Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 30 oktober 2013

Zondag 3 november : 31 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 2 november: Allerzielen
Zondag 3 november: H. Hubertus, patroonheilige van Ten Aard
Dinsdag 5 november: H. Odrada, de enige heilige die in de Kempen (Balen) werd geboren.

" GEKOMEN OM TE ZOEKEN WAT VERLOREN WAS "


Wie kan er van mij “de bomen in ?” en "wie haal ik er uit ? Het zou misschien ook eens goed zijn dat ik in een boom klim en openhartig uitkijk naar wie op mij afkomen; vluchtelingen, daklozen vreemden, zieken, armen ... Zou ik ervan opkijken als ze dan zeggen: ''Vandaag zijn wij in uw huis te gast”-.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Julia Versmissen, Fam Versmissen – Kuypers; overleden familieleden Bellemans – Taels; Maria Vanuytven

08.00 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (8)

DRAGENDE STOKKEN EN STELEN UIT ST.-AMANDS

Vandaag gaan we op zoek in de kerk van St.-Amands. Als je eens goed rondkijkt, dan merk je vast enorm veel stokken en stelen. “Stokken en Stelen” zal u denken? Wat valt daar nu over te vertellen? Meer dan u op het eerste gezicht denkt, want deze dragende stokken en stelen verbergen heel wat verhalen.
We beginnen bij het processiekruis.

Een processiekruis is een op een stang bevestigd kruisbeeld dat in de Rooms–katholieke en Orthodoxe Kerk bij de feestelijke in- en uittocht van de Heilige Mis, bij processie, begrafenis of bij het bidden van de Kruisweg wordt gedragen door een misdienaar. In de regel zal het Crucifix altijd een corpus hebben. Dat wil zeggen dat er een afbeelding van Jezus, hetzij gestorven of verrezen, op het kruis wordt voorgesteld. Processiekruisen zonder corpus worden meestal gebruikt in anglicaanse en protestantse kerken. Het is liturgisch zinvol om het processiekruis tijdens de mis tegelijk als altaarkruis te laten fungeren door het na de intocht een duidelijke plaats te geven nabij het altaar. De drager van het processiekruis wordt de croceferarius of kruisdrager genoemd. In Engelstalige landen draagt de croceferarius witte handschoenen ten teken van eerbied. De meeste processiekruisen zijn in goud of zilver, hoewel er de laatste tijd ook vele variaties zijn bijgekomen van bijvoorbeeld hout, brons of glas. Het kruis zelf heeft meestal de grootte van een normaal (altaar)kruis. De totale lengte met stok erbij is maximum twee meter.
Een beetje verder vinden we de kaarsendover. Een kaarsendover (ook wel kaarsenstok of domper genoemd) is een hulpmiddel om de vlam van een kaars te doven. Hij bestaat veelal uit een kegelvormig metalen kapje aan een steel, soms is het klokvormig dan wel een halve bol. Door het kapje dicht boven de vlam te houden dooft de vlam, doordat er een zuurstoftekort ontstaat. In kerken worden kaarsenstokken uitgevoerd met grote kappen - wegens de grootte van de kaarsen - en met soms tot meer dan twee meter lange stelen, wegens de hoge plaatsing van de kaarsen op altaren en bij een heiligenbeeld dan wel in kaarsenkronen, ook kroonluchter genoemd. Deze worden tevens als kaarsenaansteker gebruikt en daartoe is er een kort buisje bevestigd waardoorheen een aansteeklont (katoen met dikke laag kaarsenwas) wordt gestoken, zodat men met de vlam de pit kan bereiken. De lont is vrij lang en wordt spiraalsgewijs om de stok gewikkeld, zodat hij steeds doorgeschoven kan worden.
Een stok waarop een glazen huisje met kaarshouder is bevestigd, meestal aan een schommelmechaniek, wordt door de gelovigen gedragen ter weerszijden van het H. Sacrament in de processie of bij de intocht van de eucharistieviering, bij de lezing van het evangelie of de uitreiking van de communie, bij uitvaart en begrafenis. Deze wordt flambouw of processielantaarn genoemd. Ook deze vinden we in onze kerk, net als de processietoorts, die dan zonder glazen huisje is......
Verborgen achter een deur vinden we de bezemstok en aftrekkerstok. Ook deze mogen we niet vergeten. Want zonder de mensen die elke week de kerken poetsen, zouden onze andere stokken niet echt mooi gebruikt kunnen worden. Via deze weg een welgemeend woord van dank aan al onze kerkpoetsers in Geel. Door jullie jarenlange inzet, sommigen al meer dan 70 jaar... vieren wij elke week weer in een mooie kerk liturgie.
Over vlaggenstokken, kandelaars, achtergebleven paraplu’s en wandelstokken, ... hebben we het nu nog niet gehad, maar als u goed rondkijkt in uw eigen parochiekerk, zal u meer stokken vinden dan u denkt.
 


VERLENGING TENTOONSTELLING

De tentoonstelling “Middle Gate Geel ’13” van curator Jan Hoet die oorspronkelijk voor het publiek toegankelijk was tot zondag 22 december is wegens het enorme succes met een maand verlengd tot eind januari 2014. Duizenden bezoekers zijn reeds langs geweest op de vier locaties: de Halle, het Gasthuismuseum Geel, het Kunsthuis Yellow Art en de St.-Dimpnakerk. De openingsuren blijven ongewijzigd op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10.00 u. tot 17.00 u., aan de uitzonderlijk lage toegangsprijs van één euro. Dit ticket blijft geldig tot ALLE locaties zijn bezocht. 

HERABONNERING OP ONS BLAD
In al onze parochies is momenteel gestart met de herabonnering op KERK & Leven voor het komende jaar. Wij zijn blij, dat wij ons blad kunnen aanbieden aan een prijs die alle andere prijzen in de schaduw stelt. Wereldwijd benijdt men ons parochieblad, dat nu in kleur verschijnt en slechts één ander blad in aantal moet laten voorgaan. Zeg nu zelf: 32,- euro voor een heel jaar !!!
Eén van de grootste oorzaken van deze voordelige prijs ligt hem juist dáárin, dat elk gedrukt nummer ook aan de man wordt gebracht, want nergens blijven er stocks liggen. Iedereen krijgt momenteel zijn nummer met naam en adres en alles erop en eraan. Wij vragen voorlopig aan alle abonnees, om zich aan te sluiten via hun parochie, en wie buiten Geel woont, zal wel gecontacteerd worden.
Wij hopen iedereen terug te kunnen abonneren en vragen, om dit liefst te doen voor eind november.
Wie wil er ons nieuws eigenlijk nog missen ??? Nu al dank.

ALLERHEILIGEN
Met deze herfstige feestdagen herdenken wij de mensen “die ons zijn voorgegaan”. Wij leven nog steeds met hén en zij met ons. Een hart onder de riem kan zijn, dat de bloemen op onze kerkhoven al jaren niet meer bevriezen tijdens deze herdenkingsdagen … Alsof de natuur ons wil bijtreden en een kreet wil lanceren: “vergeet ons niet en wij vergeten ook U niet !!!

PAROCHIEFEESTEN ST.AMANDS

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links