Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 19 juni 2013

22 – 23 juni : TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 24 juni: Hoogfeest: geboorte van Johannes de Doper.
Zaterdag 5 juni: H.H. Petrus en Paulus, stichters van de kerk en heiligen van de diamantbewerkers, cipiers, schippers, horlogemakers en metsers

" DE MENSENZOON MOET VEEL LIJDEN "

Van liefde komt lijden: opvattingen komen in botsing, eigen wensen gaan niet door, eigen verlangens worden opzij gezet voor iemand die je graag ziet. Je verliest Maar je wint er ook bij: de vreugde om het geluk van de ander.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (9)(slot)
Het liedje is uit … het liedje kan beginnen. In dit laatste enkelvoudige nummer van het werkjaar zijn wij aan het slot gekomen van onze reeks over de werkverdeling van onze pastores. Wij kijken met het vergrootglas naar
CHRIS GEENS … DE WIJZE VROUW … WIE ZAL HAAR VINDEN

Als laatste in de rij gingen we op interview bij Chris Geens, die geboren is in Antwerpen, opgroeide in Mortseldorp en sinds lang in Geel woont. Chris werkte eerst bij KAV en nadien op de HIK, dat later K.H.Kempen ging heten en dat – nadat ze er vertrokken was – nog eens van naam veranderde. Zij begon er in 1975 om precies te zijn. Vanaf 1979 is Chris actief geworden in de gezinsviering in Elsum, iets wat ze nu nog steeds heel graag doet. Na de oprichting van de grote dekenaten door het bisdom, ging bij ons de “federatiewerking” van start. Vanaf het begin is Chris er actief als “duvel doet al”. Chris helpt soms ook nog mee met dekenale initiatieven of initiatieven van het bisdom rond PT’s. Hobby’s? Wel Chris doet al haar werk binnen onze gemeenschappen als hobby, daarnaast leest ze ook nog eindwerken na voor de K.H.Kempen. We geven hier graag een specifieke taakverdeling van Chris.... Chris is lector in de vieringen van Elsum en in grote nood is ze er zelfs voorganger. Voor de federatiewerking vervult zij coördinerende taken voor de catechese (vormsel, doopsel, eerste communie). Zij vergadert natuurlijk duizend en één keer met het federatiebureau, het pastoresteam en het federatieteam, maar slooft zich ondertussen nog uit voor de plaatselijk contactpersonen en de parochiesecretariaten. Ja, Chris kom je regelmatig tegen, als je je neus buiten het raam steekt in de pastoraal van Geel.

Op het einde van deze reeks - want we interviewden Chris tijdens de pastoresploeg - dank ik alle collega’s voor hun openheid. De cirkel is rond en er rest me nog enkel een kleine rechtzetting te doen. Hoewel een zekere Pastoor Dirk deze artikels ondertekende, kan dezelfde ondergetekende het toch niet nalaten om te melden dat ook een andere geletterde pen meewerkte aan deze reeks.
Benieuwd wie nu zijn naam hieronder zet...
Pastoor Dirk
En … die andere.

WIJ GEDENKEN THEO MANDONX

Het had zo mooi kunnen zijn! Niet langer geleden dan vorige week kondigden wij het gouden priesterjubileum van drie Geelse priesters aan. De vroegere directeur van het St.-Aloysiucollege was één van hen: Theo Mandonx. Heel wat intimi zagen aankomen, dat Theo op het punt stond, de strijd tegen zijn ziekte te verliezen, maar hijzelf gooide het van zich af. Hij mobiliseerde mensen rondom zich (omdat het toch wel moeilijk werd) om er een mooi feest van te maken. Zijn “vaste klanten” in de kapel van het ziekenhuis sprongen bij waar het kon. De uitnodigingen werden gedrukt. De teksten werden gekozen en de antwoorden van “wij komen zeker” waren reeds aan het binnen komen, toen Theo op dinsdag 10 juni een hartstilstand niet overleefde. Theo werd geboren op 4 februari 1939 in Balen. Na zijn collegetijd in Mol, trok hij naar het seminarie in Mechelen, samen met nogal wat Kempense kornuiten. Reeds op 24-jarige leeftijd werd hij gewijd en kwam onmiddellijk in het College van Geel terecht. Hij begon er als “provisor”, maar heeft er eigenlijk alle jobs “doorlopen”, die een “collegeprofessor” in de tijd kon meemaken. Daardoor werd zijn medewerking onlangs ook zo hartelijk gesmaakt bij het weekend rond de “de priesters van ’t college”. Theo wilde er absoluut bij zijn en hij was er ook met heel zijn hart bij, hoewel de ziekte toen reeds een groot stuk van zijn leven overwoekerde. Na zijn loopbaan in het college, liet de onderwijskoepel van het bisdom hem niet los en iedere donderdag trok Theo, zo lang het nog ging, naar Antwerpen, om mee de scholen te begeleiden. Dit deed hij, terwijl hij bovendien nog lang proost was van Ziekenzorg St.-Amands-Elsum en medewerkend priester in ons ziekenhuis. Slechts de laatste twee zondagen van zijn leven moest Theo forfait geven in de eucharistie. Een vaste kern volgde er al jaren de vieringen waarin Theo voorging. Al die mensen zullen Theo missen, maar ze zullen hem blijven herinneren. De begrafenis van Theo is morgen, 20 juni om 10.00 u. in de kerk van St.-Amands.

FEMMA LARUM NODIG UIT
Bijna elke parochie van Geel heeft haar eigen vrouwenbeweging, maar die van Larum … die pakken nu eens uit … ook voor de buren !!! Zij pakken uit voor heel Geel met … ijsjes !!! !!! !!!
Zondag 23 juni van 14.00 u. tot 19.00 u. in het PC van Larum ijssalon. Je kan kiezen uit tien verschillende ijscoupes, diverse pannenkoeken en koffies, sangria met vers fruit. Kortom, voor ieder wat wils aan democratische prijzen. Voor de kleinsten is er een speelhoek voorzien. Meer info vind je bij Rita Van Herbruggen 014 / 58 77 01.

KLEDINGCONTAINERS
Sedert enige tijd zeggen onze wetgevers, dat gedragen kledij onder de naam “huishoudelijke afvalstoffen” valt. Daardoor mag je die in Geel niet meer inzamelen in containers. Dat is “afval” en die moet naar het containerpark. Wet is wet en daardoor moesten wij de kledingcontainers van Wereldmissiehulp laten wegnemen. Wij vinden dit spijtig en hebben dat ook laten weten, maar men was niet geïnteresseerd in onze mening.
Spijtig.

ONS BLAD OP VAKANTIE

En dan … gaan wij weer door tot juni 2014. Zo zijn wij nu eenmaal !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links