Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 6 november 2013

9 – 10 november :  32 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
GEEN GOD VAN DODEN MAAR VAN LEVENDEN         

Maandag 11 november: St.-Maarten en gedenkdag van Wereldoorlog I

Een God van levenden, een God van leven. Leven is licht en warmte delen met mensen, maar ook lief en leed. Leven is woorden spreken die iets zeggen over bevrijding, is getuigen dat liefde nooit vergalt. Leven is mensen troosten die lijden, er naar streven dat ik recht- vaardig handel. Leven is vrede vinden en die dan ook doorgeven aan de rusteloze zoekers.
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering; Jgt Jeanne Boeckx, Frans Dens, Erna Geudens

08.00 u. gebedsviering, Jgt Celine Hermans, Suska Dierckx; Zm Marie Claes en Gaston Krieckemans,Fam. Krieckemans, Claes en Hermans

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (9)

EEN STOLA UIT ZAMMEL

Over de kledij van de priester, diaken of parochieassistente, hoor je soms wel eens commentaar in de viering. Het kleed is tekort, de kleur is niet mooi... Maar wie onder ons weet nog wat die kledij allemaal betekent? We geven hier een overzicht en beginnen met het witte onderkleed dat alle voorgangers in de liturgie dragen.
De albe is het witte onderkleed dat een priester, diaken of parochieassistente draagt onder de andere gewaden, De misdienaar draagt hem soms ook nog. Albe komt van het Latijn “albus”, wit. De oorsprong van dit gewaad is dan ook te vinden bij de witte kleding die dopelingen in de Kerk droegen ten teken van hun nieuw verworven zuiverheid. De albe is het kleed van de gedoopte.
Over de albe dragen de priester en de diaken een stola. De priester draagt hem recht en de diaken schuin. De stola is het teken van Christus’ kruis dat hij op Zijn schouders heeft gedragen. Pastorale werksters en leken dragen in de viering een soort driehoekige stola tot op borsthoogte. Deze noemt men een scapulier. Stola’s zijn vaak versierd met mooie tekeningen die verwijzen naar bepaalde feesten, symbolen, ... uit het kerkelijk jaar of het evangelie, zoals deze prachtige stola uit Zammel. De duif verwijst naar de Heilige Geest, en de symbolen van water en vuur hebben verschillende betekenissen in ons geloof.
Priesters dragen boven hun stola en albe soms een kazuifel. Het woord "kazuifel" komt van het Latijnse woord "casula," dat "huisje" betekent. De kazuifel heeft in de loop der jaren wel enige veranderingen meegemaakt. Van klokmodel, over “vioolkastmodel” tot de meer moderne vorm nu. Wetenswaardig is misschien ook nog dat naast de groene, rode, paarse en witte kleur er ook een roze kazuifel bestaat in de officiële liturgie. Hij kan, daar waar dit gebruikelijk is, worden gedragen op de derde zondag van de advent, “Gaudete” en de vierde zondag van de Veertigdagentijd, “Laetare”. Roze is een mengsel van Wit en Paars en de priester kan deze kazuifel dragen om (in het midden van een boetetijd) te kunnen laten zien, dat het paars binnenkort wit zal worden. Omdat een kazuifel die slechts twee dagen per jaar wordt gedragen voor veel parochies te kostbaar is, wordt roze niet overal gedragen. U moet zeker eens navragen of deze kazuifel in uw parochie nog te vinden is.
In sommige van onze sacristiekasten vinden we nog de oude koorkap terug. Deze ruime mantel wordt ondermeer gebruikt bij de aanbidding of in een processie bij het dragen van het Heilig Sacrament.

Zo, we hebben de belangrijkste gewaden uit de kerk op een rijtje gezet, en dit naar aanleiding van de mooie en eenvoudige stola uit Zammel. We willen de mensen die ons kerkgewaad onderhouden via deze weg ook danken voor hun inzet. Het zijn weerom onmisbare vrijwilligers in onze liturgie.
 


HERABONNERING OP ONS BLAD
In al onze parochies is momenteel gestart met de herabonnering op KERK & Leven voor het komende jaar. Wij zijn blij, dat wij ons blad kunnen aanbieden aan een prijs die alle andere prijzen in de schaduw stelt. Wereldwijd benijdt men ons parochieblad, dat nu in kleur verschijnt en slechts één ander blad in aantal moet laten voorgaan. Zeg nu zelf: 32,- euro voor een heel jaar !!!
Eén van de grootste oorzaken van deze voordelige prijs ligt hem juist dáárin, dat elk gedrukt nummer ook aan de man wordt gebracht, want nergens blijven er stocks liggen. Iedereen krijgt momenteel zijn nummer met naam en adres en alles erop en eraan. Wij vragen voorlopig aan alle abonnees, om zich aan te sluiten via hun parochie, en wie buiten Geel woont, zal wel gecontacteerd worden.
Wij hopen iedereen terug te kunnen abonneren en vragen, om dit liefst te doen voor eind november.
Wie wil er ons nieuws eigenlijk nog missen ??? Nu al dank.

PASTORIJ EN SCHOOL WINKELOMHEIDE
Op 24 oktober werd in het Ontmoetingscentrum van Winkelomheide een infoavond door de stad Geel ingeriht over de bouwplannen van de school. Wegens het stijgende aantal inwoners en schoolgaande kinderen in Winkelomheide van de laatste jaren, is er dringend nood aan bijkomende lokalen en sommige bestaande lokalen voldoen niet meer aan de hedendaagse normen. De uitbreiding gaat zich situeren langs de Winkelomseheide tussen de school en de pastorij, waar ook de kleuters een plaats zullen krijgen. Ook de pastorij zal in de toekomst deel uitmaken van het schoolcomplex. Door de aanwezige schepenen en beleidsmensen werd op de vergadering beloofd, dat de parochie haar plaats zal kunnen behouden in het gebouw voor vergaderingen, archieven en om er mensen te ontvangen. Mettertijd zou de parochiefederatie wél verhuizen naar de pastorij van Holven. Het was een geanimeerde avond die door veel inwoners werd bijgewoond en waar terechte opmerkingen en bedenkingen kopn formuleren. In het najaar van 2014 zal men beginnen bouwen.
René Veraghtert

TE DEUM EN HERDENKING WAPENSTILSTAND
Zoals de traditie het wil; zullen onze vaderlandse verenigingen en gestelde lichamen op 11 november de wapenstilstand van de EERSTE WERELDOORLOG herdenken met een viering in de St.-Amandskerk.
Dit jaar wordt ook gerekend op de gewaardeerde medewerking van de leerlingen van het St.-Maria-instituut.
De plechtigheid gaat achteraf verder met een burgerlijke optocht naar het monument en een viering met de betrokkenen.
Ook de zondag na 15 november (koningsdag) wordt gevierd in de St.-Amandskerk.
Het TE DEUM wordt gezongen na de hoogmis van 11.00 u. op 17 november.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links