Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 29-30-31 - 17 juli 2013

20 juli – 4 augustus : 16DE 17DE 18DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 22 juli: H. Maria Magdalena, patrones van dolende vrouwen, apothekers en loodgieters
Dindag 23 juli: H. Birgitta, patrones van Europa
Donderdag 25 juli: H. Jacobus ... in Compostela
Vrijdag 26 juli: H.H. Joachim en Anna, ouders van Maria
Woensdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten


" VAN MARTHA EN DE ZORG OM HET HUISHOUDEN … TOT ONZE BEKOMMERNIS OM AARDSE DINGEN "

Jezus trekt rond en wekt verwondering, maar niet alleen om wat hij zegt. Hij stelt gebaren. Hij stelt mensen gerust. Hij heeft een boodschap van een God die goed is en die zijn mensen gaarne ziet. Moeten wij absoluut en altijd voor onszelf zorgen ??? Of laten wij God ook zijn werk (maar) doen? Hebben wij vertrouwen wij in Gods werk ?

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Gebedsdienst

08.00 u. Morgenmis : Gaston Zm Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes Hermans; jgt Victor Peeters, Maria Lievens, Peter Vermeulen, Dimpna Leysen

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geen water, geen later …
Op 11 juni werd op de site van de Antwerpse Waterwerken in Rumst de nieuwe campagne van de Ecokerk gelanceerd. En wij waren erbij. Het thema van de komende campagne is: Zonder water, geen later! Water is van levensbelang voor mens en dier, voor de hele aarde! Water heeft in alle religies een sterk symbolische waarde. Water is LEVEN!
We kregen een (bus)rondleiding op de site van AWW. Onderweg, tussen de vele waterreservoirs stapten we even uit voor een groepsfoto. Daarna kregen we een voorstelling van de campagne die van 1 tot 15 september 2013 loopt. Onze bisschop Johan Bonny gaf daarop het startschot voor deze campagne. Hij had er eigenlijk spijt van, dat hij dit niet met een … waterpistool kon doen. De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje: water uit de kraan (!) en …klare wijn. Meer over deze campagne zal ju kunnen vernemen in de weekendvieringen van de eerste zondag van september, de “dag van het water.”

op de preekstoel
In Herentals werd de preekstoel de laatste weken al beklommen door Jean Bosco, Veerle De Cock en Ann Verscuren. Elke keren werden een paar Geelse gezichten opgemerkt en wij denken dat het volgende weken niet minder zal zijn. Ga je mee luisteren naar:

Afspraak om 19.30 u. in de kerk voor orgelmuziek (onder andere van Chris De Maeyer) en van 20.00 tot 22.00 u. voor de spreker. Daarna wordt er nagekaart in de tuin.

afscheid van theo mandonx
Op donderdag 20 juni werd in de St.-Amandskerk afscheid genomen van ere-directeur van het college: Theo Mandonx. Zeer gewaardeerd in de uitvaartviering werd de preek van de voorganger Ronald Sledsens. Het werd een poëtisch gedenken van een goed priester. De tekst van deze preek is bij ons te bekomen op eenvoudige aanvraag: Marcel De Vries 014 / 58 23 83 of madevr@skynet.be .

vakantie
Zoals overal, heerst in ons blad ook een vakantiesfeer. Wij hopen, dat iedere lezer deze vakantie op zijn manier genietbaar kan maken en komen in augustus terug. De uitgeverij hoopt er zelfs op, dat het parochieblad dan een nieuw jasje gaat aan hebben. Geloof … Hoop … en Gaarne Zien, voor, tijdens en lang na de vakantie.

PASTORES BEREIKBAAR
Vakantie is een mooi woord, maar soms zit er een moeilijk kantje aan. Geen mens is dan nog permanent in zijn normale doen. Onze secretariaten draaien op een klein pitje en niet iedereen wordt zo maar vlotjes gevonden. Nu wij in Geel dan toch in een  parochiefederatie werken en iedereen lid is van de ploeg, moet het makkelijker zijn om “iemand” van de pastores te bereiken. Heb je nood aan een pastor, wil je info, kijk dan hier voor de volledige lijst van onze pastores en begin er maar aan !!! Iedereen zal je kunnen verder helpen … als ze bereikbaar zijn en de hele lijst staat er op één rijtje.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28    

Externe Links