Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 22 mei 2013

25 – 26 mei :  DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

Donderdag 30 mei: Sacramentsdag
Vrijdag 31 mei: Onze-Lieve-Vrouw-Bezoek (Patrones van de parochie Larum)

" Ik geef eeuwig leven aan mijn schapen "

Het feest van de Heilige Drievuldigheid … dat is klassiek een moeilijk “mysterie”. God begrijpen kunnen we nooit helemaal. Een Indio-priester van het Kuna-volk verwoordde het zo: ‘God is in onze cultuur werkzaam. Elk volk, elke cultuur heeft een venster op God. Door dat venster zien wij een deel van God. Wie denkt, dat hij vanuit zijn venster alles ziet, onderschat God deerlijk. Alleen wanneer wij in een echte dialoog ons zicht op God delen met andere culturen, dán krijgen wij bij benadering een idee van de volheid van Gods aanwezigheid onder ons.’
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (5)
De vijfde in de reeks pastores is vandaag aan de beurt om er even een boekje over open te doen. Wij zijn toch met een hele ploeg voor die 12 parochies en wij weten, dat “iedereen zijn werk” zeker heeft. Kijken wij naar …

LIEVE HELSEN, THUIS VAN VEEL ERVARINGEN

Tijdens de pauze van de jaarlijkse dekanale vergadering van de pastorale teams hadden wij even een “apartje” met Lieve Helsen, pastorale werkster en gezonden als parochieassistente in onze parochiefederatie. Lief is geboren en getogen in Geel, werkte 20 jaar als pastorale werkster in het ziekenhuis en is vandaag actief in de pastoresploeg van Geel. Lief rijdt heel graag met de fiets, maar als ze op reis gaat, neemt ze af en toe wel eens het vliegtuig naar een verre bestemming. Cultuur is iets dat haar enorm boeit, en dit op vele vlakken. Maar het hoeft niet altijd ver te zijn, samen met de kleinkinderen naar zee, ook dat doet Lief enorm graag, net zoals op de kids letten... Voor dit bericht is het echter veel belangrijker nog dan deze wetenswaardigheden de taken die Lief allemaal op zich neemt in de federatie. We geven u graag een overzicht. Je zal Lieve regelmatig tegenkomen als voorgangster of predikante in weekendvieringen, uitvaarten, en weekdagvieringen. Voor Elsum is zij ook de plaatselijk contactpersoon en volgt ze het PT op namens de pastoresploeg. Samen met Chris Geens zorgt ze er voor het secretariaat. Zij werkt mee de doopcatechese uit voor Elsum en St.-Amands. In Elsum en Larum gaat Lieve voor in de doopvieringen. Specifiek binnen de hele ploeg zorgt Lieve voor contacten met ziekenzorgkernen, met de ziekenhuizen en de rusthuizen. Als je dit lijstje goed bekijkt, voel je aan, dat de roeping van Lieve zeker in de lijn ligt van haar vroeger engagement in het ziekenhuis. Feeling … zorg … mensen in nood … Lieve, zij vertrouwen op jou!

