Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 25 september 2013

28 – 29 september : 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux.
Vrijdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi Werelddierendag

" LAZARUS EN DE RIJKE VREK "


Een rijk man wordt veroordeeld, niet omdat hij rijk is maar omdat bij zo hardvochtig is geweest. Door zijn rijkdom kwam hij in een gesloten kring terecht, zelf- verzekerd, 'niemand nodig'.
Ja, zoiets kan ontstaan als men rijk is: nauwelijks nog oog hebben voor een ander.
Heil kan dan helpen om de ogen te openen?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Julia Versmissen vanwege een vriendin

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (3)

HET WIEROOKVAT VAN KENNY UIT WINKELOMHEIDE

“Hoe meer doemp, hoe beter...” lacht Kenny uit Winkelomheide als hij net voor ons op de foto gaat met het wierookvat van de kerk en Kenny kent er wat van. De juiste maat van kooltjes, het juiste aantal schepjes wierookkorrel en alles loopt zoals het moet. Wierook, voor de ene een prachtig symbool, hoe meer hoe beter en voor de anderen een doorn in het oog. Maar wat steekt er achter die symboliek van het wierookgebruik in de kerk. Onze vriend Internet brengt ons weerom heel wat verder.
“Wierook is een mengsel van organische stoffen, dat aangestoken kan worden en dan een als aangenaam beoordeelde geur verspreidt. Met wierook wordt ook wel bedoeld de hars van de wierookboom . De oorspronkelijke betekenis van het woord wierook is wijrook" (rook om te wijden). Er zijn staafjes, kegeltjes en de gekende korrel. Korrelwierook bevat als regel geen bindmiddel en ook geen stoffen die de verbranding bevorderen. Het bestaat uit grof gemalen of zelfs grotere korrels hars, kruiden en geurende houtsoorten. Mits er voldoende poreuze grondstoffen zijn gebruikt kan hier etherische olie aan zijn toegevoegd. Korrelwierook wordt in de katholieke en orthodoxe liturgie in een scheepje bewaard en tijdens de mis in een wierookvat op gloeiende kooltjes gebrand. Het is een bewijs van eer. Bij een processie gaat wierook vooraf aan het kruis, dat geflankeerd wordt door twee kaarsen.
Wierook wordt al zeker sinds 1700 voor Christus gebruikt, waarschijnlijk oorspronkelijk als offer. Een reukoffer had tot doel de God gunstig te stemmen. De geur en het gebed stijgen met de rook omhoog. Een praktisch gebruik van wierook was het verdrijven van rottingslucht. Het bloed en restanten van de dieren die de Joden offerden, werden gemaskeerd met de indringende geur van wierook.
Wierook werd en wordt in Europa vooral gebruikt in Kerkgebouwen. Hoewel bij de Joden nog de geur van de offers verdreven moest worden kon men middels wierook de geur van vermogenden die in de kerk begraven lagen verdoezelen. De uitdrukking “een rijke stinkerd” vindt hier dan ook mogelijk zijn oorsprong. Ook tijdens begrafenissen en pelgrimsoorden waar mensen van ver hebben moeten komen lijkt het gebruik van het geurverdoezelende wierook geen toeval.
De harsen en oliën waren voor gewone mensen onbetaalbaar, omdat deze van buiten Europa geïmporteerd moesten worden. Los daarvan bestond er buiten de kerk geen cultuur van gebruik van wierook. Sinds de jaren 1960 groeide de belangstelling voor oosterse culturen en religie in het Westen en raakte wierook ook hier ingeburgerd.”
Wierook komt meer dan honderd keer in de Bijbel voor en is en blijft een sterk symbool.
In onze kerken zijn er vele mensen die net zoals Kenny er telkens weer voor zorgen dat op hoogdagen en tijdens uitvaarten de wierook kant en klaar staat voor gebruik. Daarnaast verzorgen zij ook nog vele andere kostertaken in de kerk. Aan al onze kosters, van harte proficiat en dank voor hun inzet. We rekenen op jullie stille werkkracht voor een prachtige liturgie.
En volgende keer ... dan zeggen we het met bloemen!

Eerste communie in 2014

Kinderen, die de leeftijd van het tweede leerjaar zijn ingetrokken, zullen dit jaar hun eerste communie kunnen vieren en dat kan nog steeds in onze Geelse parochiekerken.

WIJ HEBBEN IETS TE VIEREN
Uw zoon of dochter, kleinzoon of kleindochter kiest er misschien samen met u dit jaar voor om zijn/haar eerste communie te doen in één van de parochies van Geel. Van harte welkom! We hopen dat het een jaar mag zijn, waarin we samen op weg kunnen gaan met onze kinderen, met de ouders, met de school, met de parochie… We hopen dat we samen plezier kunnen maken, kunnen vieren en dat we ook kunnen stilstaan bij wat geloven voor ons kan en mag betekenen.

