Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 20 november 2013

23 – 24 november : LAATSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Christus Koning
Dinsdag 26 NOVEMBER: H. Johannes Berchmans van Diest.

" HEER DENK AAN MIJ IN UW KONINKRIJK "


Dit is het feest van de jeugdbewegingen. Wij vieren ook het einde van het kerkelijk jaar. De teksten gaan al enkele weken naar het einde van de wereld, maar nog vier zondagen en “Jezus wordt geboren”. Wij gaan op weg, wij vieren advent en denken aan de minderheden in ons land. ARMOEDE OP HET PLATTELAND … WIJ HOREN ER NOG VAN !!!
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. eucharistieviering Jgt Clement Schelles, Evi Schelles; Alexander Mertens, Emma Seghers en Mia Eyckmans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (11)

HET ONTHAAL IN ELSUM

“Goede morgen, blij dat jullie er weer zijn... Willen jullie een tekstje lezen in de viering? Vergeet uw zangboekje niet mevrouw, ... Hoe gaat het met de zieke buurman?” Het is weer een drukte als ik in de inkomhal van de kerk van Elsum arriveer. Net zoals in vele andere parochies staan er enthousiaste mensen klaar om de kerkgangers welkom te heten. Onthalen van de kerkgangers is immers een belangrijke taak voor de viering. De viering begint immers al voor je in de kerk op je plaats gaat zitten niet?
Samen eucharistie vieren is een bijzondere vorm van ‘tijd maken voor God’. We maken tijd vrij om naar de kerk te gaan en er samen te komen met andere mensen uit onze parochie, ons dorp of onze stad. We willen dicht bij God zijn door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Daarna willen we, net zoals de leerlingen van Jezus deden, met Hem aan tafel gaan en brood met Hem breken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar. En net daarom is het eerste begin, het onthaal van de gelovigen al zo belangrijk.
Iemand die je goede morgen wenst, op straat, bij de bakker, ... allemaal doodgewoon, maar in onze kerk vaak een vergeten iets. Het bezoek dat je warm ontvangt als gastheer of gastvrouw, ... doodgewoon, maar in onze kerk, mogen we daar nog iets zeggen? Toegegeven, niet elke kerk heeft een mooie inkomhal en niet elke kerk heeft een ploeg van onthaalmensen, maar daar kunnen we toch werk van maken niet?
Onthalen doen we ook elk op onze eigen manier, en belangrijk is natuurlijk ook dat iedereen in z’n eigen manier voor de viering kan stilvallen, rustig worden voor de viering begint. “We moeten van het huis van de Heer geen markthal maken.” Het hangt dus allemaal af van de situatie van de eigen parochie... maar dat mag ons niet doen vergeten dat we warme en onthalende christenen moeten zijn. Elke vreemdeling die in welke kerk dan ook komt meevieren, moet zich welkom weten in de gemeenschap.
In dit artikeltje dus eens geen geschiedenisles over het welkom of over inkomhallen, maar wel een warme oproep... Laat onze parochies onthalende parochies zijn waar iedereen samen eucharistie kan vieren en waar de mis meer is dan een verzameling van individuen op een vaste stoel... Aan al de onthaalmensen, de boekjesverdelers, ... een dikke proficiat en aan de parochies waar dit nog niet gebeurt... Doen jullie mee? Wie deelt er volgende zondag de misblaadjes uit?

van christus koning naar kerstmis
Het komend weekend vieren wij Christus Koning. Dit feest viel vroeger een eindje eerder op het jaar en dan gaven de jeugdbewegingen grote speldagen in open lucht, om naar buiten te treden en hun werking te propageren. Nu is dit feest geplaatst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarom laten de jeugdbewegingen zich nu eerder “indoor” kennen, maar de diepere reden van die verplaatsing is dat “Christus Koning” verwijst naar de eindtijd, het einde ter Tijden. De volgende weken gaan immers naar Kerstmis en de vier zondagen van de advent. In Geel gaan wij die advent vieren met een adventswake voor alle parochies in de kerk van Elsum op woensdag 18 december om 19.00 u. Wij verwachten een inbreng van al onze koren en willen daarna ook “soep op de stoep” promoten.
Hou die datum alvast vrij. De boeteviering voor de hele federatie wordt in de zelfde kerk gevierd op maandag 23 december eveneens om 19.00 u.

MUZIKAAL FEEST IN BEL

Adventsconcert op zaterdag 7 december om 20:15 u.
Het Belse kerkje, met haar gekende goede akoestiek zal nogmaals daveren op zijn grondvesten.
Zang en orgel dompelen je overtuigend onder in de kerstsfeer. Wat dacht je van het parochiekoor St.-Lambertus dat, met wat versterking, je vergast op liederen op teksten van Jesaja, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd door Chris De Maeyer?
Vooraleer dit koor verder zingt met kerstliederen van o.a. Bortnianski, Slootmaekers, Reichardt, krijg je een orgelpareltje te horen, gespeeld op het gerestaureerde Bremserorgel.
Korte orgelwerkjes van Dandrieu, Sweelinck, Pachelbel, Frescobaldi, Bull, maken telkens de overgang naar een volgend gezongen luik.
Voor de kwaliteit van de orgelklanken staan vijf mensen garant: leden van de orgelklas van Bart Wuilmus van de muziekacademie van Herentals.
Het tweede - en grootste - deel van het concert wordt genieten, want het wordt gebracht door het Geels Vocaal Ensemble: een uit de kluiten gewassen gemengd koor van ongeveer 45 leden onder leiding van Christiane De Maeyer.
Ook zij brengen liederen van verwachting, verlossing en het geluk van Maria’s moederschap. Op het menu staan gregoriaanse gezangen en liederen van Pärt, Purcell, Hassler, Schnabel, Messaus, Händel, Britten, Reger.
Tot slot zingen beide koren tezamen “Tollite hostias”, het slotkoor uit het Kerstoratorium van Saint-Saëns.
Nog niet overtuigd? Kom dan zelf kijken en luisteren!
En we praten erover tijdens de receptie achteraf in het parochiecentrum van Bel. Zelfs dat op zich schijnt een aanrader te zijn.
Kaarten kosten in voorverkoop 8 Euro en aan de kassa: 10 Euro
Te bestellen bij koorleden of via telefoon: 014/58 10 21 (bij Irene Van den Bergh)

EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD
Een abonnement op ons blad kost in 2014 slechts 32.00 euro voor een heel jaar. Alle medewerkers van alle parochies hopen nu, dat er veel nieuwe lezers zullen opdagen, die een abonnement nemen op ons blad. Rekening houdend met kleine vertragingen, hopen wij deze mensen stelselmatig op te nemen in ons adressenbestand en dan wordt onze familie toch weer een beetje groter en da’s de bedoeling.
Mensen, vertraging zal er altijd zijn, maar … als je nu eens snel 32 euro overschreef ???
De mensen van Geel kunnen zich best herabonneren via hun parochie met de formulieren die werden bezorgd. Als er iets mis liep, neem dan contact op met je parochie en in alle gevallen van nood kan je steeds terecht voor in lichtingen en voor een storting van 32.00 euro bij:

Enne … nog eens duizend keer dank aan die tientallen mensen, die ons blad iedere week mogelijk maken … beginnend bij de mensen die nieuws aanbrengen en eindigend bij de postbodes, die alles ter plaatse brengen. Dank dank dank !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links