Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 33 - 14 augustus 2013

18 – 24 augustus :  TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 22 augustus (H. Maagd Maria, Koningin)

" Geen vrede, maar verdeeldheid "

Het is alsof Jezus’ boodschap komt uit onze tijd, de tijd van het einde van de twintigste eeuw. Na eeuwen, waarin grote bonzen het allemaal héél erg goed wisten, kwam er een concilie in de kerk en kwamen er grote veranderingen in onze maatschappij. Europa was al jaren zonder oorlog. Elektronica maakte alle informatie meer en meer bereikbaar en democratie maakte, dat iedereen meer kon deelnemen aan de grote geschiedenis. Dit maakte discussies los en waar de vrede als tegenstelling van oorlog een feit was geworden, kwam er een andere onvrede in de wereld. Mensen gingen elkaar met woorden en principes te lijf. Vrede als synoniem van “eensgezindheid” was een beetje verdwenen. Zijn wij het altijd eens ? Vinden wij het goed, dat wij het oneens kunnen zijn ?

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

08.00 u. Gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

een bewogen zomer
Van dit artikel hadden wij een weerpraatje kunnen maken, waar “Deboosere” een puntje kon aan zuigen. Onze vakantie was overweldigend in alle opzichten. Stilaan groeit de activiteit weer in onze parochies. Brieven worden geschreven en activiteiten worden voorbereid. De volgende weken vragen wij vooral aan de ouders van dopelingen, communicanten en aan toekomstige trouwers, om onze rubrieken in het oog te houden. Wij willen iedereen een stukje informatie doorspelen, om in september aan een bewogen jaar te beginnen … en daar heeft Deboosere niks mee te maken

DANKEN EN DANKBAAR ZIJN
Het is ondertussen al een paar weken geleden, dat ik mijn gouden priesterjubileum mocht vieren in de St.-Amandskerk. Het heeft mij ontzettende veel deugd gedaan en daarom wil ik dan ook iedereen danken, die er zich voor heeft ingezet zowel voor als achter de schermen. Vooral de dankmis rond de Heer heeft mij gesteund door de aanwezigheid van zo veel mensen, familie en vrienden, maar ook uw aanwezigheid op de receptie was die dag belangrijk, om zoveel mogelijk iedereen te kunnen begroeten. Ondertussen zitten wij weer in ons dagelijks ritme en we hopen, dat we dat nog enkele jaren in uw midden kunnen volhouden. Allemaal nog eens bedankt voor zo veel jaren Geelse vriendschap.
Jan Mertens

en proficiat
Begin deze maand vierde pater Frans Bouwen zijn gouden priesterjubileum. Frans is al vele jaren als Witte Pater aanwezig in Jeruzalem en geldt als een van de grootste autoriteiten van de wereldkerk als het gaat om haar betrekkingen met het Oosten. Bij ons was hij te gast, om zijn gouden priesterjubileum te vieren en tot zijn terugkeer naar Jeruzalem schakelt hij zich gewoon mee in om tijdens de weekends onze vieringen voor te gaan. Ja, dan weten wij het ook niet, of wij nu eerst moeten feliciteren en daarna danken, of zou het omgekeerd moeten ???

moederdag
“Mooi zijn ze allen de moeders ter wereld …” La Esterella is al lang gestorven, maar iedere keer op 15 augustus wordt haal plaat op vele plaatsen boven gehaald. Kom je naar het moederdagontbijt in Elsum? Verras je je moeder op een andere manier ?  Je doet maar en … ZE BLIJVEN MOOI! Een bloemeke voor onze moeders, een bloemeke voor onze hemelmoeder bij haar hemelvaart. Wie zijn ouders eert, is ’t leven weerd !!!
Proficiat, moeders van Geel … wij zien U allen geere.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32

Externe Links