Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 36 - 4 september 2013

7 – 8 september : 23-STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Vrijdag 13 september: H. Johannes Chrysostomos, patroon van imkers en laatstejaarsstudenten.
Zaterdag 14 september: Kruisverheffing

" Als iemand zijn kruis niet draagt… "


Wie krijgt het niet over zich: “het kruis van zijn leven”? En wie verstaat de kunst om daar juist mee om te gaan? Jezus leert ons dat het kruis niet het einde is. ‘Ik breng bij jou de nacht door, tot het Pasen en lente wordt!’ Jezus leeft ons voor om ook bij de beleving van ons kruis toch openheid te laten voor een keuze voor leven, toekomst, hoop, zorg voor wat goed of schoon of rechtvaardig is, wederopbouw... Bitterheid, hardheid, verlamming en wraak mogen niet het laatste woord hebben. Opstaan en opstanding zijn het antwoord op het kruis. …Althans “na drie dagen”, de soms lange tijd van wachten en verwerking...

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Julia Versmissen vanwege de buren

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Weekendvieringen in de Geelse kerk
Nu wij weer in de normale orde van de dag zijn beland, nu het normale leven ook in onze kerken weer aangebroken is, willen wij even stilstaan bij de uren en indelingen van de weekendvieringen in de Geelse kerken.

WAAR HET BEGON
Toen enkele jaren geleden duidelijk werd, dat het aantal priesters zowel in het bisdom Antwerpen als in de Geelse kerk naar een erg dieptepunt evolueerde en toen het nieuwe federatieteam gevormd werd, stond het vast, dat een eerste punt tot samenwerking zou zijn: het verdelen van de vieringen in de weekends over de Geelse kerken. Dit was geen gemakkelijk proces. Het resultaat werd door sommigen “klein” genoemd, maar het was wel een feit, dat er voor het eerst samen werd gewerkt aan een oplossing, waarover niemand écht gelukkig was, maar waarover ook niemand kwaad bleef. Er werd overeengekomen, dat er vanaf januari 2013 in elke parochie van Geel nog één weekendviering zou zijn en dat daarbij slechts drie parochies elke week eucharistie zouden vieren. Het geheel moest ook bediend kunnen worden, met de priesters, die dit nog aankunnen. In de andere parochies zou er maandelijks minstens één keer gebedsviering zijn. Het systeem zou tegen het einde van het jaar geëvalueerd worden. Er waren ook nog de cultusplaatsen, die geen parochiale diensten uitmaken: de niet-openbare vieringen in de rusthuizen en de kapellen met privileges zoals het koninklijk domein, het ziekenhuis en het O.P.Z., want daar spelen andere argumenten mee, dan parochiepastoraal.

WAT DE ERVARING IS NA ACHT MAANDEN
De verdeling over de parochies en over de weekenduren leverde aanvankelijk geen onoverkomelijke moeilijkheden op. Mensen vonden al dan niet moeizaam hun weg naar een ander uur om te vieren of naar een andere kerk. Elke parochie leerde haar plan trekken en voor de priesters leek alles nogal mee te vallen. Ook de benoeming van Dirk als pastoor en van Lieve en Ann als parochieassistenten maakte het opstellen van een kalender wel makkelijk.
Tot … ja tot … iemand op pensioen ging, iemand ziek werd, iemand zijn voet brak, iemand aan verlof toe was en … op de toppen van onze tenen en met de hulp van onze gepensioneerden raakten wij er nog net.
Voor het parochieleven (eerste communie, vormsel, gezinsvieringen) was het moeilijk in de parochies, waar de vieringen op een vroeg uur op zondagmiddag vielen. Ook daar dringt een bijsturing zich op.
Voor de wintermaanden dringen oplossingen naar winterkapellen zich zeker op, daar waar er weinig kerkgangers zijn.
Oorspronkelijk dacht men, dat de zaterdagavondvieringen nogal ver uit het centrum werden gedaan, maar achteraf bleek, dat juist die zaterdagvieringen het best bereikbaar zijn voor de meeste mensen, omdat ze zo mooi gespreid liggen.
Er zijn stemmen en besprekingen bezig over het gebruik en samen-gebruik van kerkelijke gebouwen, zowel in het stadsbestuur als in de kerkfabrieken.
Er zijn dus momenteel vier werkpunten, om aan een voorstel voor januari 2014 te werken. Dit voorstel hoeft daarom geen verandering te zijn, maar wij moeten kijken:
* kunnen onze priesters nog overal komen ?
* kunnen parochies met vroege ochtenduren een hulpoplossing vinden?
* kunnen wij op drie plaatsen alle zondagen eucharistie vieren?
* zijn er genoeg middelen en perspectieven in iedere parochie?
Genoeg stof, om samen met al onze mensen over te denken en aan te werken.

Algemene activiteiten in aparte parochies
Een werkjaar trekt zich op gang en parochies zijn geen eilanden. Her en der zijn er in onze parochies activiteiten, die toch wel stralen tot voorbij die dunnen grenslijnen, die soms mensen van verschillende parochies scheiden. Wij willen niet overdrijven, maar op speciaal verzoek hebben wij toch drie “kijk-activiteiten” voor alle Geelse lezers.

DIMPNA GEREBIJ
Op zaterdag 21 september wordt van 14.00 tot 22.00 u. de derde editie van Dimpna Gerebij georganiseerd op een autovrij St.-Dimpnaplein. Het wordt een ludiek GRATIS openluchtfeest op het gezelligste terras van Geel.
Het programma is er een van de bovenste plank. Een aanrader voor iedere parochiaan, voor iedere Gelenaar en ook voor mensen voorbij de stadsgrenzen van Geel.

TEN AARD VERLICHT
Voor 22 februari 2014 kijken wij voor de vierde keer uit naar ‘Ten Aard Verlicht’. Ook deze keer willen we er een schitterende avond van maken. Hiervoor hebben we de medewerking nodig van vele vrijwilligers.
Daarom doen we een oproep om op woensdag 18 september om 19.00 u. langs te komen in de parochiezaal van Ten Aard. Hier worden het project, het thema en de wandeltrajecten voorgesteld. Iedere inwoner van Ten Aard is op deze bijeenkomst welkom. Allicht zit er in ons takenpakket iets waar u bij de voorbereiding en op de dag zelf een handje kan komen toesteken.
Alvast bedankt

CHG QUIZ
De Centrum Harmonie Geel start een nieuw evenement als poging om de hongerige kas bij te spijzen en om de sociale relaties met de mensen te verbeteren.
Wij verwachten veel deelnemers en aanmoedigers in het Ontmoetingscentrum van Winkelomheide, Kemeldijk 5 op vrijdag 27 september, stipt om 20.00 u. voor de grote Centrum Harmonie Quiz
Er kunnen + 250 mensen ontvangen worden in de vorm van maximum 40 ploegen van elk 6 personen.
Wij vragen een inschrijvingsprijs van 15,- euro.
Inschrijven kan je doen via CHGQUIZ@hotmail.com met de vermelding van :
* ploegnaam en aantal teamleden
* ploegverantwoordelijke en telefoonnummer
Registreren en betalen gebeurt ter plaatste tussen 19.00 en 19.45 u.
De Centrumharmonie Geel zal U met open armen ontvangen en een gezellige Quizavond garanderen;
gezien de limiet van 40 ploegen, is tijdig inschrijven een aanrader !
Alvast bedankt en tot wederhoren
De Centrum Harmonie Geel

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links