Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 42 - 16 oktober 2013

19 – 20 oktober :  29STE ZONDAG DOOR HET JAAR

"Zou God geen recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen? "

 “Bid onophoudelijk'' lijkt misschien een opdracht voor religieuzen of mystici -in - spe ...
Toch is het ook voor ieder van ons goed om vaak te bidden.
Het zal ons immers steeds dieper confronteren met de vraag: wie ben Jij tot wie ik bid? Een God die naar mijn pijpen moet dansen of een God die recht doet en gerechtigheid voor de weduwe en voor al wie naast haar wordt uitgesloten?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. gebedsviering; jgt Ludo Geukens; Zm Jozef Geukens, Philomena Vanreusel, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (6)

DE BOEKEN VAN OOSTERLO

 “Tot voor een paar jaar lazen wij het evangelie nog uit het kleine boek, maar sinds een paar jaar gebruikte onze pastoor het grote boek,” legt lector Annie uit Oosterlo aan ons uit. “De pastoor (nvdr. Marcel Daems) heeft voor dit mooie boek gezorgd.”

Hoe zit dat nu eigenlijk met al die boeken in de kerk? Af en toe krijgen we toch wel eens vragen in de kerk. “Die lezing staat niet in dat boek? Dat is toch geen gewone bijbel hoor..."

Wel, we lichten hier een tipje van de sluier op in het doolhof van kerkelijke leesboeken...

We beginnen met het grote mooie boek, waaruit in vele kerken het evangelie wordt gelezen. Dit noemt men het Evangeliarium.

Het Evangeliarium is in de Rooms – katholieke Kerk de Latijnse benaming voor het handschrift of boek dat de vier canonieke evangelies bevat of die gedeelten van de Evangeliën die tijdens de eucharistievieringen gedurende het jaar worden voorgelezen of gezongen. Evangeliaria zijn vanwege hun belangrijke functie in de liturgie vaak kunstzinnig van vormgeving. Veel bekende middeleeuwse handschriften zijn evangeliaria. Het Evangeliarium wordt gezien als symbool van de tegenwoordigheid van Christus, wiens leven in de Evangeliën wordt beschreven en wordt daarom in de katholieke liturgie met de grootste eerbied omgeven: het wordt bewierookt, met kaarsen omgeven en de lezer van het Evangelie kust het boek na de lezing. Het is altijd mooi als men het evangelie uit het boek kan lezen. In dit boek staan dus enkel de evangelies die men leest in de viering gedurende het jaar.

De lector leest vaak de lezingen uit een ander boek, het Lectionarium. In dit boek staan per zondag de Eerste lezing (meestal uit het Oude Testament), de Tweede lezing (vaak een brief van Paulus of een stukje handelingen), en het Evangelie. In dit boek staan dus alle lezingen. Je hebt dus eigenlijk geen apart evangelieboek nodig, maar het geeft toch een extra dimensie aan de viering, niet? Er zijn trouwens lectionariums voor zondagen en weekdagen.

En dan hebben we nog een derde officieel kerkelijk boek: het altaarmissaal. In het missaal staan alle gebeden die de priester gebruikt tijdens de viering. Ook de dankgebeden vinden we in dit dikke boek. In onze parochies in Geel, gebruiken we misblaadjes zodat iedereen in de kerk ook kan meebidden en volgen, maar over deze rijke traditie, schrijven we een andere keer.

Zeg dus vanaf nu niet meer zomaar boek, tegen eender welk boek in de kerk... en dan hebben we het nog niet gehad over de zangboeken, de kerkboeken, de orgelboeken, ...

Volgende week helderen we het mysterie van wel héél speciaal materiaal op en daarvoor gaan we op bezoek in St. Dimpna.

MIJN NAAM OP MIJN PAROCHIEBLAD
Zeg nu zelf, het parochieblad heeft de laatste weken toch een serieuze vormverandering ondergaan. Wij kunnen voortaan uitpakken met foto’s in kleur en het gehele blad IS ook één geheel en niet meer een bundeling van twee blaadjes. Er zit een heel kostenplaatje achter deze verandering, maar wij zijn er fier op. Naar het schijnt is er nog maar één krant in Vlaanderen, die (zoals wij) met dit nieuwe procedé wordt gedrukt en daardoor kan de uitgeverij ook blijven zorgen voor aparte edities ter plaatse. Spijtig genoeg kunnen binnen deze opmaak slechts 4 bladzijden voorbehouden worden voor de plaatselijke afdelingen. Daarom dat wij in Geel nog steeds een editie NOORD en een editie ZUID hebben, hoewel onze parochies een “pastorale eenheid” willen vormen.
Ook kan je nu rechts vanboven je naam en adres vinden. Iedereen is nu persoonlijk gekend in de uitgeverij en het zou voortaan moeten uitgesloten zijn, dat de postbode je overslaat of je blad fout bezorgt. Ook daar willen wij fier op zijn. Wij willen dit echter ook bewaken en daarom:

