Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 27 november 2013

30 november – 1 december : EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT
Dinsdag 3december: H. Franciscus Xaverius schutspatroon van de missies en medestichten van de Jezuïeten.
Vrijdag 6 december: H. Nicolaas … ja zeg !!!
Zaterdag 7 december: H. Ambrosius, patroon van de imkers.

" Waak en wees bereid "

Het is advent. Een tijd van verwachten, niet van doelloos wachten. Een tijd van uitkijken, niet van lijdzaam toezien. Een tijd waarin we kunnen leren waakzaam te zijn: leren leven met open ogen, oren en hart. Alert en aandachtig leven, want de Heer komt nabij, waar je Hem het minst verwacht: in een onverwachte ontmoeting, in een arme die jou hulp vraagt, in een vluchteling in een kind...
Naar het rode bijbeldoosje
 

08.00 u. Julia Versmissen vanwege een vriendin

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (12)

HET  MARIABEELD VAN LARUM

Vooral in Vlaanderen en in de van oudsher katholieke Nederlandse provincies Limburg en Noord - Brabant en in de katholieke streken zoals Twente kan men op veel plaatsen, vaak in oude stads- en dorpskernen maar ook verspreid over het platteland, kleine kapellen aantreffen die door de plaatselijke bevolking worden bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning. Deze bevinden zich in Vlaanderen zeer vaak onder of bij een oude boom, op de plaatsen waar ooit in voorchristelijke tijden een boomheiligdom was. Op vele plaatsen, soms aangeduid als filiaal-bedevaartplaats van Lourdes, bevindt zich een Lourdesgrot, gebouwd naar het voorbeeld in Lourdes met ingemetseld een stuk rots uit Lourdes. Echter ook in vele van onze parochiekerken staat er een Mariabeeld met een historische of devotionele waarde, waar mensen kaarsjes bij aansteken of een bloemetje bij zetten. We hadden het eerder al over de Hofkens en kapellen buiten de kerk, vandaag gaan we dus even naar de hoekjes en Mariabeelden in de kerk.
Maria, Mirjam of Maryam is in het Nieuwe Testament maar ook in de Koran de moeder van Jezus. De oorsprong van de naam is hoogst waarschijnlijk Egyptisch: Meriam, van Meri-Amon (wat betekent "de Geliefde van -de god- geliefde.") Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna; in de Koran wordt melding gemaakt van Imraan als haar vader. Voor katholieken is zij de belangrijkste Heilige. In de Rooms Katholieke en Oosters Orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. In de Orthodoxe Kerk is de gangbare uitdrukking voor Maria Theotokos en niet Maria. Er is binnen de Theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal op haar richt: de Mariologie. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd. Heel veel kerken en kapellen, hebben hun eigen Marialegendes en verhalen, zo dus ook in Larum.
De legende van O.L.V van Larum behoort tot de rijke schat van Maria-verhalen die getuigen van een vurige verering van de moeder van God in vroegere tijden. In 1848 werd het oude Mariabeeld, dat dateert uit de late middeleeuwen voor het eerst hersteld. Het beeld zou vervaardigd zijn bij de oprichting van de eerste Mariakapel in Larum. Op 2 juli 1483 werd die kapel ingezegend. Nu staat in Larum de kerk van O.L. Vrouw bezoek. Aan het beeld worden miraculeuze dingen toegeschreven. Er wordt verteld dat O.L. Vrouw een ganse processie alleen deed. Het was zo dat er elke derde zondag van de maand processie rond de kapel was. Op een zondag was het weer zodanig slecht dat de processie niet kon doorgaan. O.L. Vrouw was het daar blijkbaar niet mee eens en heeft dan maar de hele processie alleen gedaan. Voor meer verhalen kunnen we terecht in het mooie boek over 525 jaar Larum en bij ere-pastoor Jan Dekoninck, die uren over Larum kan vertellen.
Maar niet alleen in Larum staat er natuurlijk een Mariabeeld. Via dit voorbeeld van een mooie legende bij een mooi beeld, willen wij alle mensen danken die de Mariahoekjes in onze kerk en de talrijke kapelletjes onderhouden en die de rijke traditie van deze devotie in ere houden.
Volgende week eindigen we onze reeks met de nachtegaal van Bel!

advent
Advent is dromen … dat Jezus zal komen. Gedurende 4 zondagen denken wij aan de komst van Jezus, terwijl “de wereld niet kan wachten”, want onze straten en winkels gonzen al van Kerst. Het weekend van 14-15 december wordt onze stad gedompeld in het wondere sprookje van “het meisje met de zwavelstokjes”  en de dienst toerisme broedt fantastische plannen uit … en in onze kerken vraagt MIN en WELZIJNSZORG onze aandacht voor de mannen en vrouwen zonder zwavelstokjes in onze eigen omgeving.
Met deze medaille met twee kanten trekken wij naar het feest. De komende weken nemen wij onze lezers mee. …

kerstvieringen
Onze parochiekerken zullen zich ook hullen in feestgedruis en ondanks binnen de parochiefederatie zijn wij overeen gekomen om in elke kerk nog één viering te houden als parochieviering. In Ten Aard houden wij voor de hele federatie een MIDDERNACHTMIS. Kijk even mee naar ons uurrooster:

* Dinsdag 24 december

* woensdag 25 december

EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD
Een abonnement op ons blad kost in 2014 slechts 32 euro voor een heel jaar. Alle medewerkers van alle parochies hopen nu, dat er veel nieuwe lezers zullen opdagen, die een abonnement nemen op ons blad. Rekening houdend met kleine vertragingen, hopen wij deze mensen stelselmatig op te nemen in ons adressenbestand en dan wordt onze familie toch weer een beetje groter en da’s de bedoeling.
Mensen, vertraging zal er altijd zijn, maar … als je nu eens snel 32 euro overschreef ???
De mensen van Geel kunnen zich best herabonneren via hun parochie met de formulieren die werden bezorgd. Als er iets mis liep, neem dan contact op met je parochie en in alle gevallen van nood kan je steeds terecht voor in lichtingen en voor een storting van 32.00 euro bij:

Enne … nog eens duizend keer dank aan die tientallen mensen, die ons blad iedere week mogelijk maken … beginnend bij de mensen die nieuws aanbrengen en eindigend bij de postbodes, die alles ter plaatse brengen. Dank dank dank !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links