Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 02 - 8 januari 2020

11 – 12 JANUARI: DOOP VAN DE HEER

" De hemel opende zich en de Heilige Geest daalde neer als een duif "


Dat de hemel zich opent bij de doop van Jezus, is goed nieuws. Het toont, dat er iets goddelijks staat te gebeuren.
Maar de hemel sluit zich ook … want voor mensen in leven is de aarde nog altijd geen hemel. Wij kunnen soms de hemel raken …

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Lees mee in de handelingen van de apostelen

In 2020 zal je in ons bisdom vaak horen spreken over het boek “Handelingen”. Dit gaat over de tijd van de eerste kerkgemeenschap.
Dit verhaal leest als een kennismaking met het DNA van de Kerk.
Het evangelie begint zijn weg te banen langs vele routes en de apostelen en hun medewerkers dragen het uit, vrij en zonder vrees.
Ze stappen voort, begeesterd door de H. Geest.

Zoals je al eerder kon lezen in ons parochieblad, willen we op uitnodiging van onze bisschop, ons verdiepen in dit mooie bijbelboek waar we zoveel kunnen uithalen voor de kerk van vandaag. Ook in onze pastorale eenheid starten we met een leesgroep! Graag willen we u uitnodigen op:

28 januari, 20 februari, 24 maart, 28 april van 14.00 u tot 16.00 u of van 19.00 u tot 21.00 u.

We lezen telkens enkele hoofdstukken en we laten de woorden tot ons doordringen.
Niet wat wij met de tekst kunnen doen, maar wat de tekst met ons kan doen; daarover gaat het.  Er is ook tijd voor ontmoeting bij een drankje en een versnapering.

Inschrijven voor 14 januari via e-mail info@pastoraleeenheidgeel.be of met een briefje waarop u aanduidt of u in de namiddag of ’s avonds komt.
Op de eerste lezing wordt u ook het werkboek over de Handelingen gegeven. Gratis!!
Deze lezingen gaan door in het pastoraal huis, Kapelstraat 20 in Holven, Geel. De inschrijving kan daar gedeponeerd worden.


Feest in Bel

Op zondag 19 januari is het weer groot feest in de parochie van Bel, want naar jaarlijkse traditie vieren zij St.-Antonius. In een mooie gebedsviering, opgeluisterd door het plaatselijke St.-Lambertuskoor, dit jaar samen met het accordeonensemble “de Bajantjs”, staan we stil bij de betekenis van St.-Antonius voor ons vandaag.

Na de viering is er de traditionele dierenzegening. Jong en oud trekken samen met hun (huis)dier voorbij in een mooie stoet om de zegen te vragen voor de toekomst van mens en dier. Ook fietsers en motorrijders zijn van harte welkom!

Na de zegening trekken we met het hele gezelschap naar de parochiezaal waar er al even traditioneel geboden wordt in echte Belgische franken op heel wat lekkers! Varkenskoppen, worsten, spek en ga zo maar door, vliegen allemaal de deur uit. Natuurlijk is er in de parochiezaal ook ander lekkers te verkrijgen.

Je bent van harte welkom in Bel! De viering start om 10.00 u. in de kerk!


Een mooie legende

Over Antonius en de dieren zijn er vele verhalen. We geven er u hier toch graag 2 mooie mee!

Antonius werd door de H. Franciscus uitgestuurd om op vele plaatsen de blijde boodschap te gaan prediken. Naar het schijnt was hij eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de gelovigen te Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan in godsnaam maar voor de vissen te preken: die zouden tenminste wel luisteren. En zo was het. Zodra hij het woord richtte tot de golven van de zee, kwamen van alle kanten vissen aanzwemmen en stelden zich in rijen voor hem op, de kleintjes helemaal vooraan in het ondiepe water, de grotere op de achterste rijen. Door met hun staart bewegingen in het water te maken, gaven ze hun instemming met Antonius' woorden te kennen.

Een andere legende verteld dat een Albigens (iemand die de godheid van Jezus ontkent en niet gelooft in de aanwezigheid van Jezus in het brood en de wijn van de eucharistie) geen respect toonde voor de eucharistie. Hij wilde wedden, dat de ezel van de Albigens wel eerbied aan de hostie zou betuigen waar zijn meester dat niet deed! Om te beginnen kreeg het dier drie dagen geen eten meer. Daarop werd de voerbak tot de rand gevuld. Nu hield Antonius het dier de heilige hostie voor. Het liet zijn voerbak voor wat die was en ging onmiddellijk door de knieën om zijn eerbied te betuigen.


We wuiven Mon uit

De heer”Edmond”Mon Dilliën, diaken, heeft ontslag genomen als diaken in Geel, Sint-Dimpna en Geel, Sint-Amandus, in de pastorale eenheid Heiligen Dimpna en Gerebernus. De bisschop stelt er prijs op bij deze gelegenheid zijn medewerker van harte te danken.

Mon was in onze Pastorale Eenheid actief bij ondermeer, dopen, huwelijken, schoolvieringen. Hij had aandacht voor de vluchtelingen en voor de kansarmen in Geel. Wij danken hem daarvoor en wensen hem een deugddoend pensioen.


Quizzen op zondagnamiddag

KWB Geel Sint-Amands nodigt u op zondag 19 januari 2020 uit op haar jaarlijkse zondagquiz. U bent er welkom in het parochiecentrum aan de Werft om 14u00.

Een toffe en actieve zondagnamiddagquiz met uw gezin, familie, buren of vrienden. Deze KWB-quiz staat voor gezelligheid, creativiteit en originaliteit, dus geen keiharde competitie. Quizonderwerpen voor jong en oud, man en vrouw, tv-kijkers en technische knobbels en natuurlijk de Geelse kenners. Een mooi en divers prijzenpakket beloont de winnende ploeg, maar ook andere ploegen vallen in de prijzen.

Deelnemen kost  €15 per ploeg. Een ploeg bestaat uit maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen bij hun ouders blijven en tellen niet mee in dit aantal.

Inschrijven en info bij Rudy Belmans: 0478 53 09 92 of rudybelmans@hotmail.com


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Ons volgend parochieblad neemt afscheid van 2019

Op 26 december verschijnt ons volgend nummer en daarmee nemen wij afscheid van tweeduizendnegentien.
We komen terug in twintigtwintig. Dat klinkt helemaal in een andere eeuw.
Dit brengt ook mee, dat wij er niet zijn tot 8 januari. Hou hiermee rekening.

Wel willen langs deze weg iedereen nog enkele deugddoende laatste dagen van 2019 wensen .

Een zalige kerstperiode en prettige feestdagen voor iedereen.

De redactie.


 


Archief

Deze Week Week 52
         
         

Externe Links