Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 23 - 5 juni 2013

8 – 9 juni : TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 10 juni: zalige priester Poppe.
Donderdag 13 juni: H. Antonius van Padua, patroonheilige van de verloren voorwerpen.

“ Jongeling, Ik zeg je, sta op "

In plaats van stil te blijven staan en het verdriet en de pijn aan te raken, lopen wij er vaak voor weg. “Huil maar niet” wil zeggen: “Je moet er wel doorheen zien te komen, maar je staat er niet alleen voor”. Dit vraagt geen andere deskundigheid dan een gevoel van betrokkenheid. Zo kunnen wij elkaar tot leven wekken.
Naar het groene bijbeldoosje
 

08.00 u. Morgenmis : jgt Jozef Geukens, zm Philomena Vanreusel, Ludo Geukens, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (7)

Wij krijgen reacties, dat het stillekesaan een grote ploeg wordt, die wij nu al voorstellen, maar na dit nog twee keer en ’t is op. Dan zijn wij aan 9 voor 12 parochies en zij kunnen rekenen op honderden medewerkers. Vandaag laten wij een licht(je) schijnen op de enige van de ploeg, die niet in Geel woont. Zij is slechts eind vorig jaar gezonden als pastoraal werkster en kwam onmiddellijk in de ploeg van Geel terecht …

EEN MAILGESPREK MET … ANN DE CEULAERDE 

Vandaag interviewden wij Ann, via de meest moderne wegen van de communicatie, de mail.

Ann, vertel eens wat over jezelf....

“Ik ben geboren in Antwerpen in wat ooit "het moederhuis" van Deurne was, zoals men vroeger zei. Ik bracht mijn jeugd door in Borgerhout om en rond het Boelaerpark. Alle parochiale activiteiten gebeurden in de kerk H.Drievuldigheid. Daar was ik al geëngageerd in plus12 werking en lid van de zeescouts in Antwerpen (ik was een braaf  zeewelpke met matroospetje). Ik ben verpleegkundige van opleiding en na een 5 jarige opleiding pastoraal handelen ben ik sinds 2012 ook PW. Momenteel combineer ik beide jobs. Twee jobs waar "zorg voor de andere" centraal staat. Ik antwoord met veel plezier op de vraag uit de visietekst van onze bisschop, "Wie is diegene voor wie jij zorg draagt?", ook binnen ons gezin staat deze vraag steeds centraal en engagement is ons niet vreemd. Mijn hobby is dus deels mijn werk geworden vermits ik voordien ook sterk geëngageerd was in het parochiale leven en de zorg aan anderen. Het mooiste cadeau dat ik als mens kon krijgen is de ruimte om bij mezelf te komen en te ontdekken waar ik kan vallen, maar ook kan opstaan en groeien. Hiervoor is tijd nodig. Kiezen voor tijd is ruimte maken voor stilte, dat is levensnoodzakelijk om bij mezelf te komen en God te zoeken op de bodem van mijn hart. Wel, ik heb die tijd daarvoor gekregen en het resultaat van mijn afgelegde weg is deels ook het resultaat van mijn gezin. Zij geven mij tijd om deze weg te kunnen gaan en momenteel gaat die ook via de parochies Zammel, Oosterlo, Larum en al die andere Gelenaren. Voila, nog meer nodig? “

Nee hoor Ann, met deze ene vraag weten we genoeg, we overlopen hier nog even uw takenpakket.

Ann combineert haar taak als pastoraal werkster met haar job als verpleegkundige en leerkracht aan de “verpleegstersscholen” in Lier. Dan schiet er zeker geen voltijdse inbreng in de Geelse pastoresploeg meer over. Zij is zeker geen onbekende in de PT’s van Oosterlo-Zammel en van Larum. Acties en informatie rond Welzijnszorg lopen langs in naar al onze parochies. Zij neemt actief deel aan de vergaderingen van de pastoresploeg en het federatieteam, schrijft op haar beurt mee aan der misblaadjes in de weekends en gaat voor in uitvaarten, weekendvieringen en gebedsvieringen. Zij is enkele donderdagen in de maand te vinden op de pastorij van Winkelomheide en je kan haar altijd bereiken via mail, GSM en telefoon.

Pastoor Dirk

81ste BEDEVAART NAAR BEAURAING 
Op woensdag 3 juli heeft de 81ste Kempense bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Vorig jaar vertrokken we vanuit Geel met een volle autobus. Hopelijk zijn we dit jaar ook weer met velen om naar jaarlijkse traditie Onze Lieve Vrouw daar te gaan groeten. De prijs bedraagt dit jaar 20 euro voor volwassen. Jongeren tot 15 jaar betalen 15 euro.. Je kan  rechtstreeks inschrijven bij Jef en Annie Boonen – Verachtert uit de Stationsstraat 14c. Telefonisch kan je hen bereiken op 014/ 59 31 30. Het uur van vertrek zal je enkele dagen voor de bedevaart vernemen. Laten wij ook dit jaar onze intenties toevertrouwen aan Onze Lieve Vrouw met het gouden hart. Inschrijven voor 21 juni. Op het programma staat in de voormiddag een eucharistieviering voorgegaan door onze Bisschop Johan Bonny, in de namiddag is er een Mariawake en wij sluiten de dag af met lof en ziekenzegening.

vakantieregeling van ons blad
Droog of nat, ….’t is juni en dan moeten wij al gaan denken aan de vakantiemaanden. Omdat de drukkerij in juli verlof neemt, verschijnt uw parochieblad slechts beperkt gedurende die maand en moeten de teksten voor enkele nummers wel heel vroeg binnen zijn. Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies. Wij geven een overzicht:

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

Dit was een omstandige uitleg, maar volgende week zetten wij het eventjes op schema.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links