Pastoor Dirk

bel beroemd

Ergens tussen Geel en Mol, omringd door bossen en akkers, ligt Bel, klein in omvang, maar groot in zijn kleinheid. De kerk is er geen kathedraal, maar schoon van binnen en van buiten. De toren getuigt van een rijke geschiedenis al sinds de jaren 1500. Rond 1804 maakte een zekere pastoor S. Sterckx de dienst uit. De vrome man was na een tijd van vernielingen en oorlogen op zoek naar een tweedehands-orgel  voor het opluisteren van de zondag mis. Waar hij dat orgel gevonden heeft weten we niet, maar voortgaande op de stijlkenmerken van de fraaie orgelkast en het pijpwerk  weten we dat Jan of Blasius Bremser (Mechelen 1646 - 1679)  het gemaakt heeft. Van deze familie orgelbouwers vinden we nog een orgel in Aarschot, Mechelen, Elsenveld Antwerpen. Vermoedelijk werd ons orgel tijdens de Franse revolutie ergens in een of andere kerk of kloosterkapel aangeslagen en openbaar verkocht. Zo kwam het naar Bel en hier werd het meerdere keren verbouwd. Heel wat pijpwerk uit de XVII de eeuw verdween en werd vervangen door pijpen die toen in de mode waren. Allerlei verzagingen en aanpassingen werden doorgevoerd zodat verval spoedig intrad. Het moet rond 1976 geweest zijn dat de eerste plannen werden gesmeed voor restauratie van het merkwaardige orgel. Het dossier heeft sindsdien vele jaren in vele schuiven gelegen, maar nu schittert het orgel zoals in de XVII de eeuw: het staat terug in de balustrade en heeft 2 klavieren met daarop 19 volledige registers,  gemaakt en gestemd volgens de klank van die tijd. Dat samen met de bijzondere akoestiek van de kerk maakt het instrument tot een pareltje aan de kroon van Bel, Geel en verre omtrekken. Het waardevolle materiaal uit de XIX de eeuw , (pijpwerk van Vermeers)  mocht echter niet verloren gaan en kreeg een nieuwe zinvolle bestemming in een klein koororgel vooraan in de kerk.  Eenzelfde toepassing vindt men terug in de kapel van het Elsenveld in Antwerpen. De restauratie werd uitgevoerd door de firma Thomas uit Francorchamps, een autoriteit in binnen-en buitenland. Op zondag 26 mei zal de bisschop van Antwerpen de beide orgels plechtig inzegenen. Nadien worden ze ingespeeld door Luk Bastiaens, ex-leraar aan de Geelse muziek-akademie ,  docent aan de conservatoria in Brussel en Lemmens Leuven. Begin april werd in de kerk van Bel, op initiatief van het Bels kerkbestuur, eveneens een mooie CD opgenomen met orgelmuziek uit de XVII de eeuw. De CD bevat de werken van de inspeling met als uitvoerder nogmaals Luk Bastiaens . Deze CD samen met een boeiende brochure, samengesteld door Joël Hooyberghs, zal ter plaatse te koop worden aangeboden. Je kan dit alles ook bestellen bij de mensen van de kerkraad of met een mailtje naar paul.de.beuckeleer@gmail.com of een belleke naar 014 / 72 02 85. De mensen van Bel zijn fier op hun kerk, op hun orgel, en zijn blij u te mogen verwelkomen.

BEDEVAARTEN LANDELIJKE BEWEGING
Elk jaar opnieuw trekt de landelijke beweging met honderden mensen op bedevaart naar diverse bestemmingen. Lourdes vormt traditioneel de hoofdbrok in het aanbod. Het programma van de bedevaart naar Lourdes omvat een goede afwisseling tussen ontspanning, bezinning, vieringen, gebed en vrije tijd. In Lourdes kunnen we terecht met onze zorgen en verwachtingen, met onze dankbaarheid en onze hoop. Alle bedevaarten worden begeleid door een priester en medewerker. Zij staan er borg voor dat alle deelnemers een aangename en deugddoende ervaring meemaken. Logeren doen we in hotel Christ – Roi, op wandelafstand van het heiligdom. De Lourdesbedevaarten van de landelijke beweging zijn een aanrader voor mensen die voor de eerste keer naar Lourdes gaan, maar evengoed voor mensen die al jaren naar daar op bedevaart trekken. Er zijn zowel weekend als midweeks en men kan kiezen voor het vliegtuig of de trein. We reizen in kleine groepen van zowat maximum 30 personen. Er zijn bedevaarten van mei tot september. Het mooie is dat we optrekken met een gemengde groep van mensen uit alle provincies, je leert dus zeker nieuwe gezichten kennen! Zelf begeleid ik een vliegtuigbedevaart van maandag 2 tot vrijdag 6 september. Het zou fijn zijn dat er ook mensen van Geel mee naar Lourdes zouden gaan. Er zijn nog een tiental plaatsen ter beschikking op deze bedevaart...
Alle info bij Dirk Van den Broeck op 014 / 58 06 66.

Van harte
Pastoor Dirk

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links