Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 22 - 29 mei 2013

1 – 2 mei : SACRAMENTSZONDAG

Donderdag 6 juni: H Norbertus, patroonheilige van de “Norbertijnen”.
Vrijdag 7 juni: H. Hart, patroonheilige van de parochie Winkelomheide.
Zaterdag 8 juni: Onbevlekt hart van Maria

" Het geloof van de honderdman "

Het H. Sacrament spreekt ons over de verering van de “vrucht van de eucharistie”. Het brood van de “maaltijd van de Heer” was en is voor ons christenen van grotere waarde, dan enkel het gebruik in de communie tijdens de mis. In iedere kerk, waar geconsacreerde hosties bewaard worden, brandt steeds de godslamp. Gods aanwezigheid onder de mensen. Aan zieken en mensen, die er niet (meer) bij kunnen zijn, gunnen wij de heilige communie. Mensen willen God in hun midden vereren. Mensen willen God bij zich hebben. Zij willen hem samen aanbidden in een monstrans, in een ciborie. En willen die zelfde mensen daarbij ook “leven naar Gods wil” ?
M.D.V.

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (6)

Onze federatieploeg is groot. Hoe minder pastoors, hoe meer werk er voor anderen blijft liggen, maar vandaag lichten wij er nog eens een échte pastoor uit en er moet er daarna nog één volgen. Houden wij het kruim van ons pastoraal voor laatst ??

ECHTIGENTECHTIGE GELENAAR,  MARCEL DAEMS
Geboren en getogen in Geel Stelen (eigenlijk in Liessel, maar wie vindt dat nu nog ?), is hij nu reeds 36 jaar wonende in Zammel. Maar vandaaruit woont hij ook in Oosterlo. We hebben het natuurlijk over Marcel Daems. Marcel voorstellen, hoeven we eigenlijk niet meer te doen, want binnen de gelovige gemeenschap in Geel is hij goed gekend. Sinds 1977 is hij de leidende kracht in de parochie Zammel en in 1981 was hij de eerste priester in het bisdom Antwerpen, die er een tweede parochie bij nam: Oosterlo. Wetenswaardig is misschien wel om te melden dat hij lange tijd als hobby de bibliotheek heeft gedaan in Broechem, in Meerhout en tot z’n 65e ook in Zammel. Een grote passie van Marcel vroeger, was het reizen. De mooiste reis van z’n leven maakte hij naar eigen zeggen naar Sri Lanka, ten tijde van de oorlog nog tussen de Tamiltijgers en het regeringsleger. Hij kwam er onverwacht midden in de oorlog terecht. Noord-Italië en Rome hebben voor Marcel ook weinig geheimen … behalve de dief die er ooit met zijn spullen ging lopen. Marcel is begaan met zijn toevertrouwde parochies. Zijn taken zijn dan ook velerlei... we sommen ze op. Canonisch is Marcel pastoor van onze Geelse parochies, maar hij werkt aan zijn “op-rust-stelling” in augustus ’13. Hij werkt aan het parochieblad, de catechese voor doop, eerste communie en vormsel in zijn Zammel en Oosterlo, waar door hem een sterke groei tot samenwerking is gekomen. Om de zoveel weken, vieren wij in onze parochies eucharistie met zijn gewaardeerde teksten op de misblaadjes en Marcel gaat voor in onze sacramentele vieringen. De scholen en de verenigingen doen regelmatig een beroep op hem en zijn pastorij is steeds bereikbaar vanuit onze Geelse rusthuizen. Ja, veel mensen weten Marcel wonen en het zal voor de overige mensen van de ploeg een ware reuzenjob zijn, om de verwachtingen, die de mensen nu naar Marcel hebben, ook waar te maken na zijn vertrek in augustus … daar horen wij nog wel van !!!

