Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 18 september 2013

21 – 22 september : 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, patroonheiligen van de medici.

" Gij kunt niet God dienen en de Mammon "


Laat mij zoeken, God, hoe ik jou kan dienen door dienstbaar te zijn aan mensen.
Laat mij solidariteit zoeken, God, hulp en aandacht geven aan de kleinen en de zwakken.
Help mij, mee op te komen voor een rechtvaardige verdeling van geld en goederen over heel de aarde.
Geef mij de moed, om niet in de eerste plaats te denken aan mijn spaarboekje, maar te streven naar een eenvoudige levensstijl.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Gevormd worden in de federatie Geel in 2014

Het schooljaar is begonnen en dan denken ouders erg snel aan eerste communie en Vormsel. Overal worden vragen gesteld over de datum, het uur, de voorbereiding...Met dit artikel proberen we een eerste antwoord te geven( voor wat het Vormsel betreft)  op de vragen die leven. De informatie over de eerste communie volgt later.

Elke parochie wil het ontvangen van dit sacrament graag zien als een weloverwogen stap en als een gebaar dat vraagt om vervolg. Het Vormsel heeft alles te maken met de toekomstkeuze van deze jongen of dit meisje. Gevormd worden is niets iets van één dag.

Het sacrament van het Vormsel vraagt om voorbereiding. Het is het begin van een nieuwe periode in het leven, meer bewust in de Geest van Jezus, op de manier van Jezus. Daarom wil elke parochie met de jongeren op stap gaan. Elke parochie heeft een eigen contactpersoon en een eigen programma. Hierin kunnen wel activiteiten zitten, waar meerdere parochies aan deelnemen. Op de inschrijvingsavond van de parochie die men kiest wordt het programma voorgesteld.

En nu wat concreter over het programma: Elke parochie maakt een eigen programma en beslist, of ze volledig zelf werkt, of volledig intekent op het federale aanbod of een mengeling maakt. De federatie biedt 3 catechesemomenten aan waar elke parochie vrij kan op intekenen. Het gaat dan over een zaterdagnamiddag in november (Welzijnszorg), één in januari (kerk en symbolen) en één in februari (Broederlijk Delen, kijk op de wereld). Er zijn dus 12 parochies en 12 programma's.

Wat de informatie rond het Vormsel betreft: Alle kinderen die op school godsdienst volgen, hebben, de eerste of de tweede week van het schooljaar, via de school, een folder gekregen met daarop de data van de Vormsels in  de 12 parochies en de namen van de contactpersonen per parochie. De ouders maken een keuze waar ze hun kind willen laten vormen en nemen zelf contact op met de verantwoordelijke voor die bepaalde parochie. Zij worden dan uitgenodigd op de ouderavond die tevens inschrijvingsavond is . Daar krijgen zij dan meer informatie.

Een tweede informatiekanaal zijn de kerken. In de 12 parochies zullen ook enkele folders liggen. Als laatste is er het parochieblad. Naast dit alles is er natuurlijk nog "de mondelinge reclame". We gaan er vanuit dat we op die manier heel wat mensen kunnen bereiken. Uiteraard zijn ook de parochiesecretariaten op de hoogte voor het geven van bijkomende informatie.

Wanneer wordt het vormsel gevierd en bij wie kan je terecht in de parochies?

Algemene coördinatie Vormsel in Geel:

Chris Geens - 014 58 74 39 - chris.geens2@telenet.be

Chris Geens


Een vleugje geschiedenis over dingen en mensen (2)

DE BEL VAN STIJN OP TEN AARD (2)

Als ik terugdenk aan mijn periode als misdienaar in mijn thuisparochie, dan was ons meest favoriete onderdeel van het misdienen toch zeker wel het bellen. Spannend wachten op het juiste moment, niet te luid, niet te stil... Veel plezier hadden we aan de bel, en een beetje jaloers waren we op de buurparochie, want zij hadden een heuse gong.

Surfend op het internet, kwam ik uit bij een vleugje geschiedenis van onze zo gekende bel. We noemen ze eigenlijk: “een altaarschel”. Ze bestaat uit een aantal kleine belletjes die aan een kruisvormig (soms rond) montuurtje zijn bevestigd. Het aantal bellen kan variëren van één tot en met zes belletjes. De belletjes kunnen gemaakt worden van messing, brons, koper of tin en zijn altijd op elkaar afgestemd waardoor er een akkoord kan ontstaan. In Nederland was gebruikelijk om de belletjes te overkappen met een metalen mantel. Deze mantel dient als klankkast waardoor de altaarschellen beduidend luider worden. Dit is vooral handig voor grotere kerken. De buitenmantel is meestal verguld of verzilverd en is dan ook rijkelijk versierd.

