Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 51 - 18 december 2019

21 – 22 DECEMBER: VIERDE ZONDAG IN DE ADVENT

Woensdag 25 december: hoogfeest van Kerstmis
Vrijdag28 december: feest van de Heilige Onschuldige Kinderen


Het evangelie leest de “boodschap aan Jozef"

In dit evangelie vertelt Mattheus over Jozef. … Het evangelie is niet zo “overvloedig” over het leven van Jozef.
Hier is hij de man van de twijfel, de gekwelde mens, de mens, die niet meer weet waarop of waaraf.
God en zijn engelen brengen hem raad in zijn penibele situatie.
Mochten wij allemaal op tijd “Gods engelen” ontmoeten in deze feestperiode en in het komende jaar!
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Kerstmis in Geel

Advent, is dromen dat Jezus gaat komen, dromen van vrede voor mensen van heden.

En weer in geuren en kleuren herhalen, wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind, omdat het kerstfeest weer begint.

Iedere week weer een licht ontsteken, vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis, omdat het bijna kerstfeest is.

Niet als een kind en niet in een kribbe, maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn, dan zal het altijd kerstfeest zijn.

Advent, is dromen dat Jezus gaat komen, dromen van vrede voor mensen van heden.

In dit eenvoudige lied dat we zo goed kennen, zit de kerstboodschap helemaal in vervat. Volgende week is het weer zo ver, dan vieren we Kerstmis.
Vanuit het team van de pastorale eenheid wensen wij u allen een Zalig Kerstmis en een Zalige Kersttijd toe.
Dat het kleine kind uit de kribbe niet enkel de grote vredevorst mag zijn voor de grote wereld, maar ook de vredesvorst die heel nabij zijn boodschap van liefde mag brengen in iedere huiskamer, in iedere familie in Geel.
Dat de droom van  “nergens verdriet meer en pijn” mag overal klinken.

Zalig Kerstfeest!


Kerstvieringen in Geel

Van harte welkom op één van onze kerstvieringen in Geel!

Kerstavond 24 december

Kerstdag 25 december

Vieringen op tweede Kerstdag 26 december


Het vuur heeft gewerkt!

Op de eerste zondag van de advent was er veel vuur en licht te zien in Mol. 400 kinderen, jongeren en ouderen (ook uit Geel) verzamelden voor de eerste editie van “Vuurwerkt”, een fakkeltocht bij de start van de advent. Om half vier kwamen de deelnemers samen in het cultureel centrum, waar ze in leeftijdsgroepen werden opgedeeld. Daarna vertrok elke groep naar een aparte locatie voor een boeiend getuigenis. De getuigen vertelden elk hun eigen levensverhaal, hoe zij in hun leven “van donker naar licht” waren gegroeid door hulp van medemensen en van God die op hun weg een belangrijke rol speelt. Er waren getuigenissen van de vzw Brandwondenkids, Damiaanactie, Ouders van verongelukte kinderen, verslaafden, …

Na de getuigenissen kregen we op onze locaties heerlijke broodjes met hesp en kaas, waarna we vertrokken naar de grote kerk in Mol voor een intense en mooie lichtviering. We ontstaken de adventskaars en werden stil bij mooie muziek.

Na de viering gingen we op fakkeltocht. Honderden lichtjes straalden in de koude nacht, zodat we de vredesboodschap letterlijk en figuurlijk kracht gaven tijdens onze tocht.

Na een klein uurtje stappen kwamen we aan in het St.-Jan Berghmanscollege, waar heerlijke soep op ons stond te wachten. We sloten een mooie dag af met een optreden van “Feel God”, een religieuze popgroep uit Brussel die ons met mooie liederen wist te bekoren voor het feestelijk slot. Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan dit mooie initiatief.

(one of them)


vieringen in Geel Punt

Vanaf juli 2019 zal er in de kerk van St.-Gerebernus Punt nog maar om de veertien dagen een viering plaatsvinden.

PAROCHIENIEUWS OVER DE GRENZEN HEEN

Ons volgend parochieblad neemt afscheid van 2019

Op 26 december verschijnt ons volgend nummer en daarmee nemen wij afscheid van tweeduizendnegentien.
We komen terug in twintigtwintig. Dat klinkt helemaal in een andere eeuw.
Dit brengt ook mee, dat wij er niet zijn tot 8 januari. Hou hiermee rekening.

Wel willen langs deze weg iedereen nog enkele deugddoende laatste dagen van 2019 wensen .

Een zalige kerstperiode en prettige feestdagen voor iedereen.

De redactie.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links