Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 49 - 4 december 2013

7 - 8 december : TWEEDE ZONDAG IN DE ADVENT
Maandag 9 december: Maria onbevlekt ontvangen (gulden mis)
Vrijdag 13 december: H. Lucia … patrones tegen oogziektes en schutsheilige van Oosterlo

" BEREID DE WEG DES HEREN "

Het koninkrijk van de hemel, of een wereld zoals God het droomt, wie verlangt daar niet naar ? Armen, misdeelden, politieke vluchtelingen, uitgeprocedeerden, migranten, staatlozen . . . in de eerste plaats. Zij hebben alleen maar onze handen om die droom te realiseren. Daarvoor zijn wij ook met ons gezin verantwoordelijk. Welk actiepuntje kunnen wij concreet opnemen in de komende week ?
Naar het rode bijbeldoosje

08.00 u. Jgt Jules Vermeulen, Zm Josephina Peeters

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (13 en slot)

DE NACHTEGAAL VAN BEL

Voor ons laatste object doen we een beroep op het mooie boek van organist Joël Hooybergs. Als laatste artikeltje wilde ondergetekende iets schrijven over orgels, maar met de rijke geschiedenis van onze Geelse orgels en hun organisten zouden we misschien wel een heel jaar het parochieblad kunnen vullen. Via deze weg alvast een dikke proficiat en van harte dank voor al die uren muzikale studie en het opluisteren van onze vieringen. Beste organisten, door jullie krijgen onze vieringen warmte en kleur.
Eén curiosum is me toch bijgebleven van al die orgels die ik al mocht beluisteren en dat is de nachtegaal van Bel. We zoeken het even op, op het internet: “De Nachtegaal is een curieus orgelregister. Het is niet gestemd, maar een effectregister. Andere voorkomende namen voor dit register zijn: Rosignol, Rossignol, Vogelgezwitscher, Vogelgeschrey en Vogelsang.
Het principe van de Nachtegaal is dat twee of drie pijpjes ondersteboven deels worden ondergedompeld in een waterbad. Wanneer nu lucht door de pijpjes wordt geblazen komt het water in beweging. Dit zorgt ervoor dat de geproduceerde toon begint te trillen. Dit lijkt op het fluiten van een zangvogel, bijvoorbeeld een nachtegaal. Het gebruik van de “Nachtegaal” was al in de 15e eeuw bekend, maar met name in Barokmuziek werd het veelvuldig toegepast. Ook tegenwoordig wordt dit speelse element soms nog aan pijporgels toegevoegd.”

Mocht u ooit meer uitleg willen over dit curieuze voorwerp of het orgel uit uw parochiekerk, kan u ongetwijfeld terecht bij onze organisten. Bekijk ook foto 1.
Zo, kort en bondig waren we deze keer, maar na 13 weken wordt het hoog tijd om afscheid te nemen van onze voorwerpen en andere horizonten op te zoeken.
Wij danken onze lezers voor de boeiende reacties op de artikeltjes. Wij waren aangenaam verrast dat dit veel gelezen werd.
Helemaal afronden doen we met de ontdekking van het jaar... een echt pax – tafeltje! Aangezien dit bijzondere voorwerp in goede handen is, mag u zelf naar de parochie van herkomst raden. Foto 2 hierbij is in elk geval het bewijs.
 

Federatie-adventsviering
Zoals al enige jaren de gewoonte, ontmoeten de Geelse parochies elkaar tijdens de advent in één van onze kerken. Er wordt gezongen, gebeden en bezonnen rond de advent en de komst van Jezus onder ons. Ook het thema van Welzijnszorg wordt toegelicht en nadien … is er SOEP OP E STOEP voor ons goede doel.
Dit jaar komen wij samen in de kerk van Elsum op woensdag 18 december om 19.00 u. Speciaal de zangkoren zijn er die avond bij genodigd en natuurlijk is dan iedereen welkom, die houdt van zang, gemeenschapsgevoel en “denken aan het komende Kerstmis”.
Welkom !

boeteviering
Op maandagavond 23 december nodigen wij u uit op onze federale boeteviering in de parochiekerk van Elsum om 19.00 u. We willen voor het grote feest van Kerstmis even stilvallen bij onszelf en onszelf klein maken voor God en elkaar, om zo stil te worden, ons om te keren en mensen van licht te kunnen zijn die de boodschap van Kerstmis uitdragen naar de wereld. We hopen met velen te zijn... Van harte welkom!!!

Heer,
wat zouden wij U eigenlijk kunnen brengen?
Wat hebben wij om aan U te schenken?
Er is zoveel duisters in onze menselijke verhoudingen
en in ons eigen binnenste !
Er zijn zoveel verwarde gedachten,
er is zoveel koude en trots,
zoveel lichtzinnigheid en haat !
Zoveel, waarover U zich niet verheugen kunt,
wat ons ook van elkaar scheidt
en wat ons beslist niet verder helpt.
Zoveel wat rechtstreeks in tegenspraak is
met de boodschap van Kerstmis!

KERSTMIS IN HET GROTE GEEL
Nu er alsmaar meer herbergen en bruine kroegen vervangen zijn door eethuizen, is het voor de nederige timmerman Jozef en zijn vrouwtje Maria niet mogelijk om een onderdak te vinden in het Geel van 2013. Daarom gaan de mensen van de Geelse Gidsenbond-VVV, en Toerisme op zoek naar knusse kerststallekes in Geel. Want Kerstmis is een bijzonder feest in onze liturgische kalender. Kom je mee zoeken ???

Voor al deze evenementen moet u op voorhand inschrijven bij Toerisme@geel.be  - Markt 1  of  014 /  56 63 80
OPGELET, wij zijn gesloten van 25 tot 29 december)

OMHALING SYRIË EN DE FILIPPIJNEN
In al onze Geelse parochies, in de kapel van Het Domein en in de kapel van het O.P.Z. werden op 17 november de geldbeugels omgekieperd. Mensen waren gul, nu ons bisdom zich genoodzaakt voelde, om twee goede doelen tegelijk te steunen. Wij hebben geen volledig zicht op de bedragen, maar van overal kregen wij signalen, dat mensen gul reageerden. Dank aan iedereen, die eerlijk probeerde te helpen !!!

kerstvieringen
Onze parochiekerken zullen zich ook hullen in feestgedruis en ondanks binnen de parochiefederatie zijn wij overeen gekomen om in elke kerk nog één viering te houden als parochieviering. In Ten Aard houden wij voor de hele federatie een MIDDERNACHTMIS. Kijk even mee naar ons uurrooster:

* Dinsdag 24 december

* Woensdag 25 december

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links