Pastoor Dirk

HOOGFEEST SINT DIMPNA EN GEREBERNUS 15 MEI
Om 09.40 u. (“ je kunt nooit te vroeg zijn in de kerk” zei os moe) priemt een zonnestraal door het grijze hemeldek juist door het glasraam waar Gij, Dimpna aan het ziekbed van uw stervende moeder staat. Alsof u bij ons wilt zijn op deze feestdag. De volle orgelklanken galmen door de kerk en 18 pastores treden door de middengang naar voor: indrukwekkend! Een sterke afvaardiging van het stadsbestuur en OPZ zijn aanwezig, maar u zult zeker tevreden zijn met de vele gelovigen in deze Misviering.  Centraal echter staan onze/uw “kostgasten” die al eeuwen in Geel liefdevol worden opgenomen. Rik Aegten is de voorganger en het thema van deze viering “Mensen worden steeds aan mensen toevertrouwd” kan niet beter gekozen worden. “Gods goedheid kunnen wij vandaag ervaren in een mens, die luistert en een antwoord geeft en die hier en nu zichzelve geeft” zingen we. Ook het gemengd koor gaat voor in de samenzang en het Gregoriaans koor zingt de Latijnse Kyrie en Gloria. Voor hen moet het eveneens een hoogdag zijn, want op Dimpnadag kunnen zij hun krachtige stemmen aan velen laten horen. In het evangelie van Marcus horen we het verhaal van de lamme tegen wie Jezus zegt : “sta op, neem uw bed en ga naar huis”. Ook Sint-Dimpna heeft ontelbare zieken van geest, de frisheid in hun hoofden terug gegeven. Maar zij kon dat niet alleen: de hulp van de hemelse Vader, van de doktoren en zeker van de Gelenaars hebben haar geholpen. “Heiligen” ,zei Rik, “zijn een soort GPS : zij wijzen de weg.” “Mantelzorg is een woord dat de laatste tien jaar in zwang is maar dat in Geel is ontdekt. “ Hij bracht hulde aan alle instanties die zich inzetten voor de geesteszieken maar vooral aan de gastgezinnen : osmoe en osse voa. Geel en de Geelse gezinsverpleging : Sint-Dimpna en Gerebernus help ons dat onze jeugd, dit bijzonder fenomeen dat nog steeds aandacht krijgt van over de ganse wereld, blijft eren, - dat mag niet verloren gaan. Een dringende oproep aan de leerkrachten om de geschiedenis van Sint-Dimpna en de gezinsverpleging uit te leggen, want de doorstroming vervaagt. Opvallend ook hoeveel mensen bij het einde van de dienst de relieken van de Geelse heiligen willen vereren.. En toen speelde Alois op het orgel “ O Geel, uw faam klinkt daar de landen…” En we gingen met een blij gemoed huiswaarts. Met dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze mooie eredienst.
FVL

En … Dimpna en Gerebernus kregen dit jaar aan het altaar de groeten van volgende pastores: Jos Opdebeeck, Mon Dilliën, Karel Van Springel, Jef Seuntjens, Jef Verlooy, Rik Aegten, Herman Dupré, Jef Van Nueten, Clem Bellinckx, Lieve Helsen, Ann De Ceulaerde, Bart Rombouts, Paul Sannen, Jan Verheyden, Dirk Van den Broeck, Jan Mertens, Mathieu Ceyssens en Theo Wynants.
En de volgende mensen hadden zich laten verontschuldigen: Jan Dekoninck, Griet Wouters, Theo Mandonx, Karel Willekens, Hans Vanackere, Fernand Reyns, Jef Lievens, Jan Bockx, Paul Renders, Marcel Daems en Kris Smet.

81ste  kempense bedevaart naar beauraing
Vanuit de Kempen vertrekken op 3 juli weer heel wat bussen in de richting van Beauraing, het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw-met-het-gouden-hart. Reeds enkele jaren raakt daarvoor de bus al vol met enkel Geelse mensen en de sfeer aan boord is er elk jaar een mengelmoesje van devotie, gezelligheid en vriendschap … eigenlijk de echt sfeer, die bij een bedevaart hoort. Omdat het juiste aantal medereizigers nog niet gekend is, kunnen wij ook nog geen juist vertrekuur geven, maar wij worden in de voormiddag opgehaald en zijn terug thuis in de vroege avond. Inschrijven kan tot 21 juni bij Annie Verachtert, Stationsstraat 14 C bus 5 of telefonisch op 014 / 59 31 30. De prijs bedraagt dit jaar 20 euro voor volwassen. Jongeren tot 15 jaar betalen 15 euro. Nadat alle bussen in Beauraing zijn aangekomen, vieren wij samen de Eucharistie in de immense hal en in de namiddag is er Mariawake en aanbidding, waarna onze twee Antwerpse bisschoppen de zieken zullen zegenen. Wie gaat mee ??? Bel naar Annie !!!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links