Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 9 oktober 2013

12 – 13 oktober : 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR
DINSDAG 15 OCTOBER: H. THERESIA VAN AVILLA, eerste kerklerares.
WOENSDAG 16 OKTOBER: H. MARGARITHA ALACOQUE, vereerster van het H.Hart

" JEZUS GENEEST DE TIEN MELAATSEN "

Tweeduizend jaar scheiden Jezus' woorden en ons geloof in ons bestaan vandaag. Intussen is zeer veel veranderd. Wetenschap en techniek brachten ons ertoe in onze tijd vrijwel alleen te vertrouwen in eigen weten en kunnen. Wat kan het in deze tijdsgeest betekenen als Jezus zegt; 'Uw geloof heeft u gered'? Wat betekent geloven voor ons vandaag! Waarvan moeten we worden gered?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u. Gezinsviering Zm Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Jul Vissers en Leonie Berghmans

08.00 u. gebedsviering; jgt Wim Lembrechts; Julia Versmissen vanwege de geburen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dopen in de parochiefederatie Geel


Het staat vast, dat ouders het beste willen voor hun kinderen. In een tijd waarin zowat alles te krijgen en te regelen is, is dat niet eenvoudig. In een onduidelijke situatie vallen we bijna vanzelfsprekend terug op wat ons bekend en vertrouwd is: onze eigen ervaringen, onze eigen opvoeding. Wij willen onze kinderen laten genieten van de dingen waar wij ook van genoten hebben en die voor ons een betekenis hebben. Dit kan gaan van heel alledaagse dingen als een uitstap naar zee, de manier van Moederdag vieren, het bereiden van lievelingsgerechten ... tot het laten dopen van een kindje.

De tijd dat mensen hun kinderen automatisch, zonder nadenken, lieten dopen is voorbij. Ouders hebben er over nagedacht en met elkaar over gepraat. Het zijn dikwijls geen gemakkelijke gesprekken. Meermaals kijken ouders niet op dezelfde manier naar geloven. Als men dan beslist heeft om het kindje te laten dopen, blijkt dat het moeilijk is om te verwoorden waarom. Ouders zijn er wel zeker van dat het dopen een " meerwaarde" geeft.

Met ouders praten over dopen - over de betekenis ervan, over God, gebeurt in de doopvoorbereiding. Met de doopvoorbereiding beogen we twee aspecten. Enerzijds met ouders op weg gaan om te zoeken naar "wat betekent gelovig opvoeden". Hoe doe je dat? Anderzijds bespreken we met de ouders het verloop van de doopviering.

Hoe werkt dit concreet?

Je wilt je kindje laten dopen in één van de parochies van Geel.

Dit kan elke zondag (uitgezonderd de 5de zondag van de maand) in één of twee parochies. In Geel werd de afspraak gemaakt om uitsluitend in de kerk te dopen. In alle parochies werken we met groepsdopen. Meestal wordt er vanaf 4 kindjes gesplitst, zodat de groepen niet te groot zijn.

Het meest voor de hand liggend is, dat je kiest voor de eigen parochie, maar dat moet niet. Iedereen kan kiezen voor elke parochie. Als je een keuze gemaakt hebt, neem je contact op met de doopcatechist(e) van de parochie van je keuze. Die zal je uitnodigen voor een voorbereidende bijeenkomst, samen met de andere ouders, die voor dezelfde plaats en datum gekozen hebben.

De doop wordt ingeschreven in het doopregister van de parochie waar het kindje werd gedoopt. Als dat niet de parochie is waar je woont - krijgt de parochie van de woonplaats een afschrift, zodat de doop ook daar kan geregistreerd worden.

Contactpersonen:

Doopdata voor 2014 

Chris Geens


Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (5)

HET HOFKE VAN PUNT

Vandaag zoeken we ons vleugje geschiedenis niet in maar rond de kerk. Rond enkele kerken in Geel ligt er nog een kerkhof. Een begraafplaats wordt nog heel vaak kerkhof genoemd, omdat ze oorspronkelijk meestal werd aangelegd in de tuin, hof of erf van de kerk. Op vele begraafplaatsen staat er vaak nog een kruisbeeld of een Calvarieberg. In de omgeving van sommige kerken plaatste men vroeger wel eens een Mariabeeld of een Lourdesgrot. Dit allemaal om het gelovige volk tot gebed op te roepen, om een kaarsje te branden, ... Het zou ons te ver leiden om al onze kerkomgevingen te gaan napluizen, maar op onze zoektocht doorheen Geel, kwamen we toch bij een merkwaardig iets terecht.

In de hof achter de kerk van het Punt, staat een mooi beeld van O.L.V. van Fatima, met de herderskindjes en schaapjes erbij. We gingen dan maar te raden bij Ere–pastoor Jos Versmissen voor een vleugje geschiedenis. Het internet hadden we deze keer niet nodig, want Jos heeft een prachtig archief. Hij vertelt dan ook met plezier.

