Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 08 - 19 februari 2020

22 – 23 februari: zevende ZONDAG DOOR HET JAAR

" Bemint uw vijanden "

Als je niemand mag haten, dan ook je vijanden niet.
Dat vinden wij al “eerlijk maar niet gemakkelijk”, maar wat vraagt Jezus vandaag ???
We moeten ze nog beminnen ook. We moeten onze vijanden ook nog gaarne zien.

Toch is dit “beminnen” een eerste voorwaarde, om iemands fouten te kunnen vergeven.

Willen we hier eens aan denken, als we het weer eens moeilijk hebben met de ene of de andere ambetante mens? Zien wij die wel gaarne?

17.30 u. eucharistieviering. Zm. Louis Wouters

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Aswoensdag: start van de veertigdagentijd en Broederlijk Delen

Volgende week woensdag, 26 februari, start de veertigdagentijd. Veertig dagen lang bereiden we ons weer voor op het paasfeest. Met Aswoensdag laten we ons de assen opleggen als teken van boete en ommekeer. We willen in deze periode voor Pasen kijken naar ons eigen leven als christen. Hoe zetten wij ons telkens weer opnieuw in dat voetspoor van Jezus?Hoe geven wij telkens weer opnieuw gestalte aan de boodschap van Gods grenzeloze liefde? Hoe blijven wij, telkens weer opnieuw solidair meebouwen aan een wereld waar het goed is om wonen voor iedereen, waar iedere mens gelijke kansen krijgt? Hoe dragen wij, elke dag opnieuw weer bij aan de zorg van Gods Schepping?

Wij nodigen u allen van harte uit om de veertigdagentijd mee in te zetten door het bijwonen van de Aswoensdag vieringen. Wij komen samen in de kerk van St.-Amands om 19.00 u. In deze viering is er asoplegging en staan we stil bij Broederlijk Delen.

Mensen die graag ’s morgens een askruisje ontvangen kunnen om 9.00 u. terecht in de kerk van St.-Amands of Ten Aard.


Startavond Broederlijk Delen

Welkom op woensdag 26 februari in het parochiecentrum van St.-Amands om 20.00 u. voor onze startavond van Broederlijk Delen. Hoe verdelen wij de taart tegenwoordig in ons eigen leven? Broederlijk Delen confronteert ons dit jaar niet enkel met herverdeling wereldwijd, maar ook in ons eigen leven! Kom mee kijken, luisteren, quizzen, praten en ontmoeten! De wereldwinkel is aanwezig met eerlijke producten!


Op weg naar een nieuwe parochie

Het kerkelijk landschap in heel ons bisdom verandert voortdurend. Het slinkend aantal kerkgangers en het minderen van het aantal medewerkers zijn hiervoor zeker twee belangrijke redenen. Ook in onze pastorale eenheid ontsnappen we niet aan deze evolutie. Vanuit ons bisdom en het vicariaat Kempen is men reeds enkele jaren bezig met het plannen en ontwikkelen van een lange termijnvisie voor de structuur en organisatie van onze katholieke geloofsgemeenschap naar de toekomst, zo ook voor onze PE H.H. Dimpna en Gerebernus.

ST.FRANCISCUSPAROCHIE

Misschien heb je het al gehoord, nu lees je het ook in Kerk en Leven. In Geel zijn we op weg naar het vormen van de fusieparochie St.-Franciscus. Deze parochie zal bestaan uit drie deeldorpen: Elsum, Punt en Larum. De nieuwe St.-Franciscusparochie krijgt 1 kerkfabriek die als een goede huisvader en huismoeder het materieel zal ondersteunen van de eredienst. Het proces voor de samenstelling van deze nieuwe kerkraad is lopende.

De nieuwe parochie zal twee kerkgebouwen hebben die open blijven voor de vieringen, de kerk van Elsum en de kerk van Larum. De kerk van Punt zal worden gesloten, waarover hieronder meer. De drie parochiezalen Punt, Larum en Elsum, blijven open en blijven onafhankelijk van elkaar functioneren. Het proces om te komen tot deze fusie wordt gegaan in verschillende stapjes en met betrokkenheid van mensen uit de drie kernen. De vergaderingen gebeuren steeds in een serene en constructieve sfeer, waarvoor enorm veel dank aan alle betrokkenen.

Op pastoraal vlak zullen er zeker ook dingen veranderen. In werkgroepen met mensen uit de drie kernen, zijn we al aan de slag om de pastorale werking zo goed mogelijk te organiseren. We denken hierbij onder meer aan de secretariaten, de catechesewerking, de misintenties, … We houden u zo goed mogelijk op de hoogte, ook via Kerk en Leven.

Wanneer de fusie-parochie St.-Franciscus van start zal gaan is nog niet bekend. Deze datum hangt af van het verloop van het dossier binnen kerkelijke en burgerlijke overheid.

Kerk van Punt

In de vieringen in Punt komen al geruime tijd minder en minder kerkgangers. Ook het aantal kerkmedewerkers is zeer beperkt. Daarom werd in samenspraak met de medewerkers van Punt en na ruim overleg besloten om eind juni 2020 te stoppen met vieringen in de Kerk van Punt. Op 27 juni 2020 is er de laatste gewone weekendviering in het kerkgebouw. Op zondag 30 augustus 2020 nemen we om 14.00u. in een plechtige viering liturgisch afscheid van het kerkgebouw. Vanaf 31 augustus 2020 zullen er dan ook geen liturgische vieringen (dopen, huwelijken, uitvaarten, schoolvieringen) meer gebeuren in de kerk van Punt. Over de toekomst van het kerkgebouw is er op dit moment nog geen duidelijkheid. Tot zolang er geen herbestemming is, blijft het gewoon een kerkgebouw. De processen rond de kerkgebouwen in Geel zijn lopende in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheid.

Stappen zetten naar de toekomst is soms een duik nemen in het onbekende, maar uit het voorbije jaar weten wij dat we deze stappen op een enorm constructieve en rustige wijze kunnen zetten en dit dankzij de medewerking van alle medewerkers ter plaatse. We kijken dan ook hoopvol uit naar een positieve toekomst waarin we in een veranderende samenleving de gist in het deeg kunnen blijven voor velen.

vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.
Eind juni 2020 zullen er geen echaristievieringen meer doorgaan in de St.-Gerebernuskerk.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN - VAN ZUID TOT NOORD

LEVENSLOOP NETELAND

Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker.
Na eerdere edities in onder andere Aalst, Beveren, Brugge, Edegem, Genk, Hasselt, Koksijde, Kortrijk, Leuven, Lommel, Sint-Truiden,… is het binnenkort de beurt aan onze regio.

Levensloop strijkt neer in Olen op 18 en 19 april, op het domein Teunenberg en wil in 24 uur actie voeren voor alle leeftijden.

Bedoeling is het gemeenschapsleven van verschillende gemeenten te verenigen, zonder competitie maar met als doel:

Alle info is te bekomen bij Levensloop Neteland, gsm 0468 24 59 60, LLneteland@outlook.be, www.facebook.com/levensloopneteland


KEMPENSE DUIVENWIJDING

Kempense duivenliefhebbers vragen Gods zegen over het komende seizoen.

Zij nodigen alle duivenliefhebbers uit op zondag 1 maart om 13.30 u. in de St. Lambertuskerk te Grobbendonk.
Zij stellen zich onder de bescherming van hun patrones, de heilige Catharina Labouré. Iedereen welkom, vanwaar je ook komt of bent!
Breng alstublieft enkele duiven mee! Nodig ook vrienden duivenliefhebbers uit.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07    
         

Externe Links