Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 35 - 28 augustus 2013

31 augustus – 1 september : 22-STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 3 september: H. Gregorius de Grote.

" Wie zich verheft, wordt vernederd "


Jezus geeft hier vandaag een slogan, die ons jarenlang heeft opgeroepen tot nederigheid;”Pas maar op ! Val maar niet te erg op of je krijgt het deksel op je neus ! Zie maar, dat je je niet te zeer doet opvallen, want …” Maar is dit een reden, om rond onrecht heen te gaan? Is dit een reden, om verantwoordelijkheid te ontlopen ? Mag je tonen, dat je tot de Jezus-mensen behoort ?”

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Julia Versmissen vanwege een vriendin

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wij beginnen eraan
Het laatste nummer van augustus ligt voor je. Dank u, postbode – al dan niet invaller voor een collega – en dank U iedereen, die de vakantie is doorgekomen. Gedaan met de vakantie ! Wij beginnen eraan. Enkel over het weer van deze zomer zouden wij al een komkommerartikeltje kunnen vullen, maar dat hebben ander kranten al in onze plaats uitgebreid gedaan. Wij maken ons klaar. Zopas hebben onze 12 parochies hun adressenlijsten nog eens bekeken. De volgende weken zullen de kandidaten voor eerste communie en vormsel een uitnodiging krijgen om in te schrijven. De scholen pakken uit met lijstjes allerhande. De sportverenigingen stellen hun trainingroosters op. De parochies hebben elk hun eigen kalender en de parochianen … er zijn er in twee soorten.
Er zijn de geëngageerde parochianen, die zich klaar maken om erin te vliegen: catechisten verzamelen hun materiaal en maken kennis met nieuwkomers. Lectoren en voorgangers vullen hun agenda’s bij. PT-leden verdelen hun werk en in zowat 300 huizen in Geel hangt de spanning om er weer een mooi werkjaar voor de parochie van te maken. En dat welgeslaagd parochiejaar hangt af van wel 1.000 mensen, die zich op één of andere manier engageren.
En er zijn de “gewone” parochianen, die toch allemaal een beetje buitengewoon zijn. Zij komen naar de vieringen, nemen deel aan de etentjes, supporteren bij allerlei gebeurtenissen, abonneren zich en betalen lidgeld; zij kopen wafels, stylo’s en sleutelhangers, zijn vriendelijk als hen iets gevraagd wordt, bemiddelen, als er eens ambras zou kunnen komen, lezen grote en kleine artikels, praten met en luisteren naar mensen die het nodig hebben en zijn dikwijls naamloos aanwezig om een ander voort te helpen.
De actieve parochiaan en de christen die meedoet, niet om de hoop te vergroten, maar omdat het zo’n deugd doet, het zijn de christenen van vandaag. Mensen die rond paus Franciscus in Rome en rond die 12 kerken van Geel een weg vinden naar God en naar elkaar. En wanneer naar jaarlijkse gewoonte een schooljaar zich op 1 september in gang trekt, trekken zij plots allemaal mee … om er – ondanks of omwille van de crisis – toch het beste van te maken.
Leve het werkjaar 2013 – 2014 !!!

NIEUWS VAN DE ABDIJ IN POSTEL
Op zaterdag 14 september is er de gezinsdag rond het thema "Het licht van het geloof". Pater Benny Berrens van de abdij van Postel, gastenpater, opleidingsverantwoordelijke en professor theologie, zal deze dag begeleiden. Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen.
Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten... is er de mogelijkheid om het hele weekend te komen: van vrijdag 13 september (vanaf 19.00 u.) tot zondag 15 september.
Op zondag 15 september sluiten we aan bij het “Feest van de Gezinnen” in Scherpenheuvel, waar ook de bisschoppen Lemmens en Léonard komen meevieren. www.vierhetleven.be
Voor meer info over het gezinsweekend kan je altijd bellen met de abdij van Postel of kijken op het internet: www.abdijpostel.be.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links