Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 20 - 15 mei 2013

18 – 19 mei : HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Woensdag 22 mei: Heilige Rita, patrones van uitzichtloze problemen.

"Stromen van levend water"


Vreugde waar angst is, nieuwe adem waar moedeloosheid heerst. Met de “heilige Geest” in ons midden, kunnen wij een begin maken van die nieuwe schepping. Zoals eens - aan de oevers van de Eufraat en de Tigris - profeten het bemoedigende woord richtten tot uitgedoofde mensen: “God heeft de wereld in principe goed geschapen!” Geloven wij er weer in?
Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis : eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (4)

De vierde in de reeks pastores is vandaag aan de beurt om er even een boekje over open te doen. Na Dirk Van den Broeck, Mon Dilliën en Mia Schoofs is het aan … 
"MARCEL VAN DE FEDERATIE EN HET PAROCHIEBLAD"

Wij trokken een hele dag op met Marcel De Vries. Deze geboren onderwijzer uit Grobbendonk is sinds vele jaren een vast en gekend gezicht in Geel. Marcel heeft vele hobby’s en talenten, teveel eigenlijk om op te noemen. We kunnen eigenlijk zeggen dat hij van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt, zijn beroep na zijn pensioen. Zelfs in de auto was Marcel bezig met zijn parochieblad, mensen helpen die een dubbel exemplaar hebben gekregen, artikels bedenken, ... De federatie en financies, de gebouwen en parochiezalen... het gaat allemaal doorheen zijn leven. Oh ja, Marcel heeft zeker nog andere hobby’s ook: KWB, COV, ACW ... en trouw op post. Woensdagavond kan je hem vinden in het plaatselijke café voor een gezellige babbel... Wat zijn taken betreft in de federatie? Wij geven u graag een overzicht. Financieel gaat er heel wat door zijn handen, want hij bewaart de “schat” van de vzw van onze parochies en centraliseert ook de abonnementen van het parochieblad van Geel Noord. Marcel staat in voor de verdeling van de voorgangers over de weekendvieringen en bewaart de contacten met het centraal kerkbestuur van Geel. Ja, eigenlijk vang je heel zijn werk in één woord federatiecoördinator. Dat wil zeggen, dat hij weinig te doen heeft als alles overal op wieltjes loopt. Zijn werk begint pas, als een vereniging op zoek is naar een proost, als ’t parochieblad NIET aankomt, als de artikels van het parochieblad NIET op tijd binnen komen, als een voorganger een afspraak NIET kan nakomen en als de misblaadjes NIET tijdig op de drukkerij zijn. Wees echter gerust, Marcel amuseert zich ook positief door voor te gaan in sommige gebedsvieringen, artikels voor ’t parochieblad te schrijven en te vergaderen met het dekenaal team, het federatiebureau, het pastoresteam en het federatieteam.
Pastoor Dirk

DE “PRIESTERS VAN HET COLLEGE” IN HET SINT-ALOYSIUSINSTITUUT

-

Op vrijdag 17 mei om 19.00 u.  organiseren KOGEKA, het Geels Geschiedkundig Genootschap, het Gasthuismuseum, het Stadsarchief, het Nieuwsblad van Geel ,de Dienst Toerisme van Geel, OSSAG en het Davidsfonds een tentoonstelling  “De priesters van het College”. Zij krijgen de ondersteuning van de K.ERF-erfgoedcel en de Vlaamse Gemeenschap. Voor de laatste keer, zullen de kamers van de vroegere priesters van de school open gesteld worden voor het grote publiek. De avond heeft als thema de geschiedenis van de Latijnse School en Sint-Aloysius en staat vooral in het teken van de bewoners van de kamers in de vorige eeuw. Op maandag 20 mei vanaf 14.00 u., zullen stadsgidsen nog een allerlaatste rondleiding verzorgen in het oudste gedeelte van de school. De wandeling vertrekt dan aan Toerismehuis De Waag op de Markt. In het schooljaar 2013-2014 starten de bouwwerken aan het huidige Sint-Aloysiusinstituut. De voorgevel en het Rectorenhuis zal ook de deze eeuw blijven trotseren, maar achter de gevel aan de Kollegestraat zal de school er anders gaan uitzien. De burelen en de kamers op de eerste verdieping in de Kollegestraat zullen verdwijnen.  Daarom willen de organisatoren nog een laatste keer de geïnteresseerden naar de “oude” school lokken. Er kan immers niet langer worden gewacht. Er zijn ongetwijfeld tal van oud-leerlingen, omwonenden, Gelenaars, mensen uit de regio  en huidige personeelsleden, die de kamers van de priesters nooit hebben gezien. De werkgroep die bestaat uit tal van vrijwilligers van verschillende organisaties wil van vrijdag 17 mei een waardig afscheidsmoment maken.  De kamers zullen op een andere manier worden ingekleed zodat de bezoeker een beeld krijgt over het verleden, maar ook over de toekomst van de school. Vrijwilligers zullen op bezoek gaan bij oud-personeelsleden en anderen die het leven en de mensen in de gebouwen de laatste zestig jaar hebben gekend. De priesters, die vandaag nog in leven zijn, hebben al enthousiast gereageerd. De priesters Theo Mandonx (van 1963 leraar en later prefect en de laatste priester-directeur), Cis Schrooyen (priester-leraar in de jaren 1960) en Louis De Groof  (priester-leraar in de jaren 1970) werden geïnterviewd. De huidige generatie kan het zich nog nauwelijks voorstellen dat hun grootouders en vaak ook nog hun ouders les kregen van geestelijken. Ook al daarom maakten leerlingen van het vijfde jaar van het  huidige Sint-Dimpnacollege interviews in de hoop om nieuwe verhalen over de bewoners te ontdekken. De priesters van het College waren immers stuk voor stuk mensen die in het openbare leven van Geel een rol speelden. Als collegepriester, maar ook als assistent in een parochie of als aalmoezenier van een jeugdbeweging zoals bijvoorbeeld Jef Verhaegen bij Berkven en het Muto-koor en Leon Heps bij de Sint-Aloysiusscouts.