“1954 was een Mariajaar en ’ T Punt vierde het mee. Op 16 mei werd het mooie beeld van O.L.V. van Fatima plechtig gewijd door de prelaat Boel, Abt van Tongerlo. Het was een geschenk van Maria Lievens, de zus van de toenmalige pastoor. Het beeld werd dit jaar helemaal opgekuist en geschilderd door iemand uit onze parochie.”

Via het internet vinden we dan toch ook wat over de verschijningen in Fatima. “De verschijningen van Maria in Fatima werden vooraf gegaan door drie bezoeken van een engel. Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de herderskinderen verschenen zijn en beloofd hebben elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen met het doel lijdende zielen uit het Vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars, opdat zij niet naar de hel zouden gaan. De kinderen snoerden zichzelf daarop in met stevige koorden en zagen af van eten en drinken op bijzonder warme dagen. Ook droeg Maria hen op iedere dag de rozenkrans te bidden omdat dat zou leiden tot innerlijke en algehele vrede. Er hadden zes verschijningen plaats.”

Via deze weg willen we onze dank en waardering uitspreken voor al de mensen die onze kerkomgevingen, kapellen en grotten, proper houden, verzorgen en versieren. Niet alleen op ’t Punt maar ook op andere plaatsen in Geel vinden we nog plekjes waar mensen stil kunnen vallen in de drukte van het dagelijkse leven. Hopelijk kan dit zo blijven...

OKTOBER:  MISSIEMAND - KLEDINGINZAMELING
Omdat de kledingcontainers van Wereldmissiehulp in Geel moesten weggehaald worden, wil de parochie Holven op zaterdag 19 oktober  een speciale actie houden. Wij nodigen alle mensen uit om deze actie te steunen. U kan uw klederen binnenbrengen tussen 09.00 en 17.00 u. in het Kapelleke. Dit is het eerste lokaal links op de parking naast de kerk.
Wij hopen op een mooie respons. Mogen wij vragen de dozen en zakken goed te sluiten?
Mocht u nog pluchen knuffelberen hebben liggen in goede staat, dan mag u die ook meebrengen in een aparte zak. De toneelvereniging van Holven is op zoek naar knuffelberen voor hun stuk van dit jaar. Na dit stuk zullen de knuffelberen ook worden overgemaakt aan het goede doel. Alvast bedankt !

FAKKELTOCHT TEGEN ARMOEDE
17 oktober
is de werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting. Daarom wordt al voor de derde maal op rij een fakkeltocht door de straten van Geel georganiseerd. Er wordt gestart om 19.00 u. met het officieel gedeelte. Het solidariteitskoor van Al-arm gaat weer het beste van zichzelf geven. Vervolgens gaat Dirk Kennis (hoofdredacteur van het Nieuwsblad van Geel) op zijn eigen geanimeerde wijze in gesprek met Vera Celis (Burgemeester) en Christel Jackers (voorzitster van het OCMW en schepen van sociaal beleid) over hun verwezenlijkingen van 1 jaar armoedebestrijding en wat ze nog van plan zijn op dit vlak.
Onder leiding van de Sousa en the Barracudas, een pittig blaasensemble van Geel en omstreken gaan we om 20.00 u. de centrumstraten van Geel onveilig maken en armoede op die manier een halt toeroepen.
We sluiten af met een hapje en een drankje. We roepen enthousiast op om mee te doen met deze manifestatie en onze gezamenlijke strijd tegen armoede. Plaats van afspraak: de parochiezaal van St.-Amands.

BEL IN VUUR EN VLAM
Bel is een vinnig dorp : 2 pas gerestaureerde orgels, een fris opgesmukte kerk, het stamcafé het Voske dat verdwijnt en plaats moet maken voor, wat dacht u, appartementen….
Maar op 19 oktober zetten de Geelse Gidsenbond en VVV de parochie” Bel, in Vuur en Vlam.” En deze titel dekt inderdaad de lading want op die avond worden de bossen van Bel omgetoverd in een sprookjesnacht. Het wandelpad van 5 km is helemaal verlicht met kaarsen, onderweg kan je naar de sterren kijken met Urania, er is op verschillende plaatsen animatie voorzien, over de vijvers dwarrelen dwaallichtjes, elektrische lichtgordijnen, draaitollen, lichtpiramides. Vooral wordt de innerlijke mens niet vergeten : soep met Vlietbrood, appelbier, Geels Witteke, Geelse hotdog, heksendrank ………het zal er allemaal te smikkelen zijn. De apotheose wordt gebracht door Vuurspektakel Ron Jaluai en door het GAT (Geels Amateurstoneel).
Info :
toerisme@geel.be
Inschrijven kan aan € 7 per persoon. (€5 voor kinderen)in voorverkoop vanaf 3 oktober bij Dienst Toerisme, Markt 1 te Geel – de eerste 500 kunnen mee op stap !! dus haast u !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links