Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 13 november 2013

16 – 17 november : 33 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
HET ZAL UITLOPEN OP GETUIGENIS GEVEN

Vrijdag 21 november: H. Cecilia, patrones van alles wat muziek betreft.

We hebben wat reserve tegenover het getuigen van ons geloof. Natuurlijk roept werven en opdringerig zijn weerstand op.
Toch hebben wij in ons leven meerdere keuzes gemaakt door het getuigenis van anderen: een hobby, een beroep, naar een film gaan kijken die door anderen werd aangeprezen, … .
Vertellen wijzelf soms aan anderen op ons werk, in de vriendenkring over wat ons diep bezielt?
Hebben wij al eens iemand uitgenodigd voor een gelovig samenkomen?
Wat zou ons tegenhouden?
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (10)

DE TORENHAAN VAN STELEN

Toen onze reporter in het mooie landelijke Stelen arriveerde, bleek de mooie kerk gesloten te zijn, en aangezien de journalist in kwestie weinig tijd had, besloot hij maar naar de hemel te turen en daar een mooi item te zoeken voor deze week. Bovenop de toren kwamen we uit bij de kleine torenhaan. Onze interesse was onmiddellijk gewekt en naar aanleiding van deze mooie vogel, verdiepten wij ons verder in de algemene geschiedenis van dit bijzondere vogelras.
Een windhaan of weerhaan is een windwijzer in de vorm van een haan. Sommige torenhanen zitten op een windkruis en/of op een metalen bol. Ze worden vooral geplaatst op de torenspits van kerktorens.
Van oudsher was het gebruikelijk een kruis, bol of haan te plaatsen op een toren, maar ook op een paal en ook op de kruin van een kerstboom en een meiboom. Deze dienden als afweermiddel.
Met de kerstening werden deze symbolen behouden. Christenen gingen echter een band zoeken in de bijbel en die vonden ze dan ook ten opzichte van de haan. De haan werd een attribuut van de apostel Petrus en verwijst naar diens verloochening van Jezus en zijn berouw daarover (Markus 14:72). Na dit voorval verkondigde Petrus volgens de overlevering het christelijke geloof tot aan zijn dood. In die betekenis staat het dier ook vaak afgebeeld op biechtstoelen.
Met de kerstening werd het kruis dus een christelijk symbool, alhoewel het in de heidense tijd een afweersymbool was, tezamen met de donderbeitel en de hamer. Voor de glansbal op een kerktoren konden die christenen echter geen verklarende tekst uit de Bijbel vinden. Deze glansbal is echter verwant aan de kerstbal.
De 'windhaan' draait soms niet met de wind mee. Deze haan op torenspitsen laat dus niet altijd zien vanuit welke richting de wind komt. Ook zijn er andere afbeeldingen op kerktorens te vinden. Zo staat bijvoorbeeld op sommige torens een paard, een engel, een zwaan, een schaap.
Torenhanen werden vroeger soms beschoten. Vele vervangen windhanen hebben een schietgat. De haan op een toren wordt dan ook in verbinding gebracht met vogelschieten.
De oudste kerkelijke verwijzing naar een windhaan stamt uit de negende eeuw. Bisschop Rampertus van Brescia liet in het jaar 820 een bronzen haan gieten en op de toren van de kerk San Faustino Magiore plaatsen, maar een haan op 'n paal, boom of toren is een veel ouder heidens gebruik.

Of onze goede vriend de haan van Stelen zich van zijn rijke geschiedenis bewust is, daar hebben we het raden naar, maar hij past in elk geval in een rijke volkse traditie. Van de haan is de stap naar zijn menselijke broeders snel gemaakt. Volgende week bezoeken we dan ook een hele groep mensen in Elsum.
 


HERABONNERING PAROCHIEBLAD
Onze abonnees van het “lopend jaar” (zo noemen ze dat in de uitgeverij) hebben de laatste weken al wel een brief in de bus ontvangen om hun abonnement op Kerk & Leven te hernieuwen. En waarom niet? Je krijgt wekelijks een blad vol informatie over Geel en over het kerkelijk leven tot in het verre Rome. In deze tijd van verandering op alle vlak is het belangrijk, dat wij ons informeren over al wat zinvol kan zijn in ons leven en over de verantwoording van sommige veranderingen. De algemene kranten en media puilen zeker niet uit van het “kerkelijk nieuws” en toch gaat het kerkelijk nieuws rond als wat in gesprekken tussen mensen.
Wil je achtergrond ? Zoek hem in ’t parochieblad.
Een abonnement kost slecht 32,- euro voor een heel jaar en dan stoppen wij slechts 4 weken in de vakantie.
Een heel “bataljon” Geelse medewerkers spant zich ELKE WEEK in, om informatie door te geven. Wees niet doof en maak hen ook niet monddood !
Voorlopig willen wij nog vragen, dat iedereen zich via zijn parochie abonneert. Wil je echter een andere editie, dat hetgeen in jou parochie wordt verspreid, dan kan dat ook. Dan vragen wij te abonneren via de centrale abonneeradressen:
Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 32,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.
Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 32,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord”
Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender te herhalen in de mededeling.
Mogen wij vragen, alles zeker te regelen voor 1 december ???
Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Wij zijn in kleur, wij zijn geadresseerd, maar hebben slechts 4 plaatselijke bladzijden

JE KIND ZELF LEREN AUTO RIJDEN

Ouders die hun kinderen zelf willen leren autorijden, bereiden zich beter goed voor op het examen. Uw eigen kind leren autorijden is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien behoren deze autorijders bij de betere bestuurders.
Als je met een leerling-bestuurder de weg op gaat, is een opfrisbeurt geen overbodige luxe. KWB heeft voor deze begeleiders een aangepast lespakket van twee lesavonden. Deze avonden gaan door op maandagen 18 en 25 november telkens vanaf 19.30 uur in Feestzaal Elsum. Ook voor wie al aan het begeleiden is, hebben deze avonden een meerwaarde. Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen.
Tijdens twee avonden wordt er gewerkt aan de nieuwe verkeersregels, technische kennis van de auto, begeleiden van de leerling, de parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals, manoeuvres, voorbereiding op het examen, valkuilen en praktische tips.
De cursus kost 18,- euro.
Voor KWB-leden is er korting.
Kinderen en tweede begeleider nemen gratis deel.
Inschrijven is verplicht bij : rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of 0475 / 85 62 29
 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links