Twee momenten
Op vrijdag 17 mei zullen presentaties over de geschiedenis van de Latijnse School/Sint-Aloysiuscollege en filmbeelden worden gebracht en wordt ook voorzien in een aangenaam ontmoetingsmoment met hopelijk vele jonge en oudere bekenden van de school. Paul Jans verzorgt de historische presentatie. Onze redacteurs Paul Heylen en Karel Cools maakten een spannende quiz. Het KOGEKA-koor en de Nootoplossing met Dirk Kennis van het Nieuwsblad van Geel zorgen voor animatie. Het Zeuntcomité is eveneens van de partij. De avond over de “Priesters van het College” start op vrijdag 17 mei om 19.00 u. in de refter van de school. Op Pinkstermaandag 20 mei krijgen belangstellenden nog een tweede mogelijkheid om de kamers te bekijken met de stadsgidsen. Inschrijven kan op 014 58 63 80 of toerisme@geel.be. Meer informatie over dit boeiende project kan u krijgen bij Geert Vandecruys, pedagogisch begeleider van KOGEKA geert.vandecruys@kogeka.be.

FEEST IN BEL       
Op zondag 26 mei zal de bisschop van Antwerpen de beide orgels van Bel plechtig inzegenen. Nadien gebeurt de inspeling door Luk Bastiaens, ex-leraar aan de Geelse muziekacademie en docent aan de conservatoria in Brussel en Lemmens Leuven. Volgende week komen wij uitgebreid terug op dit feest.

Bericht van de wereldwinkel
In het kader van de Internationale dag van de FAIR TRADE houdt de Geelse wereldwinkel een Fair Trade picknick op zaterdag 18 mei van 11.30 tot 13.30 u. (met nadien nog optredens en wereldcafé). Deze gaat door op De Bogaard, Diestseweg 135. Voor de picknick moet je wel inschrijven in de wereldwinkel op 014 / 58 32 92 of via mail geel@oww.be. Iedereen is welkom en de mogelijkheid bestaat, om je eigen picknick mee te brengen. Gemakkelijker en méér geëngageerd gaat het natuurlijk met de producten van de Wereldwinkel en de plaatselijke producenten van brood, groente en vlees. Voor 7,- euro mag je al meedoen en kinderen en vrijetijdspassers kunnen al aansluiten voor 4,- euro. Meteen kan je dan nog genieten van een optreden van het AL-ARM-koor en van de fanfare van Heist. Nog meer woorden van aanbeveling nodig ? Komen kijken !!! Komen eten !!! Komen luisteren !!! Komen meedoen !!! Enne … bedankt,

LITURGISCHE ZANGNAMIDDAG
donderdag 23 mei om 20.00 u.
gaat er in de kerk van Sint-Jan-de-Doper (‘Molekens’, Olmenslaan 8) te Herentals weer een liturgishe zangnamiddag door. Leden van parochiekoren en al wie van liturgische gezangen houdt, noteer deze zangbijeenkomst alvast in je agenda. Onder leiding van pater Jos Bielen en met een goede orgelbegeleiding zingen we liederen uit het boek ‘Zingt jubilate’, die passen bij de komende liturgische tijd. Wie dit boek bezit brengt het mee, voor de anderen zijn er leenboeken beschikbaar. Na anderhalf uur zingen zijn we welkom in een nabijgelegen lokaal waar nog gezellig iets kan gedronken worden. De deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom.

HEILIGE HUISJES IN HET VOORJAAR
Op zondag 2 juni gaan de organisatoren van de Heilige Huisjes in Herentals al van start. Wij kennen hen van hun initatief “op de preekstoel tijdens de zomermaanden, maar nu starten zijn al met : Onze Rijkdom Zingen vanuit de onderstroom
Om 15:00 u. gaat in de SINT-WALDETRUDISKERK HERENTALS - Inleiding uit de kunst. De solidariteit met mensen die het moeilijk hebben, krijgt in de loop der eeuwen op uiteen­lopende wijze gestalte. Getuige daarvan is het merkwaardige voormalige hoofdaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk. Wat heb­ben de engel, het rood-blauwe kruis en de geketende mensen te betekenen? En wat is het verband met de bood-schap van ‘Onze Rijkdom’? Priester en kunsthistoricus Rudi Mannaerts werpt er zijn licht op. Om 16:00 u. is er dan het optreden van Onze Rijkdom. Een dozijn mensen, allemaal met ervaring uit armoede, brengt liedjes geïnspireerd door hun bestaan. Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar maar ook met een flinke dosis humor zingen ze over eenzaamheid en geluk, de eindjes aan mekaar knopen, ge­accepteerd worden… Er wordt gezongen, gerapt en verteld over vriendschap, de kinderen, kassa’s die gevaarlijk dichterbij komen, moeders die topkes van de worsten snijden... Het gaat over hoe mensen in armoede zijn en in de wereld staan. Wat ze vertellen, raakt diep.  Ze schreven hun liedjes zelf, begeleid door zanger en acteur Hans van Cauwenberghe. Zeker een interessant initiatief.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links