Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 12 juni 2013

15 – 16 juni : ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Vijdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga, patroonheilige van het Geelse middelbaar onderwijs.
Zaterdag 22 juni: H. Thomas More, patroonheilige van rechters en advocaten en naamgever aan het Geelse hoger onderwijs

" Haar zonden zijn vergeven omwille van de liefde die zij betoonde "
Jezus vergeeft vandaag de zonden aan een “zondares”…
Elke week wordt er in de eucharistieviering ook gebeden “Let niet op onze zonden, maar op het geloof van Uw kerk”.
Verstaan wij dat ? Horen wij dat ? Hoe vullen wij dat in ?
Naar het groene bijbeldoosje

18.00 u.  Dankviering Eerste Communie en Vormsel, Jgt Louis Vangheel, Constantia Vermeulen, Frans Dresselaers, Tinne Bastiaens en overleden familiekinderen; Jgt Wim Verherstraeten, Germaine Verachtert, Linda Taels; August Ludo en Jef Nevelsteen; Zm Marcel Goris, Fam Goris – Van Hove

08.00 u. Morgenmis : jgt Jozef Geukens, zm Philomena Vanreusel, Ludo Geukens, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (8)
Een verpleegkundige, een gepensioneerde leerkracht, een jonge ex-onderwijzer, een bijna pastoor-emeritus … wij hebben het allemaal in ons federatieteam! En vandaag ??? Nog eens een échte pastoor, zo gewoon zo ... een pastoor. Maar één die wel ’t één en ’t ander ter hand trekt.

JAN VERHEYDEN … MOMENTEEL “LANGST AANWEZEND IN ZIJN FUNCTIE”.

Vandaag belichten we in onze reeks over de pastores en hun werkverdeling Jan Verheyden, geboren in Reet, deelgemeente van Rumst. Jan woont al sinds zijn stage als priester in Geel en werd in 1987 gewijd. Hij liep stage in Elsum, was enige tijd onderpastoor in Holven, om daarna Constant Onsea op te volgen als pastoor in Elsum … maar daar bleef het niet bij. Ten Aard kwam er bij en daarna  Elsum en Bel, tot het tot onze huidige federatie kwam. Naast pastoor van de 12 parochies en moderator van de equipe is hij pastor in het MPI, Maria Hulp der Christenen te Oosterlo, een taak die Jan met zorg en enthousiasme ter harte neemt, al vele jaren. Als hobby gaat Jan “spinnen”. Spinning is staand of zittend fietsen op een speciale stationaire fiets (hometrainer). Dit kan op eigen gelegenheid, thuis of in zalen, alsook onder leiding van een spinninginstructeur in een fitnesscentrum. Jan woont al een hele tijd op de Logen. Een groot deel van zijn vrije tijd gaat daar ook uit naar de kinderen en kleinkinderen. Maar in deze reeks gaat het natuurlijk in de eerste plaats over zijn werkverdeling in de pastoraal. We geven hier ons reeds gekende overzicht. Jan is degene die moet aangesproken worden bij kerkelijke begrafenissen. Hij verdeelt daarna die taak voor al onze parochies over de beschikbare mensen. Hij volgt mee het reilen en zeilen van de parochieteams in St.-Dimpna, St.-Amands en Ten Aard en wordt waargenomen op de school van Ten Aard en zeker op het M.P.I. in Oosterlo, waar hij pastor is. Daarbovenop doet hij de doopsels in Ten Aard en St.-Amands. Jan verdeelt de opstellers van de misblaadjes en schrijft er duchtig aan mee en vergadert natuurlijk maandelijks met het federatiebureau, de pastoresploeg en het federatieteam. Hij zorgt er ook voor, dat hij als priester regelmatig aanwezig is op de permanenties in de parochiesecretariaten, een taak, waar aan gewerkt wordt, om dit zo te krijgen voor elke parochie, maar daar zijn wij nog niet aan toe. Voor de pastorale wachtdienst in het ziekenhuis tekent hij ook samen met Griet Wouters, Dirk Van den Broeck, Jef Seuntjens en enkele Molse priesters. Dan zijn er zeker nog de vieringen waarin hij voorgaat, zowel in het weekend als op weekdagen, zowel voor uitvaarten, huwelijks- en gebedsvieringen. Als wij er dan nog aan toevoegen, dat Jan onze bisschop vertegenwoordigt in de kerkfabriek van Bel, dan hebben wij de formele opdrachten wel gehad. Heb je Jan nodig ??? Zijn gegevens vind je hier.
Pastoor Dirk

