Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 05 - 29 januari 2020

1 – 2 FEBRUARI: OPDRACHT VAN DE HEER

Maandag 3 februari: H. BLASIUS, toevlucht bij kinderziektes
Donderdag 6 februari: H. AMANDUS, patroonheilige van onze centrumparochie
Zaterdag 8 februari: ZALIGE CHARLES DECKERS, Antwerpse pater, in 1994 vermoord in Algerije

" Jezus stilt de storm op het meer "

Bang zijn, helpt niet, maar je leert er wel je vrienden mee kennen. … Jezus is onderweg met zijn leerlingen en de leerlingen met Hem.
Als de band tussen Jezus en zijn vrienden zwak wordt (Hij ligt te slapen) dan hebben die niet genoeg aan elkaar en er ontstaat paniek. Tot Jezus ontwaakt.
Een les voor ons ???
Werpen wij ál ons vertrouwen op de Heer, of vertrouwen wij ook op elkaar in nood of in momenten van geluk?

17.30 u. geen eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Lichtmis! Feest van de dopelingen

Dit en volgend weekend is het in vele parochies weer zo ver. Een viering met groot, klein … en heel klein! Een viering die een levendig gebeuren is, want naar aanleiding van Maria Lichtmis worden vaak niet alleen de eerste communicanten, gezinnen, kinderen en jongeren, vormelingen en parochianen uitgenodigd, ook de jonge gezinnen die in de loop van het voorbije jaar een kindje lieten dopen zijn weer heel bijzonder van harte welkom.

Lichtmis vieren … wat betekent dat? Maria Lichtmis is een feest dat herdenkt hoe Maria en Jozef met de kleine Jezus naar de tempel gingen om Hem aan de Heer op te dragen. Het is een gebeuren van dankbaarheid en toewijding, maar er is ook een onverwachte ontmoeting. Twee diepgelovige mensen, Simeon en Hanna, begroeten het kind Jezus vol vreugde als de langverwachte Messias, die de vrede en diepe vreugde zal brengen voor alle mensen.

Lichtjes om te delen

Vele kleintjes zullen weer  met hun ouders aanwezig zijn en ze zullen de viering met veel getater opluisteren en voor de nodige beweging zorgen. De jonge gezinnen zullen met hun ouders naar voor geroepen worden en daar zal de priester hen zegenen. Zij zullen een lichtje ontvangen als teken dat Jezus met hen mee gaat. Zij zullen Jezus ontvangen in hun hart, net zoals iedereen trouwens elke zondag doet.

Lekkere pannenkoeken in het gezin

Na de kinderzegen gaat iedereen naar huis. Iedereen met een lichtje in zijn hart. En dan is er tijd voor pannenkoeken … Maria-Lichtmis sluit eigenlijk de Kerst- en winterperiode af. Voor velen is het uitkijken naar de lente. Dit betekent meer zon, warmte en langer licht. En wat voor lekkers lijkt er nu beter op de zon dan een lichtjes bruingebakken pannenkoek? Bakken jullie ook pannenkoeken het komende weekend? Laat Jezus maar in je hart binnen, lichtmis is er voor iedereen, voor jong en oud, klein en groot. Verwelkom onze jonge gezinnen in de kerk, spreek hen aan, laat hen de warmte voelen van een gelovige gemeenschap hier in Geel.


We waren welkom in de mis

Op 18 januari kwamen meer dan 120 vormelingen samen in Elsum voor hun tweede bijeenkomst van de pastorale eenheid rond de eucharistie. Na een mooi toneeltje over de inhoud van de viering, verdeelden ze zich in workshops om een mooie viering voor te bereiden. Ieder kwam aan bod met z’n eigen talenten en zo konden we dan ook na een korte pauze en een actief spel, in de kerk van Elsum samen stil worden om te vieren.

Het werd een ongelooflijk intens moment, waar onze vormelingen zich van hun meest onverwachte kant lieten zien. In de viering die een kleine 40 minuten duurde, konden we de aanwezigheid van God voelen. Er gebeurde iets. Dank je wel aan alle helpers en aan onze vormelingen voor hun grote openheid en enthousiasme. Op onze website vinden jullie nog enkele foto’s!


Vernieuwing van onze kerkfabrieken

Twee weken geleden verscheen er in ons blad een zeer officieel artikel, gesteld in een ongewone stijl en met een duidelijk maar ongewoon woordgebruik. Dit zaaide nogal wat verwondering en wij willen duidelijk zijn.

Hard-werkend maar op de achtergrond, zo zou je de stijl van onze kerkfabrieken kunnen noemen. In elke erkende parochie in Vlaanderen (van wélke godsdienst ook) is er een raad van wijzen aan het werk, die wettelijk erkend is (het is een “openbaar bestuur”). Voor katholiek Vlaanderen is dit een kerkfabriek, dat bestaat uit 5 personen onder begeleiding van een bisschoppelijk afgevaardigde. De opdracht van die kerkfabriek: zorgen, dat de eredienst in de parochie op een comfortabele manier kan verlopen.

Die zorg is dus materieel en behelst het onderhoud van de kerk en het ondersteunen van de mensen, die de eredienst verzorgen.

Momenteel (en tot 1 april) staan er in elke kerkraad 3 functies “open”. Zij kunnen ingenomen worden door de huidige bezetters of door nieuwelingen. Inschrijven kan nog tot morgen bij de bisschoppelijk afgevaardigde en de afloop van de procedure … daar komen we nog op terug

Laatste info: madevr|@skynet.be


Roemeens restaurant


De kookploeg van KWB St.-Amands verzorgt ook dit jaar het lekkere eten, geholpen door vele vrijwilligers.


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
         
         

Externe Links