De altaarbel wordt door de kerk gebruikt om de gelovigen te waarschuwen dat de allerheiligste handelingen van de viering eraan komen of juist op dat moment plaatsvinden. Zo waren de mensen aandachtig en stil op dat moment. Toen de missen in lang vervlogen tijden plaatsvonden in het Latijn, was het de gewoonte dat de gelovigen tijdens de viering in stilte zelf aan het bidden waren. In de periode dat er zelfs nog geen stoelen in de kerken stonden, liepen de mensen rond in de kerk tijdens de viering. Op het allerheiligste moment van de consecratie, ging de bel en de mensen draaiden zich eerbiedig naar het altaar en bogen hun hoofd. 

Ook vandaag echter klinkt er in vele kerken nog de bel... bij het begin van de viering bijvoorbeeld, ... Stijn uit Ten Aard is een professioneel beller...

Hij is al een hele tijd misdienaar en doet dit met heel veel plezier en toewijding. Op de foto zien we Stijn met zijn bel aan de Mariagrot in Ten Aard, waar hij op 15 augustus samen met Kenny uit Winkelomheide de mis diende op het hoogfeest van Maria Ten Hemel Opgenomen. Voor een interview hadden we jammer genoeg geen tijd, maar dat komt er misschien nog wel eens van...

Via deze weg willen we in elk geval alle Stijns en alle andere jonge en volwassen misdienaars van onze federatie even in de bloemetjes zetten. Jullie zijn stille en harde werkers op de achtergrond, maar door jullie krijgen onze weekendvieringen, maar ook de uitvaarten en huwelijken een extra dimensie. Bedankt voor jullie inzet en we wensen jullie allemaal een heel fijn werkjaar toe.

En volgende week? Dan gaan we ergens op zoek naar een wierookvat...

GEZINSWEEKEND IN POSTEL
Van vrijdag 13 tot zondag 15 september organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend.

Op zaterdag 14 september is er de gezinsdag rond het thema "Het licht van het geloof". Pater Benny Berrens, gastenpater, opleidingsverantwoordelijke en professor theologie, zal de dag begeleiden in gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen.
Op zondag 15 september sluiten we aan bij het “Feest van de Gezinnen” te Scherpenheuvel met Mgr. Lemmens en Mgr. Léonard.
Voor meer info over het gezinsweekend: pater Benny, abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol.


DIMPNA GEREBIJ
Zeker niet vergeten om op zaterdag 21 september 2013 tussen 14.00 u. en 22.00 u. naar het St.-Dimpnaplein te komen voor de derde editie van Dimpna Gerebij. Want achteraf zal blijken –zoals dat heel vaak het geval is– dat de afwezigen weeral maar eens ongelijk zullen gehad hebben!


Verwerkingsgroep na relatiebreuk
In het Theologisch Pastoraal Centrum van het bisdom start op zaterdag 28 september een nieuwe verwerkingsgroep voor mensen die een relatiebreuk hebben meegemaakt. De groep wil stappen naar verwerking zetten om opnieuw te leren kijken naar de toekomst en dit gebeurt in 8 bijeenkomsten waarin mensen proberen om de breuk te verwerken en om gaandeweg onszelf terug te ontdekken en te waarderen. Het gaat niet om “therapie” maar het biedt wel de gelegenheid eens heel bewust stil te staan op je weg.
De verwerkingsgroep wordt begeleid door twee vrijwilligers, ervaringsdeskundigen.
De bijeenkomsten gaan door in het Theologisch en Pastoraal Centrum, in De Beuk’, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen op 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november, 14 december 2013, 11 januari, 1 en 22 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 u.
De bijeenkomst van 19 oktober zal op een andere locatie doorgaan.
Wie zich inschrijft wil zich engageren voor alle 8 bijeenkomsten. Deelname in de onkosten: 2,- euro per bijeenkomst.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Ria boden, op 03 / 605 04 90, ria.boden@skynet.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links