GOUDEN PRIESTERJUBILEA IN GEEL

In Geel zullen dit jaar vijf priesters hun gouden jubileum vieren. Het is de dag van vandaag bijna niet te geloven! Maar in de jaren ‘50 van de vorige eeuw was het gewoon dat op het einde van de retorica ook énkele’ van de afgestudeerden in september de weg gingen naar het seminarie, een abdij of congregatie. De laatste begonnen met een noviciaatsjaar voor de eigenlijke studies van filosofie en theologie. Tot deze behoorden in 1956 Jef Vannueten uit de Rozendaal die intrad in de abdij van Tongerlo en Frans Bouwen van de landbouwhoef op de Diestbaan die hetzelfde deed bij de Witte Paters van Africa. Pater Jef werd op 29 april 1963 in de abdij tot priester gewijd door mgr. Vanuytven, een andere Gelenaar. Later heeft hij vele jaren als missionaris gewerkt in Congo! Hij is nu nog steeds actief in de parochiepastoraal van de federatie Herselt-Hulshout-Westerlo en uiteraard in de abdij. Pater Frans hoort bij de Witte Paters van Afrika. Hij werd priester gewijd in Heverlee op 19 juni 1963. Na zijn studies in Rome en Jeruzalem heeft hij heel zijn leven gewijd aan de eenheid onder de christenen van het Nabije Oosten. Een zware opdracht vandaag gezien de situatie in Irak en Syrië!! De andere jubilarissen gingen dus in 1957 naar het seminarie van Mechelen. Zij werden in 1963 door Juul-Victor Daem, de eerste bisschop van Antwerpen tot priester gewijd. Er was één echte Gelenaar bij, namelijk Marcel Daems, geboren op Liessel geboren en nu pastoor in Zammel en Oosterlo. Na pastoraat in Broechem en Meerhout was hij de eerste priester die twee parochies moest gaan herderen! De parochianen zullen zich hem zeker herinneren als priester met een groot hart en veel technische kennis. Marcel heeft, zolang het kon, heel getrouw de zieken en bejaarden bezocht én hij is de enige pastoor met een altaar op wielekens. Marcel zal zijn gouden jubileum vieren bij zijn afscheid van de parochies op 14 juli en dan op rust gaan bij zijn zus in Nijlen. Theo Mandonx werd na zijn priesterwijding in ‘63 naar Geel en het toenmalige St.-Aloysiuscollege gestuurd om les te geven. Eerst als leraar, later als prefect en nog later als directeur heeft hij het beste van zichzelf gegeven. Een oud-leerling herinnert zich hem als ‘streng maar rechtvaardig’. Vandaag is hij op rust, maar nog steeds actief op vele fronten in het bisdom en in ons midden. Op zondag gaat hij om 09.45 u. voor in de kapel van het ziekenhuis, vrjdags werkt hij op de onderwijsdienst van het bisdom en verder bezoekt hij vele zieken aan huis. Theo zal zijn priesterjubileum vieren op zondag 7 juli om 09.45 u. in de kapel van het AZ-Erica. De laatste in de rij is Jan Mertens. Bij zijn priesterwijding woonde hij randeke Mol/Geel, eigenlijk op Sint-Dimpna! Wel deed hij zijn ‘eerste mis’ in Millegem waar hij in zijn jonge leven actief was geweest in chiro en parochie. En de boeren van Kievrrmont waren er bij met hun zware Brabanders op de lange weg naar de kerk. Na zeven jaar onderwijs in Tumhout kwam hij toch in Geel terecht, in St.-Amands en hij is er verder gebleven tot op vandaag. Je komt er en.... Hij bijt de spits af door op 30 juni in de St.-Amandskerk om 11.00 u. zijn jubileum te vieren met de parochie en de familie en allen die erbij willen zijn. Wij wensen alle jubilarissen proficiat en het allerbeste voor de viering en de komende jaren.

DE VRIENDEN VAN O.L.VROUW
De vrienden van O.L.Vrouw houden hun bijeenkomst op zondag 23 juni in de kerk van Geel-Elsum
*  14.00 u. Rozenhoedje en biechtgelegenheid
*  14.45 u. Getuigenis door Mw. Vandebuerie
*  15.30 u. Eucharistieviering met Aanbidding
*  16.30 u. Gezellig napraten bij een drankje en een koekje
Iedereen is van harte welkom.
Inlichtingen kan je krijgen bij Mevrouw Marlene Truyens op 0473 / 544 506
 
ONS BLAD IN DE MAAND JULI
Zoals wij vorige week al aankondigden (en trouwe lezers weten dat), verschijnt ons blad op een beperkte manier in de maand juli. Bouwverlof, drukkersverlof, weinig Nieuws en zomervakantie zijn daar niet vreemd aan.

Toch moeten wij dan goed afspreken:

En dan … gaan wij weer door tot juni 2014. Zo zijn wij nu eenmaal !

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links