Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 26-27-28 - 26 juni 2013

30 juni tot 14 juli :  13de – 14de 15de ZONDAG DOOR HET JAAR
Woensdag 3 juli: H. apostel Thomas (afgeschafte buitensluitersdag).
Zaterdag 6 juli: H. Maria Goretti.

" JEZUS TROK AL WELDOENDE DOOR HET LAND "

In de lezingen volgen wij Jezus doorheen het land. Wég van zijn familie, op weg met zijn nieuwe familie: apostelen, vrienden en vriendinnen. Hij stelt hen vragen:”Wie is mijn naaste? Wie zijn mijn broeders ? Waar is mijn thuis?” En ieder krijgt zijn antwoord. Zonder te vertaalmachines van tegenwoordig, spreekt Jezus duidelijk in zijn gelijkenis en … ieder hoort hem spreken … elk is zijn eigen taal. In de taal die hém eigen is. Begrijpen wij de taal van Jezus ???
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis : Stanske Lievens

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op de (dekenale) preekstoel
Met de maanden juli en augustus voor ogen heeft de werkgroep “Heilige Huisjes” in Herentals weer aangeknoopt met een traditie, die ze toch zal enkele jaren volhoudt. Wij worden in de maanden juli en augustus iedere week op dinsdagavond om 19.30 u. uitgenodigd in de Waldetrudis (boven)kerk in Herentals, waar iemand om 20.00 u. “De Preekstoel” beklimt en er om 20.30 u. onverbiddelijk wordt afgebeld. Aan hem of haar is elke week gevraagd: “Wat betekent het voor jou als je zegt : Ik ben christelijk gelovig"? Het antwoord moet binnen het half uur gegeven worden voor een meestal volle kerk en nadien wordt iedereen uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten. Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijke getuigenis. Creatief, gedurfd, spiegelend, actueel… Vroege gasten kunnen ook dit jaar weer vanaf 19.30 u. genieten van de mooie klanken van het orgel van de Waldetrudiskerk, dat bespeeld zal worden door Urbain Loncin, Patrick Baert, Bert Hermans, Chris De Maeyer en Bart Wuilmus. Geloof nu niet, dat zo maar “janneke en mieke” op die preekstoel mag, neen !!! Kijk naar de prachtige lijst:

Heilige Huisjes is een project van het Decanaat Zuiderkempen en wordt gestuurd door een groep vrijwilligers uit Herentals en daarbuiten.

PASTORES BEREIKBAAR
Vakantie is een mooi woord, maar soms zit er een moeilijk kantje aan. Geen mens is dan nog permanent in zijn normale doen. Onze secretariaten draaien op een klein pitje en niet iedereen wordt zo maar vlotjes gevonden. Nu wij in Geel dan toch in een  parochiefederatie werken en iedereen lid is van de ploeg, moet het makkelijker zijn om “iemand” van de pastores te bereiken. Heb je nood aan een pastor, wil je info, kijk dan hier voor de volledige lijst van onze pastores en begin er maar aan !!! Iedereen zal je kunnen verder helpen … als ze bereikbaar zijn en de hele lijst staat er op één rijtje.

ZOMERDAGEN in MOL
De Katholieke Charismatische Vernieuwing organiseert van 22 juli tot en met 26 juli in Sunparks te Mol zijn ‘zomerdagen’, een ideale combinatie van vakantie, gebed en bezinning. Samen met familie of vrienden kan je een bungalow huren (vier, zes of acht personen) of logeren in het Sunparkshotel of kamperen op het domein Zilvermeer. Familieleden en vrienden die liever niet willen deelnemen aan de zomerdagen, maar een stukje vakantie willen doorbrengen in het prachtige natuurgebied, zijn ook van harte welkom. Thema dit jaar is: ‘Kom, wie dorst heeft, Ik geef levend water.'
Volgende sprekers komen aan het woord:

De dagindeling bestaat uit gezamenlijk gebed en samenzang, onderricht, eucharistieviering. Dagelijks worden er de lauden en de verspers gebeden, mogelijkheid voor aanbidding, biecht en intercessiegebed. Er is een kleuter- en kinderprogramma voorzien. Je kan ook voor één dag komen of alleen voor de eucharistieviering. Prijs: afhankelijk van de bungalow die je huurt (4, 6 of 8 personen). Als je voor één dag komt, is de prijs 20 euro. Enkel de eucharistieviering bijwonen, is gratis (vrije bijdrage). Meer info: www.kcv-online.be  of An De Coninck 016 50 01 34, 0475 74 55 68. Adres Sunparks, Postelsestwg 100 Mol.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25      

Externe Links