EEN BEWUSTE KEUZE
Laat de eerste communie een bewuste keuze zijn, om samen als vrienden van Jezus een stapje te mogen zetten op onze levensweg. In de meeste parochies is de voorbereiding van de eerste communie al van start gegaan en de meeste kinderen ontvingen al een folder via de school. Mocht u nog geen info hebben gehad, laat het weten aan Dirk, de verantwoordelijke voor Geel, wiens gegevens je verder in dit artikeltje vindt.
Om de eerste communie te mogen ontvangen is het sacrament van het doopsel de eerste stap. Het komt steeds vaker voor dat toekomstige eerste communicanten nog niet gedoopt zijn. Hier willen wij als parochies van Geel graag een antwoord op bieden met een gezamenlijke doopviering voor onze communicanten op zondag 12 januari 2014 om 10.30 in de kerk van Elsum. Heb je interesse? Neem contact op met onze verantwoordelijke Dirk op 014 / 58 06 66 of 0485 / 30 82 19

EN WANNEER GAAN WIJ VIEREN ?
Zo, dan geven we nog alle data van de eerste communies in Geel, mooi op een rijtje.
* Holven: 6 april, 4 mei, 1 juni om 11.00
* Stelen: 11 mei om 10.00
* Winkelomheide: 25 mei om 10.00
* Ten Aard: 25 mei om 10.30
* Larum: 29 mei om 9.30
* Elsum: 29 mei om 10.30
* Punt: 29 mei om 11.00
* Bel: 29 mei om 12.00
* Oosterlo: 8 juni om 9.30
* St. Dimpna: 8 juni om 9.30
* Zammel:8 juni om 11.00
* St. Amands: 8 juni om 11.00

Wij wensen iedereen een fijne voorbereiding toe.


VERWERKINGSGROEP NA RELATIEBREUK
In het Theologisch Pastoraal Centrum van het bisdom start op zaterdag 28 september een nieuwe verwerkingsgroep voor mensen die een relatiebreuk hebben meegemaakt. De groep wil stappen naar verwerking zetten om opnieuw te leren kijken naar de toekomst en dit gebeurt in 8 bijeenkomsten waarin mensen proberen om de breuk te verwerken en om gaandeweg onszelf terug te ontdekken en te waarderen. Het gaat niet om “therapie” maar het biedt wel de gelegenheid eens heel bewust stil te staan op je weg.
De verwerkingsgroep wordt begeleid door twee vrijwilligers, ervaringsdeskundigen.
De bijeenkomsten gaan door in het Theologisch en Pastoraal Centrum, in De Beuk’, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen op 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november, 14 december 2013, 11 januari, 1 en 22 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 u.
De bijeenkomst van 19 oktober zal op een andere locatie doorgaan.
Wie zich inschrijft wil zich engageren voor alle 8 bijeenkomsten. Deelname in de onkosten: 2,- euro per bijeenkomst.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Ria boden, op 03 / 605 04 90, ria.boden@skynet.be

WERELDDAG VAN DE ROZENKRANS
Zaterdag 5 oktober is dit jaar wereldwijd de “dag van de Rozenkrans”. Traditioneel gaat die in Geel niet onopgemerkt voorbij. Dit jaar is, samen met de gebedsgroepen Laudate, Medjugorje en de Ziekenzorgkern St-Amands-Elsum, afspraak gemaakt in de kerk van Elsum.
Vanaf 15.00 u. wordt de Rozenkrans gebeden, is er aanbidding van het H.Sacrament en krijgen de mensen de gelegenheid het sacrament van de verzoening te ontvangen. Het einde is voorzien omstreeks 17.00 u.
Iedereen is hierbij uitgenodigd en van harte welkom.

TENTOONSTELLING “MIDDLE GATE GEEL ’13”
Na de fel opgemerkte tentoonstelling Y.E.L.L.O.W. in 2001, in samenwerking met het Smak, zorgt curator en Gelenaar Jan Hoet, die nog niet zo lang geleden “ereburger” van onze stad is geworden, in dit najaar voor de langverwachte opvolger met Middle Gate, een tentoonstelling die de link legt tussen kunst en psychiatrie. Deze tentoonstelling loopt van zondag 29 september tot 22 december op vier locaties: de Halle, het Gasthuismuseum Geel, het Kunsthuis Yellow Art en de St.-Dimpnakerk. De expo is toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10.00 u. tot 17.00 u., voor de luttele bijdrage van één euro (dus 1 euro om op 4 plaatsen te gaan kijken). We zijn van oordeel dat minstens iedere Gelenaar op het einde van de rit deze tentoonstelling moet bezocht hebben. Ze is dan ook enig in haar soort en kan rekenen op de deelname van een waaier bekende kunstenaars waarbij ook de illustere Jan Fabre.
Middle Gate Geel ’13 is zeker niet de eerste tentoonstelling die inzoomt op de relatie tussen psychiatrie, mythe en kunst, maar door haar intrinsieke relatie met de stad Geel en haar traditie van de gezinsverpleging krijgt de tentoonstelling een unieke en rijke dimensie.

DE ORTOLAAN
De ortolaan (vereniging vogelliefhebbers ) richt een zetterprijskamp in, in het cafeeke van het ontmoetingscentrum te Winkelomheide
Iedereen is welkom kaarters of niet kaarters . De kaartavond begint om 19.00 u. en gaat op volgende vrijdagavonden door: 25 oktober, 22 november, 13 december, 24 januari en 21 februari.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links