In ieder geval … veel leesgenot voor de grote en kleine artikels vooraan en binnenin ons blad!

ZANGVOND VOOR HET LITURGISCHE LIED
Morgen, donderdag 17 oktober gaat er om 20.00 u. een dekenale zangavond door in de kerk van het Begijnhof te Herentals. Ook daar hebben ze een nieuw orgel, dat door onze bisschop wordt ingezegend en daarna ingespeeld.
Wij zingen er samen met pater Jos Bielen en met Bart Wuilmus aan het nieuwe orgel (!) . Er wordt speciaal gekozen voor liederen voor de komende liturgische tijd. Deze liederen komen alle uit het liedboek ‘Zingt Jubilate’. Wie dit boek bezit brengt het mee, voor de anderen zijn er leenboeken beschikbaar.
Na anderhalf uur zingen zijn we welkom in de nabijheid om er nog wat gezellig bijeen te zijn bij een warm en/of fris drankje.
Deze zangavond is een initiatief van het dekenaat Zuiderkempen.
De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.

DANK U KAPEL O.P.Z.
Tijdens het eerste weekend van oktober was er de klassieke omhaling voor de steun aan de katholieke pers en media. Vanwege de mensen van de kapel van het O.P.Z. mochten wij 300 euro ontvangen. … wat wij een erg gulle gift vonden, die dankbaar werd doorgestort

TENTOONSTELLING “MIDDLE GATE GEEL ’13”

De nieuwe tentoonstelling “Middle Gate Geel ’13” van curator Jan Hoet is voor het publiek geopend vanaf zondag 29 september en blijft toegankelijk tot zondag 22 december op vier locaties: de Halle, het Gasthuismuseum Geel, het Kunsthuis Yellow Art en de St.-Dimpnakerk op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10.00 u. tot 17.00 u. aan de wel zéér democratische toegangsprijs van één euro. Dit ticket blijft geldig tot ALLE locaties zijn bezocht.

Met de tentoonstelling tracht Jan Hoet de complexe en veelgelaagde relatie tussen drie grote categorieën: mythe, psychiatrie en kunst te combineren, waarin hij vrij goed is geslaagd.  

Naast het nieuw werk van de kunstenaars Michaël Borremans, Ellen Brusselmans, Jacques Charlier, Vaast Colson, Peter De Cuppere, Ronny Delrue, Kati Heck, Stanislas Lahaut, Anna Lange, Sophie Langhor, Kris Martin, Chris Newman, Aimé Ntakaischa, Guy Rombouts, Maria Roosen, Rob Scholte, Pascale-Martine Tayou en Stefaan Van Akoleyen, toont de tentoonstelling onder andere ook kunstwerken van Aghata Snow, Andreas Hoger, Shiraga Kazuo,  David Hammons, Bruce Nauman, Mike Kelly, Andreas Slominski, Philip Vandenberg, Pablo Picasso, Paul Klee, Jan Fabre, Francis Picabia, Liu Wei, Henry Heerup, Aaron Van Erp, Thierry De Cordier, Georg Dokoupil, Wim Delvoye, Anna Boghiguian, Fred Bervoets, Pieter De Clercq, Tatjana Gerhard, Matthieu Ronsse, Joep Van Lieshout, Adolf Wölfli, André Roblillart, Friedrich Schröder-Sonnestern, Antonio Brizzolari, en Arnulf Rainer.

Deze expo is een internationale topstukkencollectie van creatieve kunstenaars. Laat de kans niet voorbijgaan om een bezoek te brengen aan de vier locaties. Want een tentoonstelling van dit formaat en deze omvang kan je maar eens in je leven bewonderen. Of “Once in a lifetime”, zoals de Engelsen zeggen.

Bij de expo wordt een catalogus uitgegeven die te koop wordt aangeboden aan 14,95 euro.

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Externe Links