Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 18 - 1 mei 2013

4 – 5 mei : ZESDE PAASZONDAG

Donderdag 9 mei: Ons-Heer-Hemelvaart
Vrijdag 10 mei: Heilige pater Damiaan De Veuster

" DE HEILIGE GEEST ZAL U ALLES LEREN "

Lieve God, Jezus heeft gekozen om dicht bij de mensen te staan, zoals u het wilde. Dat was voor Jezus een moeilijke weg. Ik heb het nu ook niet zo gemakkelijk en ik bid u, zoals Jezus, om uw aanwezigheid in mijn leven.

Naar het groene bijbeldoosje

08.00 u. Morgenmis : Marie Claes, Gaston Krieckemans; fam. Krieckemans, Claes en Hermans

10.00 u. Mariahal Scherpenheuvel: Wandelaars KWB en geïnteresseerden

08.00 u. gebedsviering

11.00 u. Eerste Communieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Werkverdeling tussen onze pastores (3)
Wij zijn meteen klaar om aan te sluiten in een rij van 9 artikels over de leden van het federale pastoresteam. Zij hebben een werkverdeling afgesproken, die ondertussen ook werd doorgepraat met de bisschop van Antwerpen. Het grote principe is, dat geen enkele parochie nog kan beslag leggen op één eigen pastoor. Noem dat een verarming, maar in ruil krijgen de 12 parochies dan de dienst van 3 pastoors, een diaken, 3 parochieassistenten en 2 geëngageerde vrijwilligers. Dat zijn er dan ook 9 voor 12 parochies. Maar rekenkunde en pastoraal zijn nu eenmaal niet erg verwant met elkaar. Vandaag zetten wij in de kijker: 

MIA SCHOOFS, PASTORALE WERKSTER IN WINKELOMHEIDE EN DE FEDERATIE...

Na onze diaken gingen we op de koffie bij de eerste van onze drie pastorale werksters. We bezochten Mia Schoofs bij haar thuis, waar ze herstelt is van een serieuze operatie. Zij ontving ons met plezier en vertelde over haar leven en werk. Mia is afkomstig van Borgerhout en is getrouwd met Rik Scheelen. Zij heeft een dochter en drie kleinkinderen. Sinds 1972 woont Mia in Geel en zij is sinds 1997 actief als pastorale werkster. Daarvoor werkte ze als maatschappelijk assistente. Ze heeft dus als heel wat ervaring opgedaan, die ze nu met mensen kan delen. Als hobby heeft Mia vooral vrijwilligerswerk. Zij vindt het belangrijk dat we in de parochies over onze eigen parochiegrenzen heen durven kijken. Als we federatie vormen moeten we samen durven werken met elkaar en proberen elkaar goed te begrijpen. Doordat Mia de eerste parochieassistente was in Geel (toen was het nog de gewoonte om “grond” te verdelen in plaats van “werk”) spitsen haar taken zich vooral toe op de parochie Winkelomheide. Zij was er jaren zowat de pastoor en draagt nog steeds veel zorg naar “De Hei” toe. In haar lijstje staat dan ook voor Winkelomheide specifiek aangegeven: opvolging pastoraal team, voorbereiding doopsels, eerste communie en vormsel.  Zij is er plaatselijk contactpersoon voor het secretariaat en vertegenwoordigt er de bisschop in de kerkraad. Toch gaat het ook verder dan Winkelomheide, want zij volgt mee het parochieteam van Bel en gaat voor in vieringen in de hele federatie. Zij zorgt er mee voor dat er elke week een misblaadje te vinden is achteraan in onze kerken en zet zich federaal in voor de actie Broederlijk Delen en de (toekomstige) federale bedevaart naar Scherpenheuvel. Mia doopt in Stelen en Winkelomheide is aanspreekbaar voor alle contacten, die haar algemene functie van parochieassistente met zich meebrengen. Momenteel draait haar activiteit dus op een laag pitje, vermits ze bijna aan haar zetel vast hangt. Wij wensen Mia spoedige beterschap en hopen haar spoedig weer – dapper stappend door onze straten en ook wel met de wagen – tegen te komen, want de fiets … dát is een voorwerp, waar zij duidelijk voor past.
Dirk

EURO-CHILDREN ZOEKT GASTGEZINNEN
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen.
We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen,van wie 30 die voor de eerste maal komen. Van deze laatste komen er 10 uit het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en 20 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië & Herzegovina. Hoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen er nog steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er ondertussen duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft bij velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie. Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van de algemene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land - zelfs al is het maar voor enkele weken - betekent een enorme boost voor hun gezondheid. Heel wat van die kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children 30 jongens en meisjes tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact opnemen op tel. 03 / 247 88 50, of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op de website www.eurochildren.be

KUNST IN DE KERK VAN ZAMMEL
Het provinciebestuur van Antwerpen doet veel inspanningen voor kunst en cultuur vlak bij ons. Eén van de projecten heet ‘Jong in Oud.  Jong talent in een monument ‘. Het moge dan niet zo bekend zijn in ons deel van de Kempen, toch brengt het  het trio Kugoni naar de kerk van Zammel. Natuurlijk is ons plaatselijk Davidsfonds in de buurt, om de kunst een duwtje bij te geven. De kerk is er mooi gerestaureerd. Je kan ervan genieten en vul de gewelven dan met de muziek van saxofoon, piano en viool en je beleeft een pareltje van een avond. Trio Kugoni is een jong en uniek ensemble met Kurt Bertels, Nicolas Dupont en Goedele Taveirn van het Brusselse conservatorium en samen delen ze een passie voor 20ste-21ste eeuwse kamermuziek en hedendaags klassiek. Die spelen ze op een verrassend eigentijdse, toegankelijke en energieke manier. Davidsfondsafdeling Geel heet ons hartelijk welkom in de Sint-Laurentiuskerk van Zammel op  Vrijdag 24 mei om 20.00 u. en de inkom is gratis !!!! 

diMpnaviering 2013

 
De feestdag van onze Geelse heiligen Dimpna en Gerebernus valt dit jaar midden in de week. Dat maakt, dat veel mensen zich niet kunnen vrij maken gedurende de dag, maar toch wil de pastorale ploeg de traditie verder zetten. Daarom zal op 15 mei om 10.00 u. weer de traditionele hoogmis van Dimpna en Gerebernus doorgaan en wij durven erop rekenen, dat heel wat mensen zich bij de viering zullen aansluiten. Heel wat priesters en pastores hebben zich al aangemeld om mee voor te gaan en het gemeentebestuur verleent ook zijn steun. Het Gregoriaans koor van St.-Dimpna zet zijn beste beentje voor en enkele liederen zullen door “de massa” worden uitgevoerd. Gelenaars, wij rekenen op U !  

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

Externe Links