk van Tongerlo. In het kader van de ‘Nacht van de geschiedenis’ brengt hij er een avondlezing over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. De toegang is vrij. Er dient vooraf niet ingeschreven te worden. Je kan ter plaatse wél een bijdrage geven voor het werk van Caritas in Syrië. Het totale bedrag zal overhandigd worden aan onze bisschop.

De bisschop kan wel beschouwd worden als een kroongetuige, als het gaat over de toestand in Syrië.

Johan Bonny werd geboren in Oostende op 10 juli 1955 en werd op 20 juli 1980 priester gewijd. Na verschillende opdrachten in het bisdom Brugge, verhuisde hij in 1997 naar Rome, waar hij Vaticaans staflid werd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen. Daar werkte hij samen met kardinaal Walter Kasper en was hij verantwoordelijk voor de relaties tussen de katholieke en de orthodoxe Kerk. Zo maakte hij verschillende reizen daar naartoe.

Voor de Belgische kerk werd hij rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome.

Op 28 oktober 2008 volgde zijn benoeming tot 22ste bisschop van Antwerpen. Zijn bisschopswijding vond plaats op 4 januari 2009.

Vanuit de Belgische bisschoppenconferentie is onze bisschop lid van de bisschoppelijke commissie Geloof en Kerk en afgevaardigd bisschop voor de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene en het overleg van christelijke Kerken in België. Verder is hij bisschop-referent voor het onderwijs en de schoolcatechese, voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal, voor de KU Leuven, voor de pastoraal bij de binnenscheepvaart en Apostolatus Maris en voor de contacten met de Vlaamse overheid.

Deze spreker komt zo maar naar de Kempen met een interessante boodschap.

Zeker de moeite waard.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10        
         

Externe Links