Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 34 - 21 augustus 2013

20 – 21 april : 21STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 27 augustus: H. Monica, moeder van de H. Augustinus.
Woensdag 28 augustus: H. Augustinus, bekeerling en kerkleraar

" Zij komen uit het oosten en het westen "

‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk’ luidt een gezegde.
Soms gebeurt het dat we deze wijsheid vergeten en willen we dat een ander denkt en doet zoals ik beslis of zoals mijn groep het bepaalt. De lezing van dit weekend bekritiseert deze verabsolutering van wetten en regels,
Want Gods goedheid laat zich niet aan banden leggen. God zet de zaken soms op zijn kop.
Leiden luisterbereidheid, begrip, nabijheid, mildheid vaak niet tot meer resultaat dan koele beginselvastheid ???

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Julia Versmissen vanwege de zusters van Oosterlo

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een oproep voor vrijwilligers
EEN BRIEF UIT ONS ZIEKENHUIS

Dag lieve parochiebladlezer,
Priester Theo Mandonx is niet meer. Al meer dan een maand geleden hebben we van hem afscheid genomen. Dit afscheid viel zeker ook zwaar voor de vrijwilligers die Theo jaren hebben bijgestaan om iedere zondag om kwart voor tien een eucharistieviering mogelijk te maken in de kapel van het ziekenhuis.
Vóór de viering bracht Theo iedere zondag de communie op de ziekenhuiskamers bij patiënten die er om gevraagd hadden? maar toen Theo’s knieën minder soepel werden en tegelijk de vraag naar communie begon toe te nemen, liet hij deze waardevolle communierondgang over aan vrijwilligers. Deze mensen hebben dat steeds met hart en ziel gedaan, al heb ik me laten vertellen dat het soms ook een race tegen de tijd was als het aantal gevraagde communies weer eens de 60 overschreed.
Door het wegvallen van Theo hebben deze vrijwilligers ook “hun” zondagvoormiddag zien wegvallen. Deze leegte hebben ze trachten op te vullen door elders aan te sluiten bij een biddende geloofsgemeenschap. Zo hebben ze dan ook een punt gezet achter hun engagement om op zondagvoormiddag communie rond te dragen in het ziekenhuis.
Langs deze weg willen wij deze mensen heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en ondersteuning voor de vele patiënten van ons ziekenhuis.
Tegelijkertijd wil ik ook graag een oproep doen aan u, lezer: zou het niets voor u zijn om bijvoorbeeld één keer per maand op zondagvoormiddag de communie te brengen bij patiënten die erom gevraagd hebben? Mensen zitten er vaak echt op te wachten om in de kleine beperkte wereld die zich op dat moment afspeelt binnen de muren van de ziekenkamer, dan toch ‘hun’ zondag te kunnen houden. Het is een jarenlange ‘traditie’ in het ziekenhuis. En tradities zijn er om in stand gehouden te worden, zeker als ze betekenisvol zijn!
Voel je je aangesproken of zou je graag wat meer te weten komen, aarzel dan niet om me te contacteren. Dit kan vanaf 2 september op 014 / 57 75 20 of altijd via griet.wouters@erica.be.
Heel hartelijk dank alvast in naam van de patiënten en in mijn persoonlijke naam.
Griet Wouters
ziekenhuispastor AZ Erica Geel.

OASE VAN GEBED IN TURNHOUT
Naast de gebedsgroepen in de kerk van Elsum, hoorden wij over het ontstaan van een nieuw initiatief in Turnhout.
Heb je nood aan een gesprek of gebed met iemand, dan ben je welkom elke eerste donderdag van de maand tussen 14.00 u. en 16.00 u. (niet op feestdagen en in verlofperiodes) in de ‘Sint-Pieterskerk’ te Turnhout aan de Markt.
Wij geloven dat God van je houdt en dat Hij je kan genezen van lichamelijke en emotionele pijn. God doet wonderlijke dingen als mensen om gebed vragen, of het nu gaat over je gezondheid, angst, verslaving, werk, relaties, familie of vrienden.
Er is ook altijd een priester beschikbaar voor een biechtgesprek, en er is gelegenheid tot aanbidding met uitstelling van het H. Sacrament.
Wanneer je binnenkomt in de kerk, kan je iemand aanspreken die je graag verder zal helpen. Hij/zij is herkenbaar door een badge.
Voor meer info kan je terecht bij: Godelieve Vergaelen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing op 03 / 239 73 36 of vergaelen.g@skynet.be

SCHAKELEN MET DE FIETS
Op zondag 25 augustus “vieren” wij de zoveelste uitgave van “De Schakel”. De fietsen zijn weer opgedaagd in ons stadsbeeld en de benen worden “geprepareerd”. Starten kan op verschillende plaatsen in de Kempen, maar vanuit Geel start je best aan de parochiezaal van St.-Amands
.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        

Externe Links