Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 50 - 11 december 2013

14 – 15 december :DERDE ZONDAG IN DE ADVENT

Tijdens de kerstnoveen zijn er geen herdenkingen van heiligen.
DIT WEEKEND HOUDEN WIJ EEN BIJZONDERE OMHALING VOOR WELZIJNSZORG

"GA ZEGGEN, WAT GIJ HOORT EN ZIET"

Johannes heeft Jezus uit het oog verloren. Vanuit de gevangenis hoort hij via via, dat Jezus rondtrekt, lerend en genezend. Johannes twijfelt. Is Jezus wel de verlosser ?
Zitten ook wij soms niet gevangen in onze kijk op de wereld en ons oordeel over mensen ?
Waar zien wij Jezus levend onder de mensen ?
Lees eens het begin van onze nieuwe serie !!!
Naar het rode bijbeldoosje

18.00 u gezinsviering Jgt Annie en Victor Seyen en Bertha Appels; jgt Gust en Ludo Nevelsteen;
jgt Linda Taels; jgt Roger Van Lommel en familie Dauwen

08.00 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

“God en klein pierke”, God ontmoeten in Geel (1)
Herinner je je nog de reeks “God en klein Pierke” die in de jaren 2010 – 2012 op TV te zien was? Het was een  documentaire televisiereeks van productiehuis Woestijnvis, waarin Martin Heylen gedurende een jaar een aantal personaliteiten volgde in hun dagelijks leven en met hen meerdere gesprekken voerde. Op zoek naar de mens achter het icoon, probeerde Heylen antwoord te geven op de vraag, of hun leven benijdenswaardig is en of ze gelukkig zijn. En elke aflevering sloot hij af met de vraag "Wat vond je van mij?". De Antwerpse uitdrukking “Hij kent God en klein pierke” is in onze streken ook algemeen gekend. Het betekent: “Hij kent iedereen.” In onze nieuwe reeks in het parochieblad willen wij op zoek gaan naar God en klein pierke. We zoeken plaatsen in Geel, alledaags of speciaal, waar gewone alledaagse mensen, God ontmoeten, ervaren, zoeken.

GOD IN DE STILTE AAN DE GROT

We beginnen daar waar we onze vorige artikelenreeks zijn begonnen, in de parochie Ten Aard. Op een koude herfstdag trokken we met ons fototoestel naar de plaatselijke Mariagrot, die door de wind en de vallende herfstbladeren een beetje kil en koud aandeed. Toch brandden er meerdere kaarsen, wat er op wijst dat deze plaats van stilte en gebed dagelijks wordt bezocht. We moeten dan ook niet lang wachten of er komen enkele mensen aangewandeld. We laten hen rustig bidden en spreken hen dan even aan. “Wij wonen in het centrum van Geel, maar komen regelmatig hier een kaarsje branden,” vertellen ze, “vandaag voor een kleinzoon die zijn examens moet doen en voor iemand die ziek is.” “Ik brand een kaars en doe een gebed om de overledenen te gedenken,” vertelt een andere dame. Tijdens ons gesprekje komt er weer een andere dame met de fiets aangereden. Zij doet in stilte haar gebed tot Maria en komt dan bij ons staan. Er ontstaat een gezellig gesprekje over koetjes en kalfjes. De Grot is dus ook een plaats van ontmoeting, zo blijkt, en al snel komen de gezamenlijke kennissen ter sprake en worden herinneringen opgehaald aan vroeger, zelfs op een koude herfstdag. Als de dames en heer vertrokken zijn, steken we zelf nog een kaarsje aan en gaan we nog even op bezoek bij de zusters die de grot verzorgen. Ze weten ons nog te vertellen dat de grot op de derde zondag van juli in 1881 is ingewijd en ze bevestigen dat er inderdaad alle dagen mensen komen bidden. Er branden constant kaarsen, winter en zomer.

“Toen trok de HEER voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de HEER uit die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de HEER was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de HEER niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de HEER niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. … Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot.” 1 Kon. 19, 11 – 13
(P.D.)

TOEKOMSTIGE VORMELINGEN DENKEN AAN ARMOEDE OP DEN BUITEN
Op 30 november trokken de vormelingen van Bel, Stelen en St.-Amands naar het parochiecentrum in Bel voor de eerste federale vormelingendag. Deze stond in het teken van Welzijnszorg. We speelden het spel “Onder den Toren” waarin kansarmoede op het platteland centraal stond. Na een boeiend getuigenis van Johan Merckaert, voorzitter van MIN, verwerkten we op een creatieve manier alles wat we in de namiddag hadden meegemaakt, tot een tekening tegen armoede. Het was een heel toffe eerste federale vormelingendag en we kijken al uit naar nummer twee en drie! We hopen dat meer en meer groepen vormelingen zich aansluiten, want samen bouwen aan catechese is de moeite waard!”

JE KIND LEREN AUTORIJDEN
De Geelse kwb’s organiseerden twee avonden voor de ouders die hun leerling-bestuurder zelf leren auto rijden. Zo kunnen begeleiders en de leerlingen zich beter voorbereiden op het praktisch examen. De eerste avond werd het verkeersreglement terug opgefrist. Er werd gestart met een theoretisch examen zoals de leerlingen dat moeten afleggen: 50 vragen met 15 seconden bedenktijd. Slechts 30% slaagde in de test. Een reden temeer om de aandacht erbij te houden. Gedurende de twee en een half uur die volgende  werden de belangrijkste  verkeersregels herhaald. De tweede lesavond was specifiek gericht naar het praktisch examen. Er werd bij stilgestaan, hoe je uw leerling het best begeleidt en wat je best niet doet. De verschillende manoeuvres werden toegelicht, met de mogelijke valkuilen. Tot slot werden de moeilijke kruispunten aan de hand van een PowerPointpresentatie overlopen. De zaal van Elsum was voor het derde jaar op rij goed gevuld. 135 deelnemers uit Geel en omliggende gemeenten waren ingeschreven.
De reacties waren positief. 

CADEAUDAGEN OXFAM WERELDWINKEL IN GEEL
Oxfam-wereldwinkel Geel en de Derde Wereldraad organiseren op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december de jaarlijkse cadeaudagen in cultureel centrum  De Werft.
Op zoek naar een origineel en duurzaam geschenk voor je lief, oma, broer, buurvrouw of collega? Met een cadeautje uit de Oxfam-Wereldwinkel maak je iedereen blij. Niet alleen de ontvanger, maar ook de producent in het Zuiden. Die krijgt voor zijn werk een eerlijke prijs en daarbovenop een fairtradepremie.
Bovendien is er die dagen nog meer te beleven in de Werft. In onze wereldbrasserie kan je lekkere dingen eten en drinken. Er is een wijnproef waar je onze topwijnen kan proberen. Voor de kinderen is er een speelhoekje en alles wordt opgeluisterd met live muziek van enkele accordeonspelers.
Openingsuren: vrijdag van 19.00 tot 22.00 u. zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 u.
 

VOEDSELINZAMELING MIN
Het is winter, het is koud buiten. We zetten de verwarming een graadje hoger. De feestperiode (Kerstmis en Nieuwjaar) komt er aan. We doen onze inkopen voor het feestelijke kerstmaal of het oudejaarsdiner en we kopen kadootjes voor wie ons dierbaar zijn. De normaalste zaak van de wereld, toch? Echter niet voor iedereen. De armoede in Vlaanderen neemt alsmaar toe, steeds meer en meer gezinnen leven in armoede. Ook in Geel is dit zo. MIN (Mensen In Nood) krijgt steeds meer oproepen van mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, die in de armoede terecht komen. De vrijwilligers van MIN houden daarom naar jaarlijkse gewoonte een voedselinzameling en stellen met het ingezamelde voedselpakketten samen voor de meer dan 100 gezinnen die zij volgen. Zo krijgt de kerstperiode voor deze gezinnen ook een feestelijk tintje. De voedselinzameling gaat door op vrijdag 20 en zaterdag 21 december aan de Vewo (op de Markt). Jij komt toch ook langs? Een klein gebaar van ieder van ons betekent immers een groot kado voor wie het moeilijk heeft!

KERSTMIS IN HET GROTE GEEL
Nu er alsmaar meer herbergen en bruine kroegen vervangen zijn door eethuizen, is het voor de nederige timmerman Jozef en zijn vrouwtje Maria niet mogelijk om een onderdak te vinden in het Geel van 2013. Daarom gaan de mensen van de Geelse Gidsenbond-VVV, en Toerisme op zoek naar knusse kerststallekes in Geel. Want Kerstmis is een bijzonder feest in onze liturgische kalender. Kom je mee zoeken ???

Voor al deze evenementen moet u op voorhand inschrijven bij Toerisme@geel.be  - Markt 1  of  014 /  56 63 80
OPGELET, wij zijn gesloten van 25 tot 29 december)

kerstvieringen
Onze parochiekerken zullen zich ook hullen in feestgedruis en ondanks binnen de parochiefederatie zijn wij overeen gekomen om in elke kerk nog één viering te houden als parochieviering. In Ten Aard houden wij voor de hele federatie een MIDDERNACHTMIS. Kijk even mee naar ons uurrooster:

* Dinsdag 24 december

* Woensdag